Take a fresh look at your lifestyle.

Zona bij kinderen

Ieder mens dat ooit waterpokken door heeft gemaakt, ook zona bij kinderen, loopt een zeker risico om later Zona, ofwel gordelroos, te ontwikkelen. Als je een verminderde weestand hebt dan zul je, door in contact te komen met het vocht uit de kenmerkende blaasjes bij Zona, waterpokken en eventueel complicaties kunnen krijgen, mits je nog niet eerder waterpokken hebt doorgemaakt. Zwangere vrouwen en jonge baby’s behoren onder andere tot deze risicogroepen.

single reizen online banner

Zona bij kinderen

Zowel kinderen als volwassenen die lijden aan Zona mogen gewoon een kinderdagverblijf of een school bezoeken. Wel is het aan te raden om de leiding van deze instelling op de hoogte te brengen van de infectie zodat de ouders van andere kinderen geïnformeerd kunnen worden over deze besmettelijke aandoeningen. Op die manier kan er alert worden opgetreden bij het uitbreken van bijvoorbeeld waterpokken.

zona bij kinderenEen besmetting kan ontstaan door contact met iemand die lijdt aan Zona. Een kind thuishouden van school of de dagopvang heeft om die reden vaak geen zin. Zona kan op deze manier immers niet worden voorkomen. Een kind dat lijdt aan Zona meenemen naar een instelling waar ernstig zieke mensen verblijven is echter niet aan te raden. Vaak zelfs zullen patiënten met Zona zelfs uit dit soort instellingen geweerd worden.

bewust puur banner

Onvoldoende weerstand

Jonge baby’s en kinderen hebben vaak nog niet voldoende weerstand op weten te bouwen waardoor een besmetting met Zona gemakkelijk kan lijden tot waterpokken. Indien een jong kind symptomen vertoond die waterpokken doen vermoeden dan is het goed je huisarts hiervan op de hoogte te brengen. Als het kind plotseling suf wordt, hoge koorts krijgt of vreemd gaat reageren dan dient direct medische hulp te worden ingeroepen.

Waterpokken

Waterpokken worden veroorzaakt door het herpes zoster virus. Dit virus zal na het doormaken van waterpokken in je lichaam achterblijven en later, vaak op momenten dat je weerstand minder goed is, de kop op steken in de vorm van Zona. Een kind, dat in contact is gekomen met iemand die lijdt aan Zona, zal dus eerst waterpokken ontwikkelen voordat er sprake kan zijn van Zona.

Net zoals bij waterpokken zullen er blaasjes ontstaan die, als een kind deze open gekrabd, littekens zullen vormen op de huid. De jeuk kan, vaak slechts deels, worden verlicht door het gebruik van zinkzalf. Pijn als gevolg van Zona kan verminderd worden door de juiste dosis van een pijnstiller zoals paracetamol. Bij verergeringen of aanhoudende klachten is een huisartsenbezoek vaak wenselijk.

naturaplaza superfoods banner