Take a fresh look at your lifestyle.

IVF behandeling, wat is de slaagkans en kostprijs in België?

IVF-behandelingen kunnen een oplossing zijn wanneer je moeilijk zwanger wordt en andere oplossingen voor zwanger geraken niet hebben gewerkt. IVF staat voor in vitro fertilization. ‘In vitro’ betekent in het laboratorium en ‘fertilization’ betekent bevruchting. Het is geen makkelijk proces en het vergt veel geduld en een positieve houding. Het kan een zenuwslopende en tegelijkertijd een super spannende periode zijn. Maar als IVF aanslaat, krijg je eindelijk die gezinsuitbreiding die je wenst en waar je zo hard voor hebt gewerkt. Want een ding is duidelijk, het is geen eenvoudig proces en timing speelt een cruciale rol gedurende de hele IVF-procedure.

single reizen online banner

Als je al maanden of jaren probeert om op natuurlijke wijze zwanger te worden en dit lukt niet, kun je IVF overwegen. IVF kan ook het eerste middel zijn dat je probeert om zwanger te geraken. Dit is meestal je eerste keuze, als je via eiceldonatie al een eicel hebt, als je een draagmoeder hebt, als de mannelijke partner ernstig onvruchtbaar is, als de eileiders bij de vrouw geblokkeerd zijn of als er eerder ingevroren eitjes worden gebruikt. IVF kies je meestal pas na een lange periode van proberen en meestal hebben er al talloze vruchtbaarheidstest plaatsgevonden. Je bent een sterke vrouw met een sterke man naast je, als je dit hele proces van bloedtesten afnemen, injecties bij jezelf plaatsen en echo’s doen doorloopt. En de kans is groot dat je het hele proces meerdere keren dient te doorlopen, voordat je uiteindelijk een keer zwanger raakt. Dus doorzettingsvermogen, een sterke relatie met je partner en goede communicatielijnen met je behandelende artsen zijn uitermate belangrijk.

Om je enigszins voor te bereiden op wat komen gaat, is het goed om je in te lezen. Natuurlijk is niet elk proces in elk ziekenhuis hetzelfde. Maar in grote lijnen komen ze wel overeen. In de basis gaat het om het oogsten van meerdere eicellen die in een petrischaal gemengd worden met gewassen zaadcellen. Deze zaadcellen worden gewassen, zodat alleen het zaad overblijft en niet alle andere bestanddelen van de zaadlozing. De eicellen worden uit het lichaam van de vrouw gehaald door ze met een klein buisje weg te zuigen. De zaadcellen verkrijg je door masturbatie. Als alles voorspoedig verloopt, worden enkele eicellen in de petrischaal bevrucht door de zaadcellen. Dit worden dan embryo’s. En een of twee van deze bevruchte eicellen worden vervolgens teruggeplaatst in de baarmoeder.

Wanneer de man (bijna) onvruchtbaar is, kan er ook voor gekozen worden om de zaadcel rechtstreeks in een eicel te injecteren. Hiermee verhoog je de kans op bevruchting van de eicel. Deze methode is ook geschikt wanneer je al ingevroren eitjes hebt of als bevruchting tijdens eerdere IVF-pogingen niet heeft plaatsgevonden. De rechtstreekse injectie levert dan vaker succes op dan de spontane bevruchting na menging in de petrischaal. Maar voordat je eicellen geoogst kunnen worden, moeten er wel voldoende eicellen in het vrouwelijk lichaam aanwezig zijn. Meestal is er maar sprake van een of twee eicellen, wanneer er geen stimulatie van eicelproductie plaatsvindt. Deze stimulatie krijg je door het nemen van vruchtbaarheidsmedicatie. Na deze stimulatie kunnen tegelijkertijd zo’n 12 eitjes geoogst worden. Vruchtbaarheidsmedicatie kan plaats vinden in de vorm van pillen die je kunt slikken of injecties die je zelf dient te zetten. Zoals al eerder gezegd is het IVF-proces geen gemakkelijk proces.

IVF levert goede resultaten op. Gemiddeld wordt een op de drie vrouwen zwanger na een eerste IVF-behandeling. En als je dit vergelijkt met de pogingen om via normale weg zwanger te worden, gaan de percentages aardig gelijk op. Het grootste succes wordt echter bereikt na een aantal cycli van behandelingen. Zo heeft onderzoek aangetoond dat na zes behandeling, het slagingspercentage op vijfenzestig procent ligt. Zes IVF-behandelingen vragen gemiddeld twee jaar van je tijd en energie. Factoren die een rol spelen tijdens de behandelingen zijn: leeftijd en de reden van niet op natuurlijke wijze zwanger kunnen geraken. Hoe ouder je bent, hoe lastiger het wordt. En als er sprake is van onvruchtbaarheid bij partners, wordt het ook ingewikkelder en kan een zwangerschap via IVF langer op zich laten wachten. Bij elke behandeling worden namelijk alle waarden tussentijds gemeten. Dus als een waarde afwijkt, kan bij een volgende behandeling besloten worden om eerder in het proces bepaalde actie te ondernemen. Het is dus een precies proces met belangrijke momenten en veel variabelen die er op elke moment toe doen.

Je huisarts kan voorafgaand aan de IVF-behandelingen met jou en je partner doornemen hoe het proces in zijn werk gaat. Elk detail, elke injectie, elk moment dat je in het ziekenhuis op moet komen draven en de planning die dit vergt, wordt toegelicht. Ook kan hij na diverse onderzoeken aangeven wat de kans van slagen volgens de statistieken gaat zijn en welke risico’s er aan IVF verbonden zijn. Door deze voorbereiding en het goed contact met je huisarts, kun je zijn of haar adviezen met een goed gevoel opvolgen. Hij of zij kan je niet zeggen of je IVF wel of geen kans moet geven, maar er kan wel voldoende informatie verschaft worden, zodat je deze beslissing zelf kunt nemen.

Aan een IVF-behandeling hangt een aardig prijskaartje. De eerste behandeling kost (grofweg) gemiddeld drieduizend euro. Het gemiddelde bedrag dat stellen kwijt zijn om zwanger te worden via IVF is ongeveer tienduizend euro. Hierin zijn dus meerdere behandelingen inbegrepen. Dit zijn echter wel de prijzen voor basisbehandelingen. Wanneer er een bijzondere medische situatie met specifieke behandeling of voorbereiding nodig is, wijken de kosten af. Dit is bijvoorbeeld het geval bij draagmoederschap of bij het rechtstreeks injecteren van de eicellen met zaadcellen.

Hoewel IVF een veilige procedure is, zijn er natuurlijk bij alle medische ingrepen bepaalde risico’s. Je huisarts kan je over alle risico’s en bijwerkingen informeren, zodat je goed geïnformeerd beslist en van start gaat. Een van de risico’s bij het gebruik van medicatie ter rijping van meerdere eicellen tegelijk is het Ovarieel Hyperstimulatie Syndroom (OHSS). Hierdoor loop je gevaar op trombose. Verder kan er tijdens het oogsten van de eicellen sprake zijn van kramp, licht bloedverlies of een infectie. Bij infectie krijg je een antibioticakuur die je af moet maken. In het ergste geval moeten je baarmoeder, eierstokken of eileiders operatief verwijderd worden. Gelukkig komt dit nog amper voor. En het is misschien niet wat je verwacht, omdat je natuurlijk juist zwanger probeert te worden, maar vaak is er sprake van meervoudige zwangerschappen bij IVF. En hiermee loopt je zwangerschap weer extra risico voor zowel moeder als kind.

Voor de start met de werkelijke behandeling kan de arts je aan de pil laten gaan. Dit lijkt natuurlijk raar, omdat je zwanger wilt worden, maar de kansen zijn na het slikken van de pil groter gebleken om zwanger te worden. Ook is het risico op Ovarieel Hyperstimulatie Syndroom veel kleiner als je de pil hebt geslikt. Ook kan je arts ervoor kiezen om een ovulatietest te doen, zodat het moment van de start van de behandeling nauwkeurig bepaald kan worden. Na ovulatie kan er al gestart worden met medicatie. Deze kan via injecties plaats vinden, of via neusspray of implantaat.

bewust puur banner

Zodra je menstruatie start, kan ook de IVF-behandeling van start gaan. Er worden allerlei bloedtesten gedaan en je krijgt echo’s. Dit is een soort nulmeting, van waaruit alle vervolgprocessen en keuze voor medicatie of behandeling beïnvloed worden. Om de eicelproductie te stimuleren, kan ervoor gekozen worden om een week tot tien dagen lang injecties toe te dienen. Hiervoor krijg je duidelijke instructies, van het hoe tot het wanneer. Je behandelend arts wil gedurende deze eerste dagen alle ontwikkelingen volgen. Dit kan betekenen dat er om de dag weer testen en echo’s plaatsvinden. Zijn er geen afwijkingen? Groeit alles normaal? Als alles normaal verloopt komt er een moment waarop je arts je dagelijks wil zien. Om de rijping precies goed te laten plaats vinden, is er een cruciaal moment om een injectie toe te dienen. Plaats je de injectie te vroeg of te laat, dan is de eicel nog niet rijp genoeg, of overrijp. De echo’s helpen bij het bepalen van dit cruciale moment. Het komt vaak neer op een specifiek uur waarin de injectie moet hebben plaatsgevonden. Wanneer de rijping precies goed is, worden de eicellen verwijderd en naar het laboratorium gebracht voor bevruchting.

In het laboratorium worden de beste eicellen en beste zaadcellen geselecteerd voor bevruchting. Gemiddeld worden zeventig procent van de cellen bevrucht en daarna kan het laboratorium bepalen welke bevruchte cellen het beste zijn om terug in de baarmoeder te plaatsen. In overleg met je arts wordt bepaald hoeveel bevruchte cellen er terug worden geplaatst. Na de terugplaatsing dien je een paar uur rustig te blijven liggen. Ook kan bepaald worden dat hele goede cellen ingevroren worden voor eventueel latere terugplaatsing. Of je kunt ze doneren. Dan start de meest zenuwslopende periode van wachten op de bevestiging van een zwangerschap ja of nee.

Gedurende twee weken mag je nu progesteron via injecties toedienen en daarnaast kun je alleen maar wachten. Soms is een injectie niet nodig en kun je ook een pil of vaginale gel gebruiken. Je hoopt op een goed resultaat en probeert je bezig te houden met positieve zaken. Wachten is echter het enige wat je nu kunt doen. En dan is er ongeveer twaalf dagen na de terugplaatsing een zwangerschapstest die helderheid gaat bieden over het succes van de behandeling. Als de test positief is, blijf je nog een aantal weken progesteron nemen. Ook zijn er weer bloedtesten en echo’s nodig om te ontwikkelingen te volgen.

Als de zwangerschapstest negatief is, vraagt de arts je te stoppen met de progesteron. Als het je eerste IVF-poging is, kun je wachten op je volgende menstruatie voor een nieuwe poging. Samen met je huisarts kun je dan bepalen of je direct met een nieuwe IVF-behandeling wilt starten. De grootste succes worden immers na meerdere behandelingen geboekt. Maar vergis je niet. De impact van een onsuccesvolle behandeling is groot. Vaak wil je emotioneel eerst weer in balans komen, voordat je de teleurstelling helemaal hebt verwerkt en aan een nieuwe poging wilt beginnen. Het kan echt een emotionele achtbaan zijn om via IVF zwanger te worden. Al blijft het eindresultaat het moeilijke proces natuurlijk altijd waard.

De verhouding van miskramen tussen zwangerschappen die via natuurlijke weg tot stand zijn gekomen en zwangerschappen die via IVF zijn ontstaan, is gelijk. Je loopt bij IVF dus geen hoger risico op een miskraam.

In België zijn voor veel medische behandelingen kortere wachtlijsten dan in Nederland. Daarnaast ligt voor veel Nederlanders de Belgische grens dichterbij dan bijvoorbeeld de Duitse grens met een behandeling in Düsseldorf. Door de planning die IVF-behandelingen van je vragen, is de afstand tot het ziekenhuis en de behandelend arts wel uitermate van belang. Kijk dus goed naar je opties voor IVF-behandelingen. Soms wordt een behandeling in België ook overwogen, wanneer men in Nederland uitbehandeld is of een behandeling in het buitenland andere testen en behandelmogelijkheden biedt. Wanneer er andere testen vooraf gedaan worden, kan dit namelijk invloed hebben op de behandeling zelf.

43e levensjaar het IVF-proces gestart moeten hebben. Verder is het raadzaam om de kleine lettertjes in je verzekeringspolis te lezen, want bij sommige zorgverzekeraars vindt vergoeding plaats op een door hen geselecteerde zorgaanbieder. Kies je je eigen zorgverlener en is deze niet gecontracteerd door jouw zorgverzekeraar, dan kan het zijn dat je zelf voor alle kosten opdraait.

naturaplaza superfoods banner