Take a fresh look at your lifestyle.

Wat veroorzaakt pijn tussen de schouderbladen?

Op het ogenblik dat je pijn voelt tussen je schouderbladen, dan maak je je waarschijnlijk een beetje zorgen over je gezondheid. Waar zou die pijn vandaan kunnen komen? Kan het iets ernstigs zijn dat moet worden beschouwd als een medisch noodgeval? Pijn die zich manifesteert tussen de schouderbladen, ook wel interscapulaire pijn genoemd, kan een breed scala aan oorzaken hebben. Ondanks dat dit symptoom vaak wordt veroorzaakt door iets kleins als een verhoogde spierspanning, is het van belang om te weten dat dit eveneens een teken kan zijn van iets dat meer ernstig van aard is, soms zelfs iets levensbedreigend zoals een hartaanval of longkanker.

single reizen online banner

Pijn is de manier waarop het menselijke lichaam je laat weten dat er iets niet in orde is, maar het is soms lastig om te achterhalen of dat iets alleen maar voor ongemak zorgt, of dat het met spoed medische aandacht vereist. Hoe dan ook, het is altijd van belang om de oorzaak te achterhalen van dat waar je je zorgen over maakt. Wat zijn bijvoorbeeld enkele aandoeningen die deze vorm van pijn tot gevolg kunnen hebben, welke vragen kan je arts je stellen als je zijn, of haar, hulp inroept en welke onderzoeken kunnen uit worden gevoerd om antwoorden te vinden op al je vragen?

Je schouderbladen nader uitgelicht

Bij het onderzoeken van pijn in een bepaald deel van je lichaam, is het handig om na te denken over de weefsels die zich in dat gebied bevinden. Weefsels die zich tussen je schouderbladen bevinden, zijn onder andere:

 • Huid,
 • Spieren: in het gebied tussen de schouderbladen liggen de zogenaamde romboïden en de trapeziusspieren in midden en de onderzijde. Deze spieren spelen een belangrijke rol bij het op en neer kunnen bewegen van je schouderbladen.
 • De thoracale wervelkolom (borstwervels),
 • De thoracale aorta (het thoracale gedeelte van het grootste bloedvat in het menselijke lichaam dat bloed van het hart naar de rest van het lichaam transporteert).
 • Een gedeelte van de slokdarm,
 • Een gedeelte van de hartspier (het hart),
 • Een gedeelte van de longen.

Pijn die ontstaat tussen de schouderbladen kan beginnen in één van deze weefsels of, in plaats daarvan zich manifesteren in lichaamsdelen die verder weg liggen van als gevolg van de wijze waarop de aanwezige zenuwen pijnsignalen uitzenden.

Mogelijke oorzaken van pijn tussen de schouderbladen

Er zijn veel mogelijke oorzaken van pijn tussen de schouderbladen bekend. Deze pijn kan worden ervaren als gevolg van aandoeningen die de weefsels in dit gebied aantasten, of in plaats daarvan worden ervaren als pijnklachten tussen de schouderbladen, maar die waarvan de oorsprong vanuit een ander deel van het lichaam afkomstig is. Een aantal mogelijke oorzaken van pijn tussen de schouderbladen zijn:

 • Overbelasting van spieren: de meest voorkomende oorzaak van pijn die gevoeld wordt tussen de schouderbladen is een zekere spierspanning. Dit kan het gevolg zijn van een slechte houding (in het bijzonder wanneer je naar voren leunt tijdens langdurig zitten of staan), overmatig zwaar tillen, activiteiten waarbij je je bovenlichaam veelvuldig moet draaien, zoals golf of tennis, of zelfs slapen op een slechte matras.
 • Letsel: aandoeningen die pijn tussen de schouderbladen met zich mee kunnen brengen na een opgelopen trauma zijn vaak een acromioclaviculaire gewrichtsscheiding (schouder uit de kom) en een gescheurde rotatorenmanchet. Een schouderscheiding is overigens iets anders dan een schouderdislocatie (hierbij bevinden de botten zich niet meer op de juiste plaats) die vaker voorkomt in het schoudergewricht.
 • Hernia of uitpuilende tussenwervelschijven: degeneratieve aandoeningen aan de tussenwervelschijven in de cervicale- en thoracale wervelkolom kunnen pijn uit laten stralen naar dit deel van je lichaam. Het is niet ongebruikelijk dat iemand die lijdt aan een aandoening aan de tussenwervelschijven in zijn, of haar, nek alleen in andere delen pijnklachten ervaart, en dit kan leiden tot het later stellen van de juiste diagnose. Andere symptomen kunnen zijn: gevoelloosheid en tintelingen, of pijn, in één of allebei de armen. In sommige gevallen is pijn als gevolg van de aandoeningen van de tussenwervelschijven in de nek aanwezig, hierbij kan de situatie bijvoorbeeld beter, of juist erger, worden door de nek te buigen of te strekken.
 • Artritis: artritis in de nek, of zelfs in de ribben, kan pijn tussen de schouderbladen tot gevolg hebben. Net zoals bij aandoeningen aan de tussenwervelschijven kan artritis in de nek pijn met zich meebrengen die zich manifesteert tussen de schouderbladen of in andere delen van het lichaam, zelfs wanneer er helemaal geen pijn in de nek waar wordt genomen.
 • Hartaanval: een hartaanval, in het bijzonder een hartaanval bij vrouwen, beginnen niet altijd met pijn op de borst. In een onderzoek naar mensen die een hartaanval door hebben gemaakt, had de pijn zich in drie procent beperkt was tot het gebied tussen de schouderbladen. Deze pijn neigt vaak zeurderige van aard te zijn en kan samengaan met pijn op de borst, kortademigheid of duizeligheid. Het is van groot belang dat iedereen weet op welke wijze de symptomen van een hartaanval bij vrouwen kunnen verschillen tot die bij mannen. Symptomen van hartaandoeningen bij vrouwen zijn vaak atypisch en vaag te noemen, wat als meest verantwoordelijke factor wordt gezien om het hogere sterftecijfer onder vrouwen met een hartaanval te verklaren.
 • Kanker: longkanker, in het bijzonder Pancoast-tumoren, kunnen een verergerde pijn tussen de schouderbladen met zich meebrengen door op zenuwen in de buurt van de longtoppen te drukken. Andere vormen van kanker die in dit deel van het lichaam pijn kunnen veroorzaken, zijn: slokdarmkanker, leverkanker, lymfeklierkanker en asbestkanker (mesothelioom). Kankersoorten die uitzaaien naar de botten in de nek, zoals borstkanker, kunnen eveneens pijn tussen de schouderbladen met zich meebrengen, in sommige gevallen zonder dat er nog andere symptomenwaar worden genomen.
 • Galblaasaandoeningen: pijn die in verband kan worden gebracht met een galblaasaandoening komt vaak voor in de vorm van een stekende pijn tussen de schouderbladen en kan samengaan met pijn in het bovenste deel van de buik en een gevoel van misselijkheid. De pijn wordt vaak gevoeld na het eten van een vette maaltijd.
 • Zenuwbeknelling: zenuwbeknelling zoals bij het zogenaamde myofasciaal pijnsyndroom van de romboïden kan pijn met zich meebrengen die zich manifesteert tussen de schouderbladen.
 • Zure oprispingen (reflux): gastro-oesofageale refluxziekte kan pijn in de rug veroorzaken, en dan vooral in het deel dat ligt tussen de schouderbladen. Symptomen van deze ziekte kunnen eveneens pijn op de borst, heesheid en problemen met het slikken inhouden. Niet alleen kan een niet behandelde gastro-oesofageale refluxziekte zorgen voor ongemak, maar ook in verband worden gebracht met de latere ontwikkeling van slokdarmkanker. Ontsteking van de alvleesklier (pancreas) kan ook een soortgelijke pijn veroorzaken als gevolg van de irritatie van de onderzijde van het middenrif (diafragma).
 • Scoliose:  scoliose van de thoracale wervelkolom kan in dit deel van het lichaam pijn veroorzaken. Dikwijls zijn mensen zich ervan bewust dat er zich een kromming in  hun ruggengraat bevindt, maar dit geldt niet voor iedereen.
 • Thoracale aortascheuring of aortadissectie: de pijn die gepaard gaat met een thoracale aortadissectie (wanneer scheurtje in de bloedvaten bloed laat lekken tussen de wanden van de aorta) is vaak acuut en zeer ernstig van aard, en is dan ook absoluut te beschouwen als een medisch spoedgeval. Een aoartascheuring in dit deel van het lichaam wordt vaak gevoeld als een acute, scherpe en scheurende pijn in de middenboven in de rug.
 • Pulmonaire embolie: ook wel een longembolie genoemd, die ontstaat als er stolsels in de benen (diepe veneuze trombose) losraken en via de bloedbaan in de longen terechtkomen. De pijn is in het begin doorgaans acuut, scherp en kan samengaan met een ernstige vorm van kortademigheid, ondanks dat er ook mensen zijn die soms slechts een mild onaangenaam gevoel zullen ervaren. Een longembolie wordt vaak voorafgegaan door symptomen die horen bij de aanwezigheid van bloedstolsels in de benen, zoals pijn, roodheid en zwelling. Bepaalde risicofactoren voor longembolie zijn aandoeningen zoals kanker, maar ook het maken van lange reizen in een auto of een vliegtuig, langdurige bedlegerigheid, een zwangerschap en een recente operatieve ingreep die is ondergaan.
 • Drukfracturen van de thoracale wervels: drukfracturen, meestal veroorzaakt door osteoporose, kunnen pijn tussen de schouderbladen met zich meebrengen.
 • Gordelroos:  deze aandoening kan vrijwel overal in het lichaam pijnklachten tot gevolg hebben, afhankelijk van de zenuwuiteinden die door het virus aan worden gedaan, en kan ontstaan voordat er de kenmerkende huiduitslag op zal worden gemerkt. De pijn kan het meest uitgesproken zijn in het deel dat ligt tussen je schouderbladen, maar heeft de neiging om zich te concentreren aan slechts één zijde van je lichaam.
 • Epidurale anesthesie (lokale verdoving door middel van een ruggenprik): vrouwen die een ruggenprik hebben gekregen tijdens de bevalling of voordat ze een keizersnede ondergaan kunnen soms een intense pijn tussen hun schouderbladen voelen. Gelukkig zal deze pijn wegtrekken zodra het infuus wordt verminderd na de bevalling en vrij snel weer volledig zijn verdwenen.

Wanneer moet je een arts of de alarmlijn bellen?

Bepaalde oorzaken van pijn tussen de schouderbladen zijn ernstig en kunnen zelfs een bedreiging voor je leven vormen. Zodra je symptomen samengaan met kortademigheid, pijn op de borst, duizeligheid, of zelfs als je slechts een “naar onderbuikgevoel” hebt dat er iets negatief te gebeuren staat in je lichaam, dan dien je direct de alarmlijn te bellen. Twijfelen en wachten totdat de pijn weer vanzelf zal verdwijnen, kan je immers fataal worden. Veel van de eerder besproken oorzaken van pijn moeten namelijk worden beschouwd als een medisch noodgeval en vergen een directe behandeling.

Enkele van de meest ernstige aandoeningen die pijn in dit deel van je lichaam kunnen geven, zijn

bewust puur banner
 • hartaanvallen (hartinfarcten),
 • het openbreken van een aneurysma in de aorta (een aandoening die vaak wordt gezien bij mannen die lijden aan het Marfan-syndroom, waarbij bloed tussen de lagen van de aortabekleding komt te zitten),
 • een longembolie.(bloedstolsels, zogenaamde trombolieten) in de benen die losraken en via de bloedbaan de longen weten te bereiken.

Zoals we al eerder zeiden is snelle medische zorg de enige manier om een fatale afloop af te kunnen wenden en je gezondheidstoestand te verbeteren.

Je moet er verder rekening mee houden dat pijn die je voelt tussen de schouderbladen vaak ernstiger kan zijn dan pijn in andere delen van je lichaam. Beter bel je bij twijfel een keer onnodig een arts of de alarmlijn, dan een keer te weinig.

Vragen die een arts je kan stellen

De arts waar je bij terechtkomt als je last hebt van pijn tussen de schouderbladen, zal je een heleboel vragen gaan stellen om de oorzaak van je pijnklachten vast te kunnen stellen. Vragen die van groot nut zijn bij het stellen van de juiste diagnose zijn onder andere:

 • Wanneer is de pijn begonnen?
 • Was de pijn acuut of kwam deze geleidelijker opzetten?
 • Hoe ernstig is de pijn? Het kan helpen wanneer je je pijn beschrijft op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 wil zeggen dat je minimale pijn hebt en 10 de meest erge pijn aanduidt die je je voor kunt stellen.
 • Van welke andere symptomen heb je last, zoals pijn op de borst, kortademigheid, onverklaard verlies van lichaamsgewicht, problemen met slikken, pijn in de kaak of pijn in de armen? Maak je geen zorgen over het feit dat je wellicht klinkt als een hypochonder. Zelfs geringe symptomen kunnen je arts helpen bij het achterhalen van de oorzaak van je pijn.
 • Heb je (of iemand in je familie) een medische geschiedenis waarin discopathie of osteoporose voorkomt?
 • Is de pijn brandend van aard, of eerder scherp, dof, steken of zeurderig te noemen?
 • Is er iets dat de pijn erger maakt of deze juist weet te verlichten?
 • Heb je (recent) een letsel opgelopen?
 • Ben je begonnen met een nieuw oefeningprogramma?
 • Heb je iets zwaars opgetild?
 • Ben je bekend met risicofactoren voor een hartaandoening, zoals een familiegeschiedenis waarin hartaandoeningen voorkomen, een hoog cholesterolgehalte of een hoge bloeddruk?
 • Rook je momenteel, of heb je ooit in je leven gerookt?

Behandelen van pijn tussen de schouderbladen

De wijze van behandelen van je pijn zal afhankelijk zijn van de onderliggende oorzaak van je klachten en symptomen. Dit wil dus zeggen dat de behandeling van persoon tot persoon, en zelfs van geval tot geval, uiteen kan lopen en dat het stellen van de juiste diagnose van cruciaal belang is.

Slotopmerking

Er zijn veel oorzaken bekend van de pijn die in dit deel van je lichaam (dus tussen je schouderbladen)kan ontstaan. Op het ogenblik dat je dit soort pijn voelt, is het van groot belang om een ​​afspraak te maken met je arts (of zelfs om de alarmlijn te bellen), zoals we al eerder aan hebben gegeven. Zodra je je arts heeft gezien en geen antwoord hebt gekregen op je vragen, dan kun je opnieuw deze vragen stellen of kun je een second opinion aanvragen bij een andere arts.

Pijn is de manier waarop het lichaam van een mens te kennen geeft dat er iets niet in orde is. Luister dus altijd goed naar je lichaam. Veel ziektes en aandoeningen, zelfs wanneer het de ernstige zaken zijn, zullen deze het best te behandelen zijn in een zo vroeg mogelijk stadium.

naturaplaza superfoods banner