Take a fresh look at your lifestyle.

Trombose symptomen

Wat zijn symptomen van trombose?

Op het ogenblik dat een bloedvat beschadigd is en er bloed buiten je bloedbaan terechtkomt dat zal je lichaam een stolsel gaan vormen. Op deze manier zal namelijk het verlies van bloed beperkt blijven.

single reizen online banner

Je lichaam zal om die reden een aantal processen in gang zetten:

 1. Bloedplaatjes zullen zich naar de aangedane plaats in het bloedvat verplaatsen.
 2. De bloedplaatjes hechten zich zowel aan de beschadigde wand van het bloedvat als aan elkaar.
  De bloeding wordt gestelpt door de plaatjesplug die is gevormd. Het ontstane stolsel is echter nog zwak en dient sterker gemaakt te worden.
 3. Er zal weefselfactor vrijkomen uit de vaatwand die schade heeft opgelopen.
  Weefselfactor zal de stolling van je bloed activeren door stollingsfactoren aan het werk te zetten die, wel in je bloed aanwezig zijn maar die nog niet actief waren.
 4. Het eiwit protrombine zal om worden gezet in trombine.
  Trombine is een stimulans om fibrogeen om te zetten in fibrine. Fibrine zal draden vormen en op die manier een stevig netwerk vormen rondom de bloedplaatjes. Hierdoor zal er een stolsel ontstaan en het bloeden stoppen. Je lichaam zal het stolsel weer afbreken zodra het beschadigde bloedvat is genezen.

Trombose

Bij trombose zal er een stolsel worden gevormd op de plek waar dat normaal gesproken niet hoort.

 • Als een bloedstolsel in een ader zit dan wordt dat een veneuze trombose genoemd. Een trombose in een ader is je been komt het vaakst voor. Er is dan sprake van een trombose been. Op het ogenblik dat er een deel van het bloedstolsel losraakt dan zal dat in je bloedbaan terechtkomen en vast kunnen lopen in een bloedvat elders in je lichaam. Hierbij kun je onder andere denken aan een ader in je longen waardoor er een longembolie zal ontstaan.
 • Op het moment dat het bloedstolsel in een slagader voorkomt dan spreek je van een arteriële trombose. Als een dergelijk stolsel in een slagader in je hersenen terechtkomt dan zal dit een herseninfarct tot gevolg hebben. Zit het stolsel echter in een kransslagader van je hart dan zal er hartinfarct ontstaan.

Verstoorde bloedstolling

Er zijn een aantal aandoeningen, geneesmiddelen en erfelijke factoren die het stollingsproces van je bloed kunnen verstoren. Hierbij kun je onder andere denken aan:

 • erfelijke stollingsaandoeningen, zoals erfelijke trombofilie, zorgen ervoor dat je bloed eerder gaat stollen,
 • je bloedstolling kan ook worden beïnvloed door bepaalde behandelingen op basis van hormonen zoals tijdens het gebruik van de anticonceptiepil,
 • wanneer je langere tijd stil moet zitten of bedrust moet houden kan de stolling van je bloed langzamer verlopen,
 • bepaalde operatieve ingrepen kunnen je bloedstolling beïnvloeden,
 • aandoeningen aan je auto-immuunsysteem hebben soms eveneens invloed op de stolling van je bloed, bijvoorbeeld wanneer je lijdt aan antifosfolipiden syndroom (afgekort AFS),
 • aandoeningen aan je beenmerg kunnen je bloedstolling beïnvloeden doordat er bijvoorbeeld teveel rode bloedcellen of bloedplaatjes aan worden gemaakt dan normaal. Hierbij kun je denken aan aandoeningen zoals polycythemia Vera en Essentiële trombocythemie.

bol gezondheid banner

Risicofactoren trombose

Behalve de eerder genoemde oorzaken kunnen ook nog een aantal andere factoren de kans op trombose vergroten:

 • trombose komt al voor in je familie,
 • je hebt al eerder te maken gehad met trombose,
 • het vorderen van je leeftijd,
 • je lijdt aan kanker,
 • je bent zwanger,
 • je bent pas bevallen.

bloed in ader

bewust puur banner

Trombose voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. Dat is een bekende uitdrukking. Wat kun je doen om trombose te voorkomen?

 • Het dragen van speciale steunkousen heeft een preventieve werking.
 • Veel bewegen kan ook helpen.
 • Gezond eten ook.

Na een grote operatie of lange bedrust is het belangrijk zo snel mogelijk weer te gaan lopen, zo nodig met hulp van fysiotherapie.
Schakel altijd een arts in bij gezondheidsklachten of het vermoeden van een bepaalde ziekte.
Lees hier wat Wikipedia over trombose schrijft.

Symptomen

De gevolgen van trombose kunnen zeer ernstig zijn. Het is dus van essentieel belang dat je de symptomen die bij trombose horen snel herkent en medische hulp inschakelt. Bij een trombosebeen kun je klachten krijgen zoals:

 • je benen veranderen van kleur,
 • je huid voelt warm aan,
 • je hebt pijn in je been of kuit,
 • je been of kuit zijn opgezwollen,
 • de aderen aan het oppervlak zijn goed te zien,
 • je benen voelen vermoeid aan.

Wanneer er sprake is van een longembolie dan zullen de klachten aanzienlijk minder specifiek zijn. De symptomen kunnen daarom ook op andere aandoeningen aan je hart of longen wijzen.

 • je bent kortademig,
 • je polsslag te hoog,
 • je transpireert aanzienlijk meer dan normaal,
 • je hebt pijn op je borst,
 • je hoest bloed op,
 • je kunt flauwvallen,

Medische hulp inschakelen

Op het ogenblik dat je vermoedt dat je te maken hebt met trombose of een longembolie dan is het altijd noodzakelijk dat je met spoed medische hulp inschakelt. De stolsels kunnen immers losraken en op andere plaatsen in je lichaam voor zeer ernstige, en zelfs levensbedreigende, complicaties zorgen. Hierbij kun je onder andere denken aan een hersen- of hartinfarct maar ook een blokkade in de bloedstroom in één van je andere vitale organen.

Diepe veneuze trombose

Lees ook ons uitgebreide artikel over diepe veneuze trombose en andere artikelen over gezondheid en ziekten.

naturaplaza superfoods banner