Take a fresh look at your lifestyle.

Leverkanker symptomen

De lever heeft diverse belangrijke functie en is daarom een orgaan dat van groot belang is voor een gezond en goed functionerend lichaam. De functies van de lever zijn:

single reizen online banner
 • produceren van galvloeistof,
 • stapelen van vitamines en mineralen,
 • produceren van diverse eiwitten,
 • produceren van diverse vetten,
 • onschadelijk maken van gifstoffen,
 • reguleren van de energiehuishouding.

De lever is anders dan de meeste andere organen in je lichaam. Zo heeft de lever bijvoorbeeld een enorme reservecapaciteit en een enorm vermogen zich te herstellen.

De lever

Je vindt de lever achter de ribben, aan de rechter bovenkant van de buikholte. De lever van een volwassen individu heeft gemiddeld een gewicht van 1500 gram en het formaat van een voetbal. Op het ogenblik dat de lever deels wordt weggenomen, zal het restant weer aan weten te groeien. Het resterende deel dient daarvoor wel gezond en voldoende groot te zijn.

Reservecapaciteit

De reservecapaciteit van de lever is de voornaamste oorzaak van het erg laat opmerken van ziektes aan dit orgaan. Vaak zul je namelijk pas in een laat stadium van een leverziekte klachten krijgen en dus merken dat er iets niet in orde is. In het beginstadium van een leverziekte zal het gezonde deel de diverse leverfuncties nog naar behoren weten uit te voeren en klachten daardoor onderdrukken.

Leverkanker

Indien er zich een kwaadaardige tumor in de lever is ontstaan dan dient er gesproken te worden van leverkanker. In plaats van de term leverkanker geven veel mensen de voorkeur aan kanker in de lever omdat er meestal geen primaire tumor in de lever zal ontstaan. Tumoren die in de lever worden gevonden zijn in veel gevallen namelijk uitzaaiingen van vormen van kanker die zich op andere plaatsen in je lichaam hebben ontwikkeld.

Primaire leverkanker

Er kunnen verschillende vormen van primaire leverkanker worden onderscheiden. De vorm van leverkanker die het meest vaak voorkomt is echter het hepatocellulair carcinoom, afgekort HCC. De tumor die hierbij ontstaat wordt gevormd uit de cellen die het meeste voorkomen in de lever: de zogenaamde hepatocyten.

Weetjes primaire leverkanker

Bij mannen komt deze vorm van leverkanker twee keer vaker voor dan bij vrouwen.
Primaire leverkanker is vaak het gevolg van een onherstelbare beschadiging van het orgaan veroorzaakt door een chronische leverziekte.
In de westerse wereld is primaire leverkanker erg zeldzaam.
In niet-westerse gebieden op aarde is primaire leverkanker echter een belangrijke doodsoorzaak.

Secundaire leverkanker

Wanneer er uitzaaiingen in de lever zijn ontdekt die afkomstig zijn van tumoren op andere plaatsen in het lichaam dan is er sprake van secundaire leverkanker. Met andere woorden: de kanker in de lever is ontstaan door losgeraakte kankercellen die via de lymfe of het bloed in de lever terecht zijn gekomen. In de lever groeien de kankercellen vervolgens weer aan en vermenigvuldigen zich weer. Op die manier ontstaan er nieuwe tumoren in de lever, ofwel uitzaaiingen of metastasen.

Symptomen

Leverkanker wordt in een heleboel gevallen per toeval of pas in een laat stadium ontdekt. In het begin heb je namelijk weinig, of zelfs helemaal geen, klachten. Welke klachten je precies krijgt hangt sterk af van de plaats in de lever waar de tumor of tumoren zich bevinden, maar ook van het formaat en het aantal van deze tumoren. Een aantal, dat op de aanwezigheid van deze vorm van kanker zouden kunnen wijzen zijn:

bewust puur banner
 • Het ervaren van pijn als er een lichte druk wordt uitgeoefend rechtsboven op je buik. Het betreft vaak een vage vorm van buikpijn.
 • Je hebt minder zin in eten en kunt zelfs last krijgen van misselijkheid en braken.
 • Je verlies gewicht zonder dat daar een reden voor aan te wijzen valt, zoals meer dan normaal sporten of lijnen.
 • Je krijgt last van geelzucht en klachten zoals een gelige verkleuring van de huid en het oogwit, grijs-wit gekleurde ontlasting, donkere urine en jeuk.

Deze symptomen ontstaan als de afvoergangen van de gal door een tumor zijn geblokkeerd. Het gevolg van een dergelijke blokkade is zogenaamde galstuwing.

 • Je buik is opgezwollen als gevolg van een opgezette lever.
 • Je hebt een algeheel gevoel van zwakte en vermoeidheid doordat ongeremde groei van de kankercellen veel energie vergt van je lichaam.

Leverkanker zal in ons land in het bijzonder vaak worden gediagnosticeerd bij patiënten die lijden aan cirrose. Bij deze groep zal de lever namelijk van tijd tot tijd grondig worden onderzocht en de kanker dus eerder aan het licht komen. In de meeste andere gevallen zal leverkanker worden ontdekt tijdens onderzoek dat wordt verricht naar aanleiding van een andere aandoening of ziekte.

Slechte leverfunctie

Cirrose of een groeiende tumor in de lever kan de werking van het orgaan ook negatief beïnvloeden. De lever zal dan dus minder goed zijn taken uitvoeren waardoor er ernstige problemen kunnen ontstaan. Zo kunnen er vochtophopingen in je buik en spataderen in je slokdarm of maag ontstaan als gevolg van een verhoogde druk in de bloedvaten van de lever.

Indien de lever niet meer in staat is om zijn ontgiftingstaak naar behoren uit te voeren dan zullen er zich giftige stoffen op gaan stapelen. Wanneer een dergelijke stapeling optreedt in je hersenen dan zul je te maken krijgen met klachten zoals verwardheid en uiteindelijk zelfs in een comateuze toestand terechtkomen.

Diagnose

Net zoals bij alle overige vormen van kanker is ook bij leverkanker een ontdekking in een vroeg stadium het meest gunstig. Aan de hand van een aantal onderzoeken kan vast worden gesteld of iemand lijdt aan leverkanker. Vaak is er echter een combinatie van onderzoeken nodig om met zekerheid de diagnose leverkanker te kunnen stellen.

 1. Bloedonderzoek is noodzakelijk om een ziekte van de lever vast te kunnen stellen. Daarnaast kan door middel van bloedonderzoek worden bepaald in welke mate de lever functioneert. Verder kunnen er in het bloed zogeheten tumormarkers worden aangetroffen. Tumormarkers zijn bepaalde eiwitten die door een tumor worden geproduceerd. Er zal echter verder onderzoek moeten worden verricht om de exacte aandoening aan te kunnen tonen.
 2. Beeldvormend onderzoek zal worden verricht om vast te stellen of er daadwerkelijk een tumor in de lever aanwezig is. Hiervoor kan een echo, een MRI-scan of een CT-scan worden ingezet. Beeldvormend onderzoek kan in bepaalde gevallen toch nog nader onderzoek vragen voor extra informatie. Met behulp van een MRI- of CT-scan kunnen tevens uitzaaiingen in andere delen van het lichaam aan het licht komen.
 3. Een leverpunctie, ofwel een leverbiopsie betekent dat er een klein stukje van de lever wordt weggenomen. Dit onderzoek zal uit worden gevoerd met behulp van een holle naald terwijl je plaatselijk bent verdoofd. .Het stukje weefsel, ofwel het biopt, zal microscopisch worden onderzocht in een laboratorium. Zo kan uiteindelijk vast worden gesteld of, en zo ja aan welke, leverziekte je lijdt. Bij leverkanker zal de biopsie vaak in combinatie met een echo uit worden gevoerd (een echogeleide leverbiopsie). Zo kan precies worden bepaald van welk deel van de lever er een biopt moet worden genomen.

Behandeling

De behandeling van een levertumor zal voornamelijk worden bepaald door:

 • het formaat van de tumor(en),
 • het aantal levertumoren,
 • de exacte plaats in het orgaan waar de tumor(en) zich bevinden,
 • eventuele doorgroei van de tumor(en),
 • eventuele uitzaaiingen,
 • het stadium van de leverkanker.

Het stadium van de leverkanker zal in het bijzonder bepalend zijn of de behandeling curatief of palliatief van aard zal zijn. Een curatieve behandeling is gericht op het genezen van de ziekte en zal altijd gepaard gaan met operatief ingrijpen eventueel aangevuld met één of meerdere andere behandelingen zoals radio- of chemotherapie.

Indien de behandeling palliatief is dan zal deze bedoeld zijn om de klachten zoveel mogelijk te verminderen en de kanker zoveel mogelijk te remmen. Vaak zal genezing in een dergelijke situatie niet langer tot de mogelijkheden behoren. Een palliatieve behandeling kan een operatie, radio- en/of chemotherapie inhouden.

naturaplaza superfoods banner