Take a fresh look at your lifestyle.

Echo onderzoek

Een andere benaming voor een echo, of voluit een echoscopie, is een ultrageluidonderzoek. Met deze techniek is men in staat om de organen in een lichaam op een beeldscherm zichtbaar te maken. Het gebruikte ultrageluid is opgebouwd uit verschillende geluidsgolven op een hoge frequentie die uit worden gezonden door een zogenaamde transducer. De geluiden zijn dan ook niet voor een mens waarneembaar. De geluiden worden teruggekaatst door de organen waar ze tegenaan komen en worden vervolgens op een beeldscherm getoond.

single reizen online banner

Echo maken

Er zijn twee manieren om een echo uit te voeren namelijk een inwendige- en een uitwendige echo. Bij de inwendige echo wordt gebruik gemaakt van een dunne staafvormige transducer die in de vagina in wordt gebracht. Een uitwendige echo worden beelden gemaakt door de buikwand. Beide methodes zijn pijnloos.

  • Voor het maken van een inwendige echo zal de transducer dus in de vagina worden gebracht zodat het uiteinde ervan dichter bij de baarmoeder kan komen en dus een beter beeld kan geven. Meestal wordt deze methode gebruikt in de eerste weken van een zwangerschap.
  • Na ongeveer drie maanden kan ook de uitwendige echo prima in beeld brengen hoe het gaat met het ongeboren kind. Voordat de transducer over de buik wordt bewogen zal er eerst een gel aangebracht worden. Hierdoor worden de geluidsgolven beter verdeeld. Bloedverlies is voor geen van beide methodes een bezwaar en heeft geen invloed op de getoonde beelden.

Medische reden

Er wordt in de regel alleen een echo gemaakt als daar een medische reden voor is. Het aantal uitgevoerde echo’s per zwangerschap kan dus van situatie tot situatie verschillen. Zo zal een relatief kleine baby vaker gevolgd worden door het maken van echo’s dan een kindje dat wel volgens de richtlijnen groeit. Indien er sprake is van een meerlingenzwangerschap zal er ook vaker een echo worden gemaakt.

bewust puur banner

Uitvoering

De echo kan door verschillende personen worden gemaakt te weten: de echoscopist, een verloskundige, een (assistent) gynaecoloog of een andere arts. In de meeste gevallen kun je de echo zelf volgen op een beeldscherm. De persoon die op dat moment de echo maakt zal dan de nodige uitleg geven. Het kan dus gebeuren dat de uitslag al tijdens het maken van de echo wordt besproken. Als je daar problemen mee hebt dan kun je dat natuurlijk voor het onderzoek aangeven en de uitslag achteraf bespreken.

Waarom een echo?

Bij een beginnende zwangerschap zal er een echo worden gemaakt om te beoordelen of de zwangerschap zich in de baarmoeder afspeelt, deze intact is, de zwangerschapsduur juist is en of er één of meerdere baby’s zich in de baarmoeder bevinden.

Bij een gevorderde zwangerschap zal een echo duidelijkheid kunnen geven over de groei en de ontwikkeling van de ongeboren baby, de plaats van de placenta in de baarmoeder, de hoeveelheid vruchtwater dat aanwezig is, een aantal afwijkingen bij de baby en de ligging van het kleintje.

naturaplaza superfoods banner