Take a fresh look at your lifestyle.

Wanneer kiezen voor een adoptie

Het zit in de aard van elk levend organisme om zich voort te planten en op die manier zijn eigen erfelijke informatie door te geven. Bij de meeste mensen is dit dan ook niet anders. Helaas zijn niet alle mensen even goed in staat om zich voort te planten, en dus om hun genetische informatie aan het nageslacht door te geven en te helpen om de mens als soort in stand te houden.

single reizen online banner

Kinderwens

De meeste mensen hebben, vroeg of laat, een wens om kinderen te krijgen. Wanneer, na geruime tijd onbeschermde geslachtsgemeenschap te hebben gehad, blijkt dat je minder vruchtbaar bent dan zijn er meestal nog een aantal mogelijkheden om toch een kind te kunnen krijgen bijvoorbeeld via een vorm van IVF of kunstmatige bevruchting. Ook het inzetten van eicel- of zaadceldonor kan in sommige gevallen als oplossing worden gezien.

Onvruchtbaar

Indien één of beide partners onvruchtbaar blijkt te zijn en een geslachtsceldonor niet in aanmerking komt, of niet als gewenste oplossing kan worden gezien door de wensouders, bijvoorbeeld omdat men niet wil weten of de onvruchtbaarheid aan de man of aan de vrouw te wijten is. Dan is misschien een adoptie wel een goede manier om toch de kinderwens te vervullen.

Adoptie- of pleegouders

Wanneer je toch voor een kind wilt zorgen en het een degelijke opvoeding wilt geven dan heb je vaak niet alleen de mogelijkheid tot adoptie, maar ook tot pleegouderschap. In beide gevallen zullen er strenge eisen worden gesteld aan de beide partners om er zeker van te zijn dat de kinderen, die bij hen in huis zullen worden geplaatst, geen gevaar lopen en op een goede verzorging en opvoeding kunnen rekenen.

bewust puur banner

Bij een adoptie heb je in de regel de mogelijkheid om een kindje uit het binnen- of buitenland te adopteren. Omdat je bij een internationale adoptie ook te maken hebt met de wetgeving in het adoptieland kunnen de regels en voorwaarden kunnen variëren van land tot land. Ook de procedures kunnen sterke onderlinge verschillen laten zien.

Behalve een onbekend kind te adopteren kun je er ook voor kiezen om bijvoorbeeld een minderjarig familielid te adopteren omdat diens ouders zijn overleden of niet in staat zijn voor het kind te zorgen. Ook is het mogelijk om kinderen van je partner te adopteren die uit een eerdere relatie zijn meegekomen. Op die manier zullen zij volle broers en/of zussen zijn van eventueel kinderen die uit deze relatie worden geboren. Aan deze vorm van adoptie zijn echter zeer specifieke voorwaarden verbonden.

Pleegkinderen zijn in alle gevallen afkomstig uit ons eigen land maar kunnen, na verloop van tijd en onder bepaalde voorwaarden weer terugkeren naar hun biologische ouders. De pleegouders krijgen dan ook niet het wettelijk gezag over een pleegkind, dit in tegenstelling tot de situatie bij een adoptiekind. De adoptieouders zijn na de uitspraak van de rechter de wettelijke ouders van het betreffende kind met alle rechten en plichten die dit met zich meebrengt.

naturaplaza superfoods banner