Take a fresh look at your lifestyle.

Pijn aan de achterzijde van de hiel

Pijn aan de achterzijde van de hiel kan uiteenlopende oorzaken hebben. Op het ogenblik dat een fysiotherapeut dan ook spreekt van pijnklachten aan de achterzijde van de hiel, dan wordt er dus ook altijd verwezen naar pijn die zich aan achterkant, en dus niet onder, de hiel wordt waargenomen. De pijn onder de hiel, of onder de voet, heeft eveneens een aantal verschillende oorzaken, zoals:

single reizen online banner
  • het tarsaal tunnel syndroom,
  • plantaire fasciitis,
  • een hielspoor.

Pijn aan de achterzijde van de hiel is de meest voorkomende oorzaak van een aandoening als een ontsteking van een pees in de hiel. Een peesontsteking is één van meest gestelde diagnoses wanneer een pees ontstoken is aan de achterkant van de enkel. In de meeste gevallen zal de pijn direct op de plaats worden gevoeld waar de aangedane pees zich bevindt, maar even goed kan de pijn worden ervaren op het punt waar de betreffende pees aan het hielbeen vastzit. Zogenaamde degeneratieve veranderingen, bijvoorbeeld kleine scheurtjes in de pees en de afzetting van calcium (kalk) op de pees kunnen eraan bijdragen dat deze aandoening zich gaat ontwikkelen.

Slijmbeursontsteking bij de hiel

Er bevinden zich meerdere slijmbeurzen achter het hielbeen. De slijmbeurzen hebben immers tot taak om het gebied te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Vaak leidt een slijmbeursontsteking (bursitis) tot een ontsteking, gezwollen gewrichten en pijn aan de achterzijde van je hiel.

Hielspoor

Een hielspoor kan zich na verloop van een langere tijd gaan vormen op de plaats waar de Achillespees vastzit aan de achterzijde van de hiel. Dit benige uitsteeksel kan in de loop van de tijd groter worden en wordt ook wel eens met de Engelse term “pump bump” aangeduid. Het betreft een extra stukje bot dat het omringende weefsel kan gaan irriteren en zelfs leiden tot de ontsteking van de omliggende slijmbeurzen (bursitis).

bewust puur banner

Het stellen van de juiste diagnose, en het aanwijzen van een duidelijke oorzaak, van pijn aan de achterzijde van een hiel kan erg lastig zijn zodat het niet ongebruikelijk is dat er meerdere diagnoses naast elkaar aanwezig zullen zijn. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als iemand een hielspoor heeft en tevens te kampen heeft met een slijmbeursontsteking in dit deel van de voet. Om die reden zullen alle diagnoses meegenomen moeten worden bij het opstellen van een effectieve behandeling van pijnklachten aan de achterzijde van de hiel.

Andere oorzaken van pijn aan de achterzijde van de hiel die eveneens in overweging genomen dienen te worden zijn:

  • een hielspoor,
  • een stressfractuur van het hielbeen,
  • het os trigonum syndroom.

De meeste mensen die last hebben van pijn aan de achterkant van hun hiel kunnen dit probleem doorgaans op een vrij eenvoudige manier behandelen, zodat ze dus geen operatieve ingreep hoeven te ondergaan. Het is dan echter van belang dat de oorzaak van het gehele probleem, en de onderliggende oorzaken, aan het licht komen voordat er met een bepaald behandelplan gestart kan worden. Zo kan bijvoorbeeld een stressfractuur om het lopen op krukken vragen om het uitoefenen van druk (door het lichaamsgewicht dat op het aangedane been uitoefent) zoveel mogelijk te beperken. Om die reden kan deze behandelvorm alleen toe worden gepast als er een duidelijke diagnose is gesteld.

Een van de meest gebruikte behandelingen die in dit soort gevallen zal worden gebruikt is het doen van strekoefeningen die speciaal bedoeld zijn voor patiënten die lijden aan plantaire fasciitis. Zodra de mobiliteit weer toe is genomen in het achterste deel van de voet, dan kunnen een heleboel van deze aandoeningen verbeteren door middel van eenvoudige behandelingen zonder dat daar verder hulpmiddelen of medicatie aan te pas hoeft te komen.

naturaplaza superfoods banner