Take a fresh look at your lifestyle.

Tanden wisselen

Rond het zesde levensjaar zal een kind beginnen met het wisselen van het melkgebit voor de blijvende tanden en kiezen. De periode waarin de gebitselementen worden gewisseld is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het blijvende gebit. Het doorkomen van de gebitselementen van het blijvende gebit zal in de regel volgens een vast patroon verlopen. Door de blijvende tand of kies wordt, als het ware, de wortel van de melktand of –kies opgelost waardoor deze los gaat zitten en uiteindelijk uit zal vallen. Het blijvende gebitselement zal vervolgens deze plaats innemen.

single reizen online banner

Blijvende kiezen

Doordat de eerste blijvende kiezen achter in de mond, achter de laatste melkkiezen, doorbreken worden deze meestal niet zo snel opgemerkt. Toch is het goed hierop te letten wanneer een kind in de leeftijd is dat het tanden en kiezen gaat wisselen. De verzorging van de blijvende kiezen is immers ook erg belangrijk maar kan gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Het aanwezige glazuur op deze kiezen is erg poreus en dus kwetsbaar. Zodra de eerste puntjes van de blijvende kiezen te zien zijn dienen deze goed te worden gepoetst. Dit geldt uiteraard ook voor de verstandskiezen die pas doorkomen als het kind elf of twaalf jaar oud is. Bij sommige mensen breken deze kiezen overigens helemaal niet door. Het doorbreken van nieuwe kiezen zal gepaard gaan met het opzwellen van het tandvlees en mogelijk met wat pijn. Dit is heel normaal en niet verontrustend.

Blijvend gebit

Het blijvend gebit vertoont een aantal verschillen met het melkgebit. Zo zijn bijvoorbeeld de snijtanden van het blijvende gebit voorzien van een gekartelde rand in tegenstelling tot de snijtanden van het melkgebit. Op het snijvlak van deze tand bevinden zich een drietal die door een natuurlijke slijtage in de loop der jaren zullen verdwijnen.

bewust puur banner

Een ander verschil tussen het melk- en het blijvende gebit is dat de blijvende tanden en kiezen geler en donkerder van kleur zijn. Het glazuur van het blijvende gebit is daarnaast sterker en door te poetsen zal het blijvende gebit niet witter worden. In sommige gevallen is de verkleuring van het gebit te wijten aan een beschadigd gebitselement gedurende de ontwikkeling maar ook kunnen geneesmiddelen leiden tot dergelijke verschillen in kleur.

Losse tanden en kiezen

Wanneer een lossen tand of kies zo los gaat zitten, dat alleen een klein stukje weefsel het nog maar vasthoudt in de mond, dan is even draaien vaak genoeg om deze te verwijderen. Dit wordt soms door kinderen als beangstigend ervaren maar aan de andere kant vinden ze het ook een eng idee dat ze de losse tand of kies mogelijk inslikken. Het inslikken van een tand of kies kan over het algemeen geen kwaad en het gebitselement zal via de natuurlijke weg weer naar buiten komen. De vraag is dan alleen of de tandenfee het verloren melktandje of -kiesje nog wel kan vinden.

naturaplaza superfoods banner