Take a fresh look at your lifestyle.

Lichamelijke ontwikkeling van je baby in het eerste jaar

In de loop van zijn eerste levensjaar zal je baby zich alsmaar meer bewust gaan bewegen. Ook zullen de bewegingen die worden gemaakt steeds gecontroleerder worden uitgevloerd. Verder zal je baby de wereld om zich heen beter gaan ontdekken doordat zijn zintuigen in het eerste jaar eveneens beter gaan werken.

vitaminstore gezond leven banner

Lichamelijke groei

Het eerste levensjaar van je baby is een periode waarin lichamelijke groei een belangrijke rol inneemt. In dit jaar zal de lichaamslengte namelijk met ongeveer 25 centimeters toenemen en daarbij zal het gewicht het drievoudige worden van het geboortegewicht. Vooral in de eerste maanden na de geboorte zal er een ware groeispurt plaatsvinden en uiteraard zullen de spieren en de botten met je baby meegroeien. De spieren zullen sterker worden en de botten zullen langzamerhand in hardheid toenemen.

Motorische ontwikkeling

Bij een pasgeboren baby zullen een aantal reflexen helpen om in leven te blijven. Al na een korte tijd zullen de bewegingen echter onwillekeurig worden hoewel je baby nog niet echt controle heeft over wat hij doet. Heel het lichaam zal dan bewegen en er zijn dus geen afzonderlijke bewegingen te ontdekken.

Verfijning motoriek

In de eerste levensmaand zullen de bewegingen verfijnd worden. Geleidelijk zal je baby meer controle krijgen over het eigen lichaam. Drie maanden na de geboorte is je baby in staat bepaalde bewegingen bewust te herhalen en bewegingen afzonderlijk uitvoeren. Doordat je kleintje een bewegend voorwerp met de ogen kan volgen, het hoofdje in de richting van een geluid draaien en met de handjes zwaaien, kunnen er nieuwe dingen worden ontdekt die van belang zijn om verder te ontwikkelen. In de periode tussen de vijfde en negende levensmaand zullen luisteren, kijken, bewegen en voelen steeds beter onderling worden afgestemd.

bewust puur banner

Visuele ontwikkeling

In de eerste acht maanden zal het zicht van je baby veranderen van alleen licht en donker onderscheiden, kort na de geboorte, tot volwaardig zicht rond de acht maanden.

Akoestische ontwikkeling

Voor de geboorte kon je baby al horen en in het eerste levensjaar zal je kleintje ook gaan leren luisteren. Dit is nodig voor de taalontwikkeling en de spraak.

Grijpen

In het begin kan je baby alleen met de handjes zwaaien, later zal geprobeerd worden een voorwerp te pakken en rond de eerste verjaardag kan zelfs iets worden opgepakt tussen duim en wijsvinger. De oog-handcoördinatie zal in dit jaar zich ook ontwikkelen.

Bewegen

Bij vier maanden zal je baby gaan rollen van buikligging naar rugligging en vice versa. Ongeveer twee maanden later is zitten iets dat je dient te oefenen met je kleintje. Rond de zevende maand is het zogenaamde tijgeren aan de beurt en één of twee maanden later kan je kleintje echt kruipen. Op dat moment zal meestal ook het staan worden geoefend door zich aan je handen of aan voorwerpen op te trekken. Tegen de tijd dat ze één jaar worden zal het lopen worden geoefend. Vroege kinderen kunnen dan soms al lopen maar meestal leren ze dit pas na hun eerste verjaardag.

naturaplaza superfoods banner