Take a fresh look at your lifestyle.

Hersentumor symptomen

Op het ogenblik dat iemand te kampen heeft met een hersentumor dan zijn de symptomen sterk afhankelijk van de plaats waar de tumor zich in de hersenen bevindt. De symptomen die bij een hersentumor horen zijn in drie groepen onder te verdelen, te weten:

single reizen online banner
 1. uitvalsverschijnselen,
 2. epilepsie,
 3. klachten ten gevolge van de toegenomen druk binnen de schedel.

Uitvalsverschijnselen

Op het moment dat een tumor schade toebrengt aan het weefsel van de hersenen of daar druk op uitoefent dan kan dat weefsel minder goed zijn werk gaan doen. Het gevolg daarvan zal zijn dat de betreffende persoon te maken zal krijgen met uitvalsverschijnselen zoals:

 • verlammingsverschijnselen: zodra de tumor zich in de nabijheid bevindt van zenuwcellen die de bewegingen coördineren dan kunnen er verlammingsverschijnselen optreden. De mate waarin deze verschijnselen optreden kan sterk uiteenlopen en soms zelfs niet eens als zodanig worden herkend. Je merkt dan bijvoorbeeld alleen dat je meer moeite hebt om je bestek te gebruiken tijdens een maaltijd of dat je minder gemakkelijk je kleding dicht kunt knopen. Abnormaal vaak laten vallen van objecten, telkens uit dezelfde hand, of het slepen met één van de benen kan eveneens een uiting zijn van krachtverlies ten gevolge van een hersentumor.
 • Problemen met taal en spraak doordat de centra voor deze vaardigheden in de linker grote hersenhelft zijn gelegen. Indien er dus een tumor in deze zijde van de hersenen is gelegen dan kunnen taalproblemen een eerste symptoom zijn. Je kunt dan bijvoorbeeld niet meer op bepaalde woorden komen, sommige woorden niet meer correct uitspreken of andere personen niet meer goed begrijpen.
 • Problemen met het zicht als de tumor meer achter in de hersenen ligt. Je ziet bepaalde obstakels bijvoorbeeld niet, telkens is dat dan in hetzelfde gedeelte van het gezichtsveld. Ook kan het gebeuren dat je dubbel- of minder scherp gaat zien als gevolg van een toename van de druk binnen de schedel of doordat de tumor druk op de hersenzenuw uitoefent.
 • Problemen met het gehoor kunnen optreden zodra er een tumor tegen de hersenstam drukt of op het moment dat er zich een tumor in de kleine hersenen heeft gevormd. Je zult als eerste merken dat je minder goed gaat horen en last krijgt van duizeligheid.

veranderingen in het gedrag die voornamelijk voorkomen bij mensen die te kampen hebben met een tumor in de voorste hersenen. Je kunt bijvoorbeeld minder snel of minder spontaan ergens op reageren.

Ook kan het gebeuren dat je minder gevoelens toont of zelfs passief gaat reageren. Overigens is het tegenovergestelde ook mogelijk en wordt je juist erg druk, rusteloos, snel boos of chaotisch.

Gevoelens en gedrag kunnen verder nog sterk wisselen zonder dat je daar zelf iets aan kunt doen. Niet iedereen die met een gedragsverandering te maken heeft zal zich daar zelf van bewust zijn, de naaste omgeving in de regel des te meer.

Epilepsie

Ten gevolge van een hersentumor kunnen er zich ook epileptische aanvallen voor gaan doen. Deze aanvallen worden veroorzaakt door de irritatie van het hersenweefsel waardoor er, als het ware, een kortsluiting zal ontstaan.

Een dergelijke aanval kan, als je volwassen bent en nog niet eerder een epileptische aanval hebt gehad, een eerste symptoom zijn van een hersentumor.

De epileptische aanvallen die kunnen ontstaan, kunnen aanzienlijk verschillen en variëren van een schokkende hand of even wegvallen tot bewusteloosheid en schokken met de ledenmaten. Dikwijls zul je tijdens een epileptische aanval ook je urine laten lopen of op je tong bijten.

Druktoename binnen de schedel

De schedel kun je vergelijken met een afgesloten doos waarin zich de hersenen en een bepaalde hoeveelheid hersenvocht en bloed bevinden. Een toename van de druk binnen de schedel als gevolg van de aanwezigheid van een hersentumor kan een drietal redenen hebben:

bewust puur banner
 • de tumor neemt steeds meer ruimte in,
 • er hoopt zich vocht op in het hersenweefsel rond de tumor (oedeem),
 • door de tumor wordt er een blokkade gevormd waardoor het hersenvocht niet door kan stromen.

Als er een verhoogde druk ontstaat binnen de schedel dan kunnen er een aantal symptomen ontstaan:

 • constante hoofdpijn die soms samen gaat met misselijkheid en overgeven en meestal vroeg in de ochtend optreedt.
 • sufheid,
 • veranderingen in het gedrag in de vorm van concentratie, het geheugen of het denkproces,
 • problemen met zien kunnen zich in uitzonderlijke gevallen voordoen in de vorm van wazig of dubbel zien op het moment dat de druk op de oogzenuw toe is genomen.

Al deze klachten kunnen echter ook ontstaan bij een heleboel andere aandoeningen en dus helemaal niets met een hersentumor te maken hebben. Uiteraard is het aan te raden, als je last hebt van deze symptomen, een bezoek te brengen aan je huisarts en deze te bespreken.

Soorten hersentumoren

Hersentumoren zijn, net zoals alle andere vormen van kanker, onder te verdelen in goedaardig en kwaadaardig.

Goedaardige tumoren zullen, in tegenstelling tot de kwaadaardige variant, niet uitzaaien naar andere delen van het lichaam. Anders dan bij goedaardige tumoren in de rest van het lichaam zijn hersentumoren soms wel levensbedreigend.

Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat een hersentumor hersenweefsel weg kan drukken waardoor de hersenen bekneld raken en minder goed gaan functioneren waardoor je uiteindelijk zal kunnen komen te overlijden.

Behandelen

Er zijn een heleboel soorten hersentumoren bekend die overigens niet allemaal een fatale afloop kennen. Op het moment dat je bijvoorbeeld een tumor hebt in de vierde hersenkamer dan kan deze doorgaans volledig operatief weg worden gehaald.

Daarnaast zijn er goedaardige hersentumoren die maar traag groeien. In de regel kan een hersentumor in een vroeg stadium beter operatief worden behandeld, toch kan de plaats waarop deze in de hersenen zit dit aanzienlijk bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken.

Door middel van bestraling of chemotherapie kan in een dergelijk geval geprobeerd worden om de kanker te overwinnen.

naturaplaza superfoods banner