Take a fresh look at your lifestyle.

Darmkanker uitzaaiingen

Op het ogenblik dat darmkanker op tijd wordt ontdekt dan is deze meestal goed behandelbaar. Zodra er echter al uitzaaiingen aanwezig zijn in andere delen van je lichaam dan wordt de kans op volledig herstel echter een behoorlijk stuk kleiner. Uitzaaiingen van darmkanker zullen voornamelijk aan worden getroffen in

detox sapkuur banner
  • de lever,
  • de longen.

Deze organen staan immers in goede verbinding met de darmen via de lymfe- en bloedbanen. Losgeraakte tumorcellen kunnen daardoor vrij gemakkelijk op een andere plaats terechtkomen, zich daar bestelen en vervolgens uitgroeien tot een nieuwe tumor.

Geen nieuwe kankervorm

Op het ogenblik dat er uitzaaiingen van darmkanker worden ontdekt, in de longen en/of de lever, wil dit niet zeggen dat de betreffende patiënt lijdt aan meerdere soorten kanker. De cellen zullen zich namelijk op een gelijke manier gedragen als de tumorcellen in de darm. Ook de behandeling van de uitzaaiingen zal doorgaans hetzelfde zijn als die van de darmkanker.

1.Uitzaaiingen in de lever

Uitzaaiingen van darmkanker die aan worden getroffen in de lever kunnen op verschillende manieren worden behandeld. Een van de opties is het bestralen van het orgaan van buitenaf. Door middel van deze uitwendige bestraling wordt de groei van de tumor geremd en zal deze stabiliseren of zelfs kleiner worden.

Precisiebestraling

Vandaag de dag kan een uitzaaiing in de lever worden aangepakt met behulp van zogenaamde stereotactische radiotherapie. Een andere benaming voor deze vorm van bestraling is precisiebestraling. Precisiebestraling kan alleen worden ingezet als er sprake is van enkele uitzaaiingen in de lever. Verder mogen er op andere plaatsen in het lichaam niet nog meer uitzaaiingen voorkomen.

bewust puur banner

Bij deze vorm van bestralen zal vooraf eerst een erg nauwkeurige 3D-opname van de lever en de aanwezige uitzaaiingen worden gemaakt door middel van een CT- of MRI-scan. Deze 3D-opname zal vervolgens de basis vormen voor het bestralingsplan. Tijdens het bestralen zullen de uitzaaiingen met een hoge dosis straling, op een zeer gerichte wijze, worden behandeld. Hierdoor zal het gezonde weefsel zo min mogelijk schade ondervinden van de bestraling en is de kans aanmerkelijk groter dat de tumor niet meer terugkeert.

2. Uitzaaiingen in de longen

Darmkanker kan zich verder uitzaaien in de longen. De behandeling die in een dergelijk geval vaak zal worden gekozen is chemotherapie, ofwel in de volksmond een chemokuur.

Indien er slechts enkele uitzaaiingen in de longen aan worden getroffen kan er eveneens worden besloten om deze operatief weg te halen. Op het ogenblik dat een operatie niet mogelijk blijkt te zijn, wordt er dikwijls overgaan op stereotactische radiotherapie. Voorwaarde is dan wel dat er slechts enkele uitzaaiingen in de longen mogen voorkomen en er zich geen andere uitzaaiingen in het lichaam bevinden.

Herstel

Zodra de darmkanker is uitgezaaid, naar andere organen in het lichaam, zal de kans op volledig herstel aanzienlijk kleiner worden. In het verleden was het zelfs helemaal niet mogelijk om dergelijke uitzaaiingen aan te pakken. Patiënten bij wie uitzaaiingen van de darmkanker werden geconstateerd wisten daardoor op voorhand dat zij niet lang meer te leven zouden hebben.

Door allerlei verbeterde behandelmethoden en behandelcombinaties zijn de kansen van patiënten die lijden aan darmkanker vandaag de dag fors gestegen. Zelfs wanneer er uitzaaiingen worden gevonden is er een kans dit te overleven. Met een juiste behandeling bestaat er zelfs een kans om bepaalde patiënten met uitzaaiingen van darmkanker kankervrij te maken. Ondanks het feit dat de kanker na enige tijd weer terug kan komen, mag wel worden gesteld dat er een grote stap is gezet in de behandeling van darmkanker en de uitzaaiingen die deze ziekte met zich mee kan brengen. Ongeveer tien jaar geleden was een patiënt in een dergelijk geval immers altijd ten dode opgeschreven.

naturaplaza superfoods banner