Take a fresh look at your lifestyle.

Buikvliesontsteking

De medische benaming voor buikvliesontsteking is peritonitis. Wanneer je lijdt aan buikvliesontsteking dan wil dit zeggen dat je buikvlies, ofwel peritoneum is ontstoken. In de meeste gevallen is dit het gevolg van een infectie. In haast alle gevallen van een ontsteking van het buikvlies dient er te worden gesproken van een ernstige tot zelfs heel ernstige situatie waarbij vaak operatief ingrijpen noodzakelijk blijkt te zijn.

single reizen online banner

Buikvlies

Het buikvlies is een dun, doorzichtig vlies dat *normaal gesproken alle organen* die in de buikholte liggen bedekt, evenals de binnenwand van de buik zelf. Het buikvlies vormt dus als het ware een scheiding tussen de organen in de buik en de buikwand.

Oorzaken buikvliesontsteking

De veroorzaker voor een buikvliesontsteking is vaak te vinden in een orgaan in de buik dat al is geïnfecteerd. Een buikvliesontsteking is dus vrijwel in alle gevallen een complicatie van een andere aandoening. Een aantal infectiehaarden kunnen onder andere ontstaan als er sprake is van een perforatie van: de maag, de galblaas, de darmen en het appendix (wormvormig aanhangsel van de blindedarm). Desondanks kan worden gesteld dat het buikvlies opmerkelijk goed bestand is tegen infecties. Verder zal een buikvliesontsteking zich alleen verder gaan uitbreiden als ook de oorspronkelijke infectie voort blijft duren. Vaak zie je dat alleen als een orgaan is geperforeerd en er operatief ingrijpen vereist is.

PID

PID, ofwel voluit Pelvic inflammatory disease is een ontsteking van het kleine bekken. Bij vrouwen die seksueel actief zijn kan dit een mogelijke oorzaak zijn van een buikvliesontsteking. Een, door uiteenlopende bacteriën (bijvoorbeeld de bacteriën die tot chlamydia of gonorroe kunnen leiden), geïnfecteerde baarmoeder of eileider zal zich dan uit gaan breiden naar de buik en het buikvlies.

Operatief ingrijpen

In de regel zal meteen een operatief onderzoek in worden gesteld als er mogelijk sprake is van een ontsteking van de blindedarm, een perforatie van de urineblaas of een doorgebroken maagzweer. Bij PID of een ontsteking van de alvleesklier is met spoed opereren niet noodzakelijk, wel zal er *een cocktail van antibiotica* toe worden gediend en eventueel zal er een slang via de neus in de maag of de darm worden gebracht om op die manier gas en vocht af te kunnen voeren. Indien er vocht en zogenaamde elektrolyten (kalium, calcium) verloren zijn gegaan, dan kan dit tekort weer aan worden gevuld door het geven van een infuus.

bewust puur banner

Klachten buikvliesontsteking

Als er sprake is van een acute buikvliesontsteking dan heb je doorgaans te maken met een levensbedreigende situatie en is met spoed medische ingrijpen vereist. Een buikvliesontsteking kun je herkennen aan klachten zoals:

  • het optreden van klachten in een korte tijd
  • zeer erge pijn in de buik
  • misselijkheid
  • overgeven
  • opgezwollen buik
  • hoge lichaamstemperatuur (koorts)

Wanneer de buikvliesontsteking wat langere tijd aan blijft houden, of indien de situatie werkelijk acuut is, dan zul je al gauw uitdrogingsverschijnselen gaan vertonen en kun je uiteindelijk zelfs in een toestand van shock raken.

Behandeling buikvliesontsteking

Om een buikvliesontsteking adequaat te kunnen behandelen is *een spoedopname in een ziekenhuis* noodzakelijk. Zo zal er bij een vermoedelijk geperforeerde ontstoken blindedarm, geperforeerde darmen of een maagzweer die door de maagwand is heen gebroken, meteen een operatie uit worden gevoerd om op die manier de oorzaak van de ontsteking te kunnen verwijderen.

Vooruitzichten

Door op tijd in de te grijpen als er sprake is van een ontsteking aan het buikvlies, dan zullen de vooruitzichten in de regel positief zijn. Indien er echter niet tijdig en/of adequaat kan worden ingegrepen dan is de kans aanwezig dat je zult komen te overlijden als gevolg van een buikvliesontsteking.

naturaplaza superfoods banner