Take a fresh look at your lifestyle.

Taalontwikkeling bij kinderen

In de eerste maanden van zijn leven zal je baby nog niet bewust communiceren. Doordat je als ouder echter wel reageert alsof dit wel het geval is, zal de communicatie van je kind na enige tijd wel bewust gaan plaatsvinden. Het eerste half jaar na de geboorte zal de communicatie van je baby gebaseerd zijn op reflexen. Rond de vierde maand zal een baby zelf geluiden gaan maken en de stem als een soort speeltje gebruiken. Brabbelen en lachen geeft aan dat je baby het naar de zin heeft en als daar een reactie op volgt dan weet je kleintje al snel dat dit aandacht oplevert.

single reizen online banner

Brabbelen

Bij zes of zeven maanden zal je baby echt gaan brabbelen door bepaalde klanken te herhalen zoals tatata of mamama. Hoezeer sommige van deze klanken ook op woorden lijken, het is nog geen bewuste communicatie. Deze komt pas rond de acht maanden. Rond die leeftijd begrijpt een baby het verband tussen het eigen gedrag en de reactie die erop volgt. Door bepaalde eenvoudige gebaren te combineren met geluiden zal de bedoeling van je kindje alsmaar duidelijker worden.

Eerste woordjes

De eerste woordjes spreekt je kind meestal rond de eerste verjaardag. Per kind kan dit echter behoorlijk verschillen: zo zijn er baby’s die al met acht maanden hun eerste woordje zeggen maar ook kinderen die dit pas doen als ze anderhalf zijn. Je kind kent een beperkt aantal woordjes die bovendien verschillende dingen kunnen betekenen. Verder zal je kindje nog veel duidelijk maken met behulp van gebaren. Het begrijpen van woorden gaat je kindje nu ook al beter af zonder dat er een nadere toelichting bij nodig is. Je kindje is nu in staat om eenvoudige opdrachten uit te voeren.

bewust puur banner

Twee-woordzinnen

Door twee woorden te combineren zullen de eerste twee-woordzinnen ontstaan. Je kind zegt daarin de twee belangrijkste woorden uit een zin. Hierdoor kan een zin ook meerdere betekenissen hebben. Doordat je kindje alleen in het heden praat is het meestal vrij duidelijk wat het bedoeld. Vreemden kunnen meestal de helft van deze zinnen van een tweejarige begrijpen. Als ouder gebruik je nu het best korte en eenvoudige zinnen wanneer je met je kind praat. Foutief uitgesproken woorden van je kind kun je goed herhalen en dan niet in peutertaal maar in een hele zin.

Verdere taalontwikkeling

Vanaf de tweede verjaardag zal de ontwikkeling op het gebied van taal steeds sneller te gaan. Je kind gaat met steeds meer woorden zinnen vormen en leert nog altijd nieuwe woorden bij. Het stellen van vragen zal nu in de regel ook gaan beginnen evenals het vervoegen van werkwoorden.

Na verloop van de tijd zal je kindje ook korte verhalen kunnen vertellen en laten weten met welke emoties hij, of zij, te maken heeft op een bepaald moment. Ook zullen tijd en plaats steeds beter in de zinnen worden gebruikt. De zinnen zullen steeds meer gaan lijken op de zinnen zoals volwassenen die ook zouden gebruiken. Door als ouder het goede voorbeeld te geven zal je kind steeds meer van de taal begrijpen en de woorden en zinnen op een juiste manier gebruiken.

naturaplaza superfoods banner