Take a fresh look at your lifestyle.

Vaccinaties en inentingen bij kinderen

De verantwoordelijkheid voor het vaccinatie programma ligt in Vlaanderen bij de consultatiebureaus van Kind en Gezin, en later bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Een kind kan op bepaalde momenten in zijn leven één of meerdere vaccinaties krijgen om zo te voorkomen dat besmettelijke ziektes schade aan kunnen richten of zelfs fataal af kunnen lopen. De vaccinaties zijn echter niet verplicht, behalve die tegen polio.

single reizen online banner

Vaccinatieprogramma

Het vaccinatieprogramma dat de overheid in het leven heeft geroepen is bestaat uit vier fases. De eerste fase loopt van de twee tot vijftien maanden. Fase twee van vijf tot zeven jaar, fase drie van tien tot dertien jaar en fase vier van veertien tot achttien jaar.

bewust puur banner
 • Fase 1
  Een baby krijgt de eerste vaccinaties als de leeftijd van twee maanden is bereikt. Er worden dan de volgende inentingen gegeven: DKTP-Hlb-HepB en een combinatie prik tegen Pneu en het rotavirus. Een maand later zal wederom inenting DKTP-Hlb-HepB worden gegeven samen met een vaccinatie tegen het rotavirus. Als de baby vier maanden oud is zullen de vaccinaties van de tweede levensmaand worden herhaald. Rond de eerste verjaardag krijgt een kindje weer twee vaccinaties: MBR en Pneu en met vijftien maanden DKTP-Hlb-HepB evenals een inenting tegen Pneu.
 • Fase 2
  Als een kind tussen de vijf en zeven jaar oud is dan zal er een DKTP herhalingsprik worden gegeven.
 • Fase 3
  Kinderen tussen de tien en dertien jaar krijgen een herhalingsvaccinatie MBR en eventueel een herhaling HepB indien deze niet in de eerste fase al is ontvangen.
 • Fase 4
  Jongeren in de leeftijd van veertien tot achttien jaar zullen nog een keer in worden geënt tegen de ziektes tetanus en difterie.

Risicobeperking

Uit wetenschappelijk onderzoek is vast komen te staan dat vaccinaties ervoor zorgen dat de kans op de ziekte, waarvoor ingeënt wordt, sterk zal worden verkleind of het beloop van de ziekte beduidend milder zal doen verlopen. De risico’s die een vaccinatie met zich meebrengt zijn dan ook aanzienlijk kleiner dan die van de betreffende ziektes.

Een inenting is dus niet altijd helemaal zonder risico maar een gevaccineerd persoon zal wel een verlaagd risico hebben bij eventuele een besmetting. Hoewel sommige kinderziektes, waartegen wordt gevaccineerd, onschuldig lijken kunnen deze toch voor vervelende of zelfs gevaarlijke complicaties zorgen na een besmetting. Daarnaast kunnen bepaalde ziektes juist voor volwassenen gevaarlijk zijn als deze niet in de kindertijd zijn doorgemaakt of als je daar niet tegen ingeënt bent. Een aantal van deze ziektes zijn: polio (kinderverlamming) de bof, rode hond en het HPV-virus.

naturaplaza superfoods banner