Take a fresh look at your lifestyle.

Maagbloeding

De term maagbloeding klinkt voor een heleboel mensen als zeer ernstig in de oren. Toch hoeft dit gelukkig niet altijd het geval te zijn. De ernst van een dergelijke bloeding is namelijk van een aantal verschillende factoren afhankelijk zoals het soort bloedvat dat is doorgebroken.

single reizen online banner

Op het ogenblik dat er sprake is van een maagbloeding dan komt er bloed in de maag terecht. Dit bloed is afkomstig uit een bloedvat, dat door een ziekte of aandoening van de maag, is beschadigd. Het bloed kan op twee manieren je lichaam verlaten, te weten:

  1. via je slokdarm en je mond (bloedbraken)
  2. langs je darmen en je anus (melaena)

Oorzaken maagbloeding

Circa de helft van alle maagbloedingen is een gevolg van het doorbreken van een zweer die zich in je maag of twaalfvingerige darm bevindt. Slechts 2 tot 3 procent van alle gevallen van een maagbloeding is te wijten aan een tumor in je maag, dus aan maagkanker. De overige bloedingen in de maag zullen zonder duidelijke reden ontstaan en worden daarom vaak aangeduid als plotseling optredend slijmvliesletsel. Maagbloedingen die ontstaan doordat er plotseling een maagzweer ontstaat, zonder de aanwezigheid van andere klachten of symptomen, en doorbreekt worden ook tot deze laatste restgroep gerekend.

Oorzaak maagbloedingAantal in %
Maagzweer of twaalfvingerige darm50
Maagkanker2-3
Geen duidelijke oorzaak47-48

Ernst van de maagbloeding

De ernst van de maagbloeding is uiteraard afhankelijk van het soort bloedvat dat door is gebroken. Zo zal een slagader voor een veel gevaarlijker situatie kunnen zorgen dan een ader. Dit neemt overigens niet weg dat een aderlijke maagbloeding niet behoorlijk groot kan zijn. Bij niet tijdig adequaat medisch ingrijpen bij een ernstige maagbloeding kan dit de dood tot gevolg hebben. Het op tijd herkennen van een maagbloeding is dan ook soms van levensbelang. Het baststellen van een bloeding in de maag kan gebeuren met behulp van een zogenaamde gastroscoop, ofwel maagspiegel, samen met het maken van röntgenbeelden van de maag door gebruik te maken van een ingebrachte contrastvloeistof (een papje van barium).

bewust puur banner

Wanneer er slechts minuscule bloeddruppeltjes vrijkomen bij een maagbloeding, en de bloeding dus zeer gering is, dan kan een dergelijke maagbloeding soms lange tijd aan blijven houden zonder opgemerkt te worden. Pas door het uitvoeren van een laboratoriumonderzoek van het braaksel of de ontlasting zal dan aan het licht kunnen komen dat er sprake is van een maagbloeding. Op deze manier worden vaak maagbloedingen ontdekt bij patiënten die al enige tijd klagen over vage maagklachten.

Behandeling maagbloeding

Om een maagbloeding te kunnen behandelen zal er in de regel absolute bedrust worden voorgeschreven gedurende een aantal weken. Daarnaast zal er een strikt dieet moeten worden gevolgd en in sommige gevallen zal het noodzakelijk zijn dat er een bloedtransfusie wordt gegeven. Op het moment dat de maagbloeding niet kan worden gestopt kan het noodzakelijk zijn om een operatieve ingreep uit te voeren.

Om de bloeding te kunnen stelpen zal dan het gedeelte van de maag weg worden gehaald waar de bloeding zich bevindt. Uiteraard zal een zeer hevig bloedende maag worden beschouwd als een medisch spoedgeval en is snel en adequaat ingrijpen van levensbelang voor de patiënt in kwestie. Gelukkig doet een dergelijke hevige bloeding van de maag zich slechts in uitzonderlijke gevallen voor.

naturaplaza superfoods banner