Take a fresh look at your lifestyle.

Tintelende vingers

Hoewel tintelende vingers een veel voorkomend fenomeen is, kan er in een heleboel gevallen niet meteen een onderliggende oorzaak aan worden verbonden. In de regel gaan tintelende vingers niet gepaard met pijnklachten maar dat wil zeker niet zeggen dat je van het irritante gevoel geen hinder zult ondervinden.

single reizen online banner

Oorzaak tintelende vingers

Tintelende vingers zijn in een heleboel gevallen het gevolg van een “slapende” hand. Vingers die tintelen zijn dan ook vaak het gevolg van een bloedtoevoer die is belemmerd. Je kunt bijvoorbeeld last krijgen van tintelende vingers wanneer je je hand, een tijdlang, in een verkeerde positie hebt gehouden of als je er, tijdens je slaap, per ongeluk op bent gaan liggen.

Om achter de exacte oorzaak van tintelende vingers te komen zal niet altijd even gemakkelijk zijn. Er bestaat namelijk een breed scala aan mogelijke oorzaken zoals onder andere:

 • een botbreuk
 • overbelaste spieren
 • afgeknelde, beschadigde of aangedane zenuwen
 • winterhanden
 • (tijdelijk) een minder goede bloedcirculatie
 • hart- en vaatziektes
 • alcoholisme
 • het carpale tunnelsyndroom
 • het syndroom van Renaud
 • vitamine B12 tekort
 • bepaald medicijngebruik
 • RSI-klachten
 • epilepsie

Symptomen tintelende vingers

Over het algemeen zullen tintelende vingers aanvoelen alsof je hand, na het “slapen” zojuist weer is wakker geworden. De vingers tintelen en dit kan aanvoelen alsof er bubbels in je hand zitten die naar buiten willen. Andere mensen die last hebben van tintelende vingers zullen het typische gevoel daarentegen juist omschrijven als branderig of als prikkelend.

Andere symptomen die bij tintelende vingers kunnen worden ervaren zijn ondermeer: een gevoelloosheid die in delen van je vinger(s) kan worden gevoeld eventueel samengaand met een dof gevoel.

Als je last van tintelingen hebt dan zal dit vervelende gevoel meestal op vrijwel dezelfde plaats terugkomen. In bepaalde gevallen blijven de tintelingen echter niet beperkt tot alleen je vingers. Klachten kunnen daarnaast ontstaan in de palm van je hand en/of in je tenen.

bewust puur banner

Gevolgen tintelende vingers

Op het ogenblik dat je last hebt van tintelende vingers dan kan het lastig zijn om een voorwerp beet te pakken. Daarnaast kan het gebeuren dat je niet, of nauwelijks, merkt dat je je hand aanraakt met bijvoorbeeld iets scherps. Het tintelend gevoel in je vingers zal over het algemeen weer vanzelf verdwijnen. Het tintelen zal overigens meestal maar een korte tijd aan blijven houden.

Oorzaak tintelende vingers vinden

Over het algemeen zal de onderliggende oorzaak van tintelende vingers tamelijk onschuldig zijn. Soms kun je zelf achterhalen waardoor de klachten zijn ontstaan, bijvoorbeeld doordat je bepaalde geneesmiddelen bent gaan gebruiken of doordat je veel alcoholische drank drinkt. Ook kun je vaak een aantal mogelijke oorzaken uitsluiten zoals wanneer je zeker weet dat je niet lijdt aan hart- en vaatziektes of epilepsie.

In geval van twijfel kun je nog eens de bijsluiters, van medicijnen die je gebruikt, goed doorlezen of extra alert zijn op eventueel herhalende handelingen die je op een dag verricht. Als je, ondanks dit alles, toch geen directe oorzaak aan kunt wijzen of worden de klachten alsmaar erger, dan is een bezoek aan je huisarts zeker noodzakelijk.

Dagboekje

Om het jezelf, en je behandelend arts, wat gemakkelijker te maken kun je enige tijd een dagboekje bijhouden waarin je vermeld wanneer je klachten had en onder welke omstandigheden dit was. Ook is het goed te noteren hoelang de klachten aan bleven houden en op welke plaats de tintelingen aanwezig waren. Om het beeld nog completer te maken dien je in het dagboekje ook te vermelden hoe je *geestelijke- en fysieke gesteldheid* was toen je klachten had. Je kunt bijvoorbeeld vermelden dat je erg moe was of een slecht humeur had toen je vingers begonnen te tintelen.

De gegevens in je dagboekje zijn voor je behandeld arts een prima uitgangspunt bij het bepalen van de onderliggende oorzaak en/of het in gang zetten van een passende behandeling. Dikwijls zal er een onderliggende aandoening of ziekte behandeld dienen te worden want tintelende vingers zijn meestal geen op zichzelf staande aandoening maar eerder een symptoom.

naturaplaza superfoods banner