Take a fresh look at your lifestyle.

Maagbloeding behandeling

Je spijsverteringskanaal is een goed doorbloed systeem in je lichaam. Op elke willekeurige plaats zou dus ook een bloeding op kunnen treden. Op dat moment kan er worden gesproken van een maag- of darmbloeding. Soms zal het vrijgekomen bloed met het blote oog waar te nemen zijn in braaksel of ontlasting, in andere gevallen is er diagnostisch onderzoek nodig om het aan te kunnen tonen. In dit laatste geval wordt er ook wel gesproken over occult bloed.

single reizen online banner

Symptomen

Wat te doen bij een maagbloeding?

De meeste mensen zullen, bij een maagbloeding, vaak denken aan bloed dat via de mond naar buiten gutst. Gelukkig is dit vrijwel nooit het geval. Meestal bestaan de symptomen van een acute maagbloeding uit bijvoorbeeld:

  • bloedbraken
  • zwarte teerachtige ontlasting

Wanneer er al langere tijd kleine hoeveelheden bloed worden verloren dan zullen er vage klachten zijn die niet direct naar een maagbloeding wijzen. Langdurig gering bloedverlies kan wel klachten geven zoals:

  • bloedarmoede
  • misselijkheid
  • vermoeidheid
  • bleek zien
  • ongewone bloeddrukdaling bij een verandering van lichaamshouding (vanuit zit- of lighouding naar een staande houding).

Naar de dokter

Als je bloed opmerkt in je braaksel of in je ontlasting dan is het altijd verstandig om een arts hiervan op de hoogte te stellen, zelfs wanneer de hoeveelheden zeer gering zijn. Een zwarte verkleuring van je ontlasting kan een teken zijn dat er bloed bij zit, dit hoeft overigens niet altijd het geval te zijn. Bloed in de ontlasting maakt deze teerachtig en plakkerig. In een situatie waarin je plotseling (grotere hoeveelheden) bloed braakt is het zaak met spoed medische hulp in te schakelen. Indien je twijfelt of er sprake is van een maagbloeding dan is het inschakelen van medische hulp altijd aan te raden. Een arts kan dan een juiste diagnose stellen en eventueel een behandeling in gang zetten.

Onderzoek

Nadat de aanwezigheid van een maagbloeding wordt vermoed, zal er nader onderzoek uitgevoerd gaan worden. In de meeste gevallen zal dit gebeuren door gebruik te maken van een gastroscopie, ofwel een maagspiegeling. Hierbij zal een arts een flexibel slangetje via je mond en langs je slokdarm in je maag brengen om zo te onderzoeken of er ook daadwerkelijk een maagbloeding aanwezig is.

Ga onmiddellijk naar de dokter bij een maagbloeding

Verder kan er nog zogenaamd beeldvormend onderzoek worden verricht. Dit wil zeggen dat er een CT-scan of röntgenfoto’s met een contrastvloeistof in je maag worden gemaakt.

bewust puur banner

Behandelen

Bij de meeste mensen (ongeveer 80 procent), die last hebben van een maagbloeding, zal het eigen lichaam de bloeding weten te stelpen. Indien er echter sprake is van een blijvende maagbloeding of wanneer er sprake is van een acute ernstige maagbloeding dan zal er een opname in het ziekenhuis dienen plaats te vinden. Doordat de situatie meestal ernstig is, zal dit doorgaans op de afdeling intensive care zijn.

Bij veel bloedverlies zal er een infuus worden aangebracht waarlangs vocht wordt toegediend, In sommige gevallen zal het zelfs nodig zijn om een bloedtransfusie daarbij te geven. Dit alles om een mogelijke verbloeding te voorkomen. Met behulp van een flexibele buis zal bovendien worden getracht om de maagbloeding te stoppen, door het doorgebroken bloedvat dicht te schroeien. Een andere behandelmethode kan in dit geval het injecteren van een stollingsmedicijn zijn. Wanneer blijkt dat al deze methodes niet het gewenste effect (zullen gaan) hebben, zal over worden gegaan tot het uitvoeren van een operatie.

Opname intensive care

Als er een vermoeden bestaat dat je lijdt aan een maagbloeding dan is een opname op de intensive care van een ziekenhuis een normale voorzorgsmaatregel. Een maagbloeding zou immers heviger kunnen worden met als gevolg dat je in een zogenaamde verbloedingshock terecht kunt komen. Een dergelijk toestand van shock kan ontstaan doordat je veel bloed verliest en je lichaam dus niet genoeg bloed meer heeft om alle organen van voldoende voedsel en zuurstof te voorzien.

Wanneer een verbloedingshock niet op tijd wordt opgemerkt kan deze leiden tot een levensbedreigende situatie, en in het ergste geval dus tot de dood. Op de intensive care wordt dus constant je hartslag en je bloeddruk in de gaten gehouden zodat er meteen kan worden ingegrepen.

Spoed

Een maagbloeding, zoals de meeste mensen zich die voorstellen, is een ernstige en vaak zelfs een levensbedreigende situatie. Zodra je het vermoeden hebt dat je te maken hebt met iemand die last heeft van een acute maagbloeding, dan is het zaak zo snel mogelijk medische hulp in te schakelen. Hiervoor bel je dus het alarmnummer. Tot het moment dat de hulpdiensten aanwezig zijn moet je er dan wel voor zorgen dat de persoon in kwestie niet kan stikken in het bloed dat uit de maag komt. Dit doe je door deze persoon in de zogenaamde stabiele zijligging op de grond te leggen: gedraaid op de zij met één been gestrekt en het andere opgetrokken. Het hoofd ligt hierbij met de kin in de richting van de borst zodat er geen bloed in de longen kan vloeien. Uiteraard moet je ook de luchtwegen proberen vrij te maken als er bloed of bloedstolsel in terecht zijn gekomen.

naturaplaza superfoods banner