Take a fresh look at your lifestyle.

Schimmelnagel

Een groot aantal mensen (circa een kwart) zullen er ooit in hun leven mee te maken krijgen: schimmelnagels. Deze aandoening zal, in het bijzonder wanneer er al een verder gevorderd stadium is bereikt, een minder fraaie en soms zelfs vieze aanblik zijn. Om die reden willen de meeste mensen het liefst zo snel mogelijk van schimmelnagels af proberen te komen.

vitaminstore gezond leven banner

Oorzaken

Een schimmelnagel kan ontstaan op het ogenblik dat er een schimmel weet binnen te dringen in de huid en/of een nagel. De kans bestaat dan dat er een infectie ontstaat. Het zijn vooral de schimmels die tot de groep van de dermatophyten worden gerekend die voor een schimmelnagel kunnen zorgen. Dergelijke schimmels treft je meestal aan in ruimtes waar een warm en vochtig klimaat heerst. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • badkamers of doucheruimtes (zowel thuis als openbaar)
  • kleedkamers bij een sportvereniging, zwembaden of op scholen
  • sauna’s

Op deze plaatsen heersen, voor de schimmels, vaak ideale omstandigheden om te overleven en om zich te verspreiden. Een schimmelnagel is erg besmettelijk en de kans zal daarom aanwezig zijn dat er een overdracht plaats zal vinden wanneer er een besmet persoon dergelijke ruimtes heeft betreden. Toch betekent het niet per definitie dat je, als je in contact bent gekomen met een dergelijke schimmel, je ook altijd geïnfecteerd raakt.

Risicofactoren

Er zijn echter wel een aantal personen en situaties te noemen die extra risicovol zijn als het gaat om de kans op het ontstaan van een schimmelnagel. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

bewust puur banner
  • mensen met een verminderde weerstand, bijvoorbeeld door hun hoge leeftijd of een infectieziekte zoals griep
  • situaties waarin er geen sprake is van een goede voethygiëne.
  • gevallen waarin nagels niet intact zijn of schade op hebben gelopen
  • personen die een chemokuur hebben ondergaan of hier nog mee bezig zijn
  • mensen die lijden aan diabetes
  • personen die lijden aan aids.

Symptomen

Een schimmelnagel vertoont in de verschillende stadia specifieke kenmerken en is dus meestal goed te herkennen.

Schimmelnagel
StadiumSymptomen
BeginLichte verkleuring van de rand van de nagel. De nagelrand kan dan geel, bruin of groen zien. Op de nagel zelfs zijn vlekjes waar te nemen.
GevorderdDe nagel krijgt een witgele tot een geelbruine kleur. De aangedane nagel is brokkelig en er zullen gemakkelijk stukjes afbreken. De schimmels, die zich onder de nagel hebben verzameld zullen deze omhoog drukken en de nagel dikker laten lijken. De nagel wordt echter door de infectie afgebroken en dus feitelijk dunner.
VergevorderdDe schimmelnagel is zeer fragiel en inmiddels volledig verkleurd. Het kan zelfs voorkomen dat de aangedane nagel volledig los gaat laten.

Behandelen

In principe hoeft een schimmelnagel niet te worden behandeld omdat een dergelijk infectie in veel gevallen tamelijk onschuldig is. De belangrijkste reden om wel tot behandeling over te gaan is het ontsierende uiterlijk van deze infectie. Nog een reden om te besluiten tot een behandeling is de kans op besmetting van anderen in je naaste omgeving. Sporadisch is het, medisch gezien, noodzakelijk om een schimmelnagel te behandelen.

Behandeling schimmelnagelHoeWanneerDuur
1. UitwendigEr wordt een schimmeldodend middel op en rondom de aangedane nagel aangebracht.In lichte tot matige gevallenDe behandeling dient te worden voortgezet tot enkele weken nadat de schimmelnagel is genezen. Dit om er zeker van te zijn dat er geen schimmel is achtergebleven.
2. InwendigEr worden schimmeldodende medicijnen voorgeschreven die van binnenuit de infectie aanpakken.In ernstige, zeer ernstige of langdurige gevallen.De behandeling kan maanden in beslag nemen omdat deze methode alleen wordt gebruikt bij zeer ernstige infecties.

Zelfzorg

Als er sprake is van een beginnende infectie dan is een schimmelnagel soms nog te behandelen door de ze te vijlen of door deze in te smeren met een mengsel van water en azijn. In de meeste gevallen zal echter blijken dat dit slechts tijdelijk effect heeft omdat een schimmelnagel een erg hardnekkige aandoening is. Op het ogenblik dat de nagel is aangedaan dan is het in de regel niet makkelijk om er met deze huis-, tuin- en keukenmiddeltjes iets aan te doen. Het gebruik van schimmeldodende middelen, die bij de drogist en apotheek vrij te koop zijn, zal dan een logische volgende stap zijn om de schimmelnagel aan te pakken.

naturaplaza superfoods banner