Take a fresh look at your lifestyle.

Pijn in nieren

Wanneer je opeens hevige steken voelt in je zij dan zou dit het gevolg kunnen zijn van een nierprobleem. De klachten, waar je mee te maken krijgt als je last hebt van nierproblemen, zijn echter niet in alle gevallen even duidelijk. Hierdoor is het mogelijk dat sommige chronische nierproblemen langere tijd niet aan het licht komen. Je hebt dan weliswaar last van een veranderd plaspatroon (vaker moeten plassen), vies ruikende urine en zelfs last van vermoeidheid maar wijt dit niet meteen aan een nierprobleem. Pas op het moment dat deze klachten samengaan met pijn, zul je meestal aan de bel trekken en de hulp van een arts inschakelen.

vitaminstore gezond leven banner

Nieren

Je nieren zorgen er in je lichaam, samen met je lever, voor dat afvalstoffen worden afgebroken en worden afgevoerd. In je buikholte, net onder je ribben, bevinden zich een tweetal nieren: één in je rechter- en één in je linkerzij. Pijn die afkomstig is van je nieren zal daarom altijd vanuit een zij worden gevoeld.

Waar heb je pijn?

In elke zij kun je last krijgen van pijn als er zich een probleem met je nieren voordoet. Op het ogenblik dat je een hevige, stelende pijn in je zij voelt, precies op de plaats onder je ribben, dan kan dit wijzen op een acuut probleem met één of beide nieren. De pijn zou dan bijvoorbeeld een teken kunnen zijn van een ontsteking van je nier(en) of op de aanwezigheid van een niersteen. In sommige gevallen is de nierpijn zo hevige dat er pijnstillende medicatie gebruikt dient te worden om de pijn te verlichten. Wanneer er plotseling nierpijn ontstaat dan wordt dit ook wel als een niercrisis aangeduid.

Vocht

De voornaamste taak van je nieren is het afvoeren van vocht en afvalstoffen uit je lichaam. Zodra er zich echter problemen voordoen met je nieren kan deze functie verstoord raken en kunnen er grote hoeveelheden vocht en afvalstoffen in je lichaam achterblijven. Het gevolg daarvan zal zijn dat er zich vocht op gaat hopen op verschillende plaatsen in je lichaam zoals in je handen, voeten, gezicht en enkels. Ook kun je te maken krijgen met jeuk en een rode huid.

Vaak urineren

Als je nieren niet naar behoren hun werk doen, kun je te maken krijgen met een bemoeilijkte afscheiding van urine. Hierdoor moet je vaker plassen en kun je bij het urineren pijn ervaren. Je urine kan bovendien anders, of zelfs vies, gaan ruiken en soms ook bloed bevatten.

bewust puur banner

Andere klachten

Het vocht, dat zich op verschillende plaatsen in je lichaam op heeft gehoopt, kan voor uiteenlopende problemen zorgen zoals:

  • kortademigheid als er zich vocht in je longen bevindt,
  • eerder vermoeid zijn,
  • duizeligheid.

De vermoeidheid en duizeligheid hebben alles te maken met de verminderde productie van het hormoon erythropoïetine (EPO), dat door je nieren wordt aangemaakt. Dit hormoon is nauw betrokken bij de aanmaak van rode bloedcellen. Zodra er minder EPO wordt aangemaakt, zullen er ook minder rode bloedcellen worden geproduceerd en zal er minder zuurstof vervoerd kunnen worden door je lichaam. Je spieren en organen zullen daardoor minder zuurstof aangevoerd krijgen en zul je eerder vermoeid raken.

Verwijdering nier

In sommige gevallen zal een nierprobleem zo ernstig zijn dat er enkel nog overgegaan kan worden tot de verwijdering van de aangedane nier. Je hebt echter één goed werkende nier nodig om in leven te kunnen blijven. Indien dit niet het geval is dan dient je lichaam van tijd tot tijd ontdaan te worden van de afvalstoffen, die je nieren normaal gesproken af zouden voeren. Dit wordt dialyse genoemd en is noodzakelijk voor mensen die lijden aan ernstige nierproblemen.

Donornier

Nierdialyse is weliswaar levensreddend maar zal wel de kwaliteit van leven voor een patiënt drastisch veranderen. Je moet dan immers regelmatig een dialyse ondergaan, thuis of in het ziekenhuis, om je lichaam van afvalstoffen te ontdoen en zo je lichaam niet te vergiftigen. In dit soort situaties kan een niertransplantatie een goede oplossing zijn. Hierbij wordt dan een nier van een geschikte donor in je lichaam geplaatst ter vervanging van het aangedane exemplaar. Dit kan een donororgaan zijn van zowel een levende- als een overleden donor.

Als het een levende donor betreft dan is dit vaak een goede bekende of een familielid van de patiënt. Voordat er tot een translatie over kan worden gegaan zal er echter eerst moeten worden nagegaan of de kans op afstoting van de donornier door het lichaam van de nierpatiënt niet te groot zal zijn.

naturaplaza superfoods banner