Take a fresh look at your lifestyle.

Hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap

Van de tien vrouwen, die voor de eerste keer zwanger, zijn zal er gemiddeld één last krijgen van een hoge bloeddruk. Hoewel een dergelijk fenomeen wel een beetje bij het zwanger zijn hoort is het wel zaak dat je je gezondheidstoestand goed in gaten houdt.

single reizen online banner

Controles

Elke keer als de begeleider van je zwangerschap een controle uitvoert dan zal ook de bloeddruk worden gemeten. Bij een bloeddrukmeting zullen telkens een tweetal waardes naar voren komen: de boven- en de onderdruk. Hiervan is de onderdruk het meest van belang. Wanneer je een onderdruk hebt van 90 dan is alles dik in orde maar wanneer deze ligt tussen de 90 en de 95 dan kunnen er problemen ontstaan. Zodra de onderdruk boven de 95 uitstijgt dan zul je in de meeste gevallen door worden verwezen naar een gynaecoloog zodat deze de zwangerschap verder kan begeleiden.

Verandering bloeddruk

Tijdens de eerste vier of vijf zwangerschapsmaanden zal de bloeddruk over het algemeen niet gaan stijgen. Vanaf de vierde maand kan hier echter een verandering in komen doordat er in onder andere in de placenta extra bloedvaatjes gaan ontstaan. Doordat de hoeveelheid bloed in het lichaam minder snel toe zal gaan nemen dan het aantal nieuwe bloedvaatjes zal de bloeddruk zich verlagen.

Het zal tot ongeveer de zevende of achtste maand van de zwangerschap duren voordat de hoeveelheid bloed voldoende aan is gevuld om de bloeddruk weer op een normaal peil te brengen. Soms zal de bloeddruk echter blijven stijgen en zul je rond de zevende zwangerschapsmaand te maken krijgen met een verhoogde bloeddruk.

Oorzaken

De oorzaak van een hoge bloeddruk tijdens een zwangerschap is nog niet helemaal duidelijk maar mogelijk heeft dit te maken met de zich ontwikkelende placenta. Tevens zullen de hormonen die tijdens de zwangerschap sterk veranderd zijn een voorname rol hierbij spelen.

bewust puur banner

Wanneer je te kampen krijgt met een hoge bloeddruk tijdens je zwangerschap dan wil dit niet per definitie zeggen dat je teveel zout hebt gegeten of dat je bloot hebt gestaan aan veel stress. Na de zwangerschap zal de hoge bloeddruk doorgaans vanzelf verdwijnen.

Symptomen

In de regel; merk je iets van een te hoge bloeddruk. Alleen de begeleider van de zwangerschap kan aan de hand van de eerdere controle merken dat er een stijging zit in de bloeddruk. Door een te hoge bloeddruk zullen de bloedvaten zich vernauwen en de doorbloeding van de placenta verminderen. De ongeboren baby zal daardoor minder voeding en zuurstof aangevoerd krijgen en wellicht niet meer goed groeien.

Voorkomen

Tijdens een zwangerschap kun je een hoge bloeddruk eigenlijk niet voorkomen of genezen. Wel kun je voldoende rust nemen en minder zout eten. Door bovendien vaak op je linkerzij te gaan liggen zal de placenta goed doorbloed worden, en de baby meer voeding en zuurstof aangevoerd krijgen.

Zodra je echter meer klachten krijgt naast de hoge bloeddruk zoals hoofdpijn, pijn in de buikstreek, gezichtsproblemen, tintelende vingers of houd je veel vocht vast dan is het tijd om zo snel mogelijk een arts te raadplegen. De kans op ernstige problemen is dan immers niet uit te sluiten.

naturaplaza superfoods banner