Take a fresh look at your lifestyle.

De behandeling van een enkelfractuur

Ongeacht het soort enkelbreuk waar je mee te maken hebt, er zijn altijd een aantal basisprincipes dat in acht genomen zal worden bij de behandeling ervan. Deze basisprincipes houden in dat er altijd een aantal vaste stappen doorlopen dienen te worden. Een chirurg zal je echter gaan begeleiden als er een specifieke behandeling uitgevoerd moet gaan worden. Hierbij kun je onder andere denken aan een operatieve ingreep die noodzakelijk blijkt te zijn om de enkelbreuk goed te kunnen behandelen. Er zijn echter ook een aantal basisprincipes dat je bij de meeste enkelbreuken toen kunt passen tijdens de behandeling. Deze basisbehandelingen hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet en van een korte beschrijving voorzien.

single reizen online banner
 • De koeling en het omhoog leggen van de gebroken enkel
  In vrijwel alle gevallen zal er een zwelling waargenomen kunnen worden nadat er een enkelbreuk is ontstaan. Een belangrijk onderdeel van de behandeling van een gebroken enkel is het proberen te beperken van de zwelling. Door immers de zwelling zoveel mogelijk te beperken, zal de pijn die een enkelbreuk met zich meebrengt doorgaans beter in de hand gehouden worden, maar ook zal de schade aan het omliggende weefsel tot een minimum worden teruggedrongen.
 • Immobilisatiie van de gebroken enkel
  Het immobiliseren van een gebroken enkel worden doorgaans toegepast op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Het is dan ook heel gewoon om een spalk aan te brengen zodat het enkelgewricht wat tot rust kan komen en tevens de zwelling wat af kan nemen. Indien de enkelbreuk niet gepaard gaat met een ernstige ontwrichting, dan kan de spalk zelfs aan worden gebracht zonder de gebroken enkel te bewegen. Op het ogenblik dat het gebroken bot wel ontwricht is, en dus niet meer in de oorspronkelijke positie staat, dan zal er eerst een zogenaamde herpositionering plaats dienen te vinden.
 • Krukken gebruiken bij een gebroken enkel
  Het lopen met krukken is van groot belang als je een enkelbreuk op hebt gelopen, ongeacht het soort breuk. In vrijwel alle gevallen zal de gebroken enkel namelijk baat hebben bij de nodige rust. In sommige situaties zullen patiënten immers niet in staat zijn om enig gewicht op de aangedane enkel te laten rusten (soms zelfs voor de duur van enkele maanden, maar in meer gunstige situaties maar voor een paar dagen of weken). Bepalen wanneer je weer de aangedane enkel mag belasten, zal vaak gebeuren aan de hand van het soort enkelbreuk waar je mee te maken hebt; deze beslissing dien je echter over te laten aan je behandeld arts, in plaats van dit op eigen houtje te gaan uitproberen.

Operatief ingrijpen bij een enkelfractuur

Ook het besluit of een enkelbreuk door middel van een operatie behandeld dient te worden, zal door een arts genomen dienen te worden. Dit besluit zal eveneens afhangen van enkele belangrijke factoren. De meest belangrijke factoren hebben we ook nu weer voor je opgesomd en van een korte omschrijving voorzien.

bewust puur banner
 • De stabiliteit van het enkelgewricht
  De meest doorslaggevende factorbij de besluitvorming of een gebroken enkel operatief behandeld dient te worden, is de stabiliteit van het enkelgewricht. Het enkelgewricht bevindt zich op de plaats waar de die botten van het onderbeen samenkomen. Dit gewricht zal de voet in staat stellen om te bewegen(op en neer te buigen) dus wanneer er sprake is van een zekere instabiliteit, dan kan de beweeglijkheid van het gewricht in het geding komen en bestaat er zelfs een grotere kans dat er eerder artritis in de enkel zal ontstaan. Je kunt de slijtage van het enkelgewricht wellicht het beste vergelijken die ontstaan bij een auto waarbij niet de banden niet op de juiste manier zijn uitgelijnd. De meest voorkomende reden om over te gaan tot operatief ingrijpen bij een enkelbreuk is dan ook de instabiliteit van het enkelgewricht.
 • De gezondheids- en medische toestand van de betreffende patiënt
  Specifieke zaken die betrekking hebben op de gezondheid en de medische achtergrond van een patiënt kunnen eveneens invloed hebben op de uiteindelijke besluitvorming als het gaat om het uitvoeren van een chirurgische ingreep. Hoewel altijd het doel van de behandeling zal zijn om iedere patiënt een gelijke kans te bieden op een volledig herstel na een verwonding of blessure, kan het in bepaalde gevallen niet de moeite waard zijn om een zeker risico te nemen. Elke operatie zal immers bepaalde risico’s met zich meebrengen. In het bijzonder bij patiënten met een hoog infectierisico zal een operatie vaak niet wenselijk zijn, dit geldt eveneens voor mensen waarvan bekend is dat ze problemen met het genezingsproces zullen ondervinden. Je kunt hierbij denken aan mensen die roken, die lijden aan diabetes of die last hebben van problemen met hun bloedcirculatie. Toch zal ook bij patiënten die onder deze noemers vallen serieus worden gekeken naar de slagingskans en de eventuele kans op complicatie wanneer ere en operatie uit zou worden gevoerd. Soms kan een operatie bijvoorbeeld wel doorgang vinden, maar zal de behandeling erna aangepast dienen te worden. Zo kan er wellicht worden gekozen voor een minder agressieve behandelmethode.

Open fracturen

Er zijn uiteraard ook altijd een aantal blessures of verwondingen die alleen maar operatief behandeld kunnen worden. Dit zal in het bijzonder het geval zijn als er sprake is van een open fractuur. Op het moment date en dergelijke verwonding is ontstaan, dan zal er immers een verbinding zijn ontstaan tussen de beschadigde huid en de breuk die is ontstaan. Om die redden zal de kans op infecties dan ook een stuk groter zijn en zal direct chirurgisch ingrijpen vrijwel altijd noodzakelijk zijn. Op die manier kan namelijk het gebied rondom de breuk direct schoon worden gemaakt en kan er tevens worden gezorgd voor extra stabiliteit van de breuk. Dit kan overigens betekenen dat er tijdelijk, maar soms ook permanent, een bepaalde stabilisator van de breuk aan wordt gebracht.

naturaplaza superfoods banner