Take a fresh look at your lifestyle.

Ondervoeding, kinderen met ondergewicht

In tegenstelling tot bij overgewicht, is er bij ondergewicht sprake van een negatieve energiebalans. Deze verstoring van het energie-evenwicht is het gevolg van een te lage inname van voedsel in verhouding tot het energieverbruik. In bepaalde gevallen kan ondervoeding een oorzaak zijn van ondergewicht bij kinderen. Dit probleem doet zich voornamelijk voor in ontwikkelingslanden omdat daar de aanvoer van voedsel vaak niet constant is.

single reizen online banner

Verschijnselen ondergewicht

De fysieke klachten van een kind met ondergewicht kunnen veel lijken op die van een persoon die lijdt aan anorexia nervosa en daardoor ondervoed is geraakt. Verschijnselen die kunnen wijzen op ondergewicht bij een kind kunnen onder andere zijn: een kind heeft een lage lichaamstemperatuur en is uitgeput. Daarnaast kunnen er zich problemen voordoen met het hart en de bloedvaten. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een lage bloeddruk, een trage hartslag en hartritmestoornissen.

De maag- en darmen kunnen klachten gaan veroorzaken evenals de verminderde werking van de schildklier. Door ondervoeding zal er doorgaans ook botontkalking op kunnen treden en bij jongeren afwijkingen laten zien in de hormoonhuishouding (bij meisjes en vrouwen kan zelfs de menstruatie uitblijven).

Naast lichamelijke klachten kan ondergewicht ook de mentale toestand van iemand beïnvloeden. Zo kun je depressief of angstig worden ten gevolge van ondergewicht.

bewust puur banner

Ondervoeding

Op het moment dat een kind niet genoeg essentiële voedingsstoffen binnenkrijgt dan is de kans op ondervoeding erg groot, evenals de ernstige gezondheidsrisico’s die ermee gemoeid zullen zijn. Een kind kan door ondervoeding extreem vermageren. In zeer ernstige gevallen kan ondervoeding, bij zowel een volwassene als een kind, een fatale afloop hebben.

Ondervoeding is meestal het gevolg van niet voldoende of verkeerde voeding. Daarnaast kan ondervoeding optreden ten gevolge van het onvermogen van een lichaam om voeding op te nemen zoals het geval is bij sommige darm- en stofwisselingsziektes.

Verschijnselen ondervoeding

Wanneer er sprake is van ondervoeding dan zal het lichaam de eigen weefsels af gaan breken waardoor een kind last krijgt van vrij ernstige verstijving van de spieren bij het opstaan. Verder zal de werking van de darmen worden verstoord of zelfs stilgelegd door ondervoeding. Een ondervoed kind zal snel magerder worden (soms zelfs met uitstekende beenderen) en zich duizelig voelen, bleek zien en het koud hebben. De dun geworden huid zal bovendien droog, of juist klam, aanvoelen. Het haar gaat uitvallen en de organen zullen hun werk minder goed kunnen doen. Een kind gaat door ondervoeding ook slechter groeien Ten gevolge van ondervoeding kan er een tekort aan vitamine C ontstaan waardoor een kind scheurbuik kan ontwikkelen.

Behandelen

Ondervoeding kan op uiteenlopende manieren behandeld worden. Een kind kan bijvoorbeeld op een dieet worden gezet dat rijk is aan calorieën. Verder kan er medische voeding (drink- of sondevoeding) worden gegeven of het kind kan aan een calorierijk infuus worden geplaatst.

naturaplaza superfoods banner