Take a fresh look at your lifestyle.

Steeds meer rugklachten bij jongeren

Kinderen en jongvolwassenen zullen steeds vaker geconfronteerd worden met de gevolgen van de talloze uren die zij voor de televisie, de PC, de laptop of de gameconsole vertoeven. Uit onderzoek is vast komen te staan dan ongeveer 34 procent van de mensen, in de leeftijd van 16 tot 24 jaar, te kampen heeft met rugpijn. Dit aantal is vrijwel gelijk aan het aantal ouderen (38 procent)dat met dezelfde klachten te maken krijgt.

vitaminstore gezond leven banner

Alarmerend

Het alsmaar stijgend aantal jongeren dat lijdt aan rugklachten is, volgens deskundigen, zeer alarmerend. Steeds meer kinderen beweegt namelijk te weinig en leidt doorgaans een zittend bestaan. Het gevolg daarvan is dat de spieren in het lichaam zullen verzwakken waardoor er rugklachten kunnen ontstaan. Verder zal een verkeerde lichaamshouding ook een belangrijke bijdrage leveren aan het ontstaan van onder andere rugklachten bij jonge mensen.

Verzuim

Als gevolg van rugklachten blijven tegenwoordig steeds meer jonge mensen weg van school of werk. Hiermee zijn rugklachten in de top vijf van de meest voorkomende ziektes, die leiden tot verzuim, beland. Deze top vijf betstaat uit:

 1. griep of verkoudheid,
 2. hoofdpijn,
 3. keelpijn,
 4. hoestklachten,
 5. rugklachten.

Deskundigen verwachten dat rugklachten in de nabije toekomst hoger in deze top vijf zullen eindigen omdat er vandaag de dag al een duidelijke stijging waar te nemen is in het aantal die hier mee te kampen heeft.

Psychische oorzaak

Uit wetenschappelijk onderzoek is overigens vast komen te staan dat rugklachten bij jonge mensen niet altijd toe te schrijven zijn aan een lichamelijke oorzaak. Rugklachten kunnen bijvoorbeeld ook te wijten zijn aan ontevredenheid over de studie of het werk. Personen die positief in zijn gesteld ten opzichte van hun opleiding of werk zullen minder snel te maken krijgen met rugklachten dan ontevreden individuen. Volgens sommige deskundigen zou het daarom mogelijk moeten zijn om jezelf als het ware beter te denken.

Oorzaken

Externe factoren kunnen eveneens van grote invloed zijn op het ontstaan van rugklachten bij steeds meer jongeren. Hierbij kun je onder andere denken aan:

bewust puur banner
 • het lopen op een ondergrond die gemaakt is van asfalt in plaats van zachte aarde of gras,
 • het hebben van minder lichaamsbeweging op een dag,
 • geen juiste lichaamshouding aannemen en bijvoorbeeld lopen met afhangende schouders,
 • een slechte algemene lichamelijke conditie waardoor de rug het extra zwaar te verduren krijgt,
 • de onzekerheid van een jongvolwassene, over allerlei veranderingen die plaatsvinden in het puberende lichaam, zal vaak gereflecteerd worden door een minder goede lichaamshouding,
 • vandaag de dag worden mensen steeds langer waardoor de rug steeds meer zal worden belast,
 • overgewicht, door verkeerde eetgewoontes en te weinig lichaamsbeweging, is ook een fenomeen dat op steeds jongere leeftijd de kop op kan steken en kan resulteren in rugklachten,
 • de doorvoering van langere werktijden,
 • blessures aan de enkels,
 • pijnlijke gewrichten die voor een veranderde lichaamshouding zorgen,
 • de slenterende manier van lopen die veel jongeren zich hebben aangemeten,
 • het langdurig lopen op hoge hakken waardoor er een verkeerde lichaamshouding wordt aangenomen en er laag in de rug pijnklachten kunnen ontstaan,
 • het laag op de rug dragen van een zware rugzak waardoor de, nog niet volgroeide, onderrug extra zal worden belast en er klachten kunnen ontstaan.

Al deze factoren zullen een negatief effect hebben op de rug van een mens, en zeker op die van een jongere.

Klachten

Een kind of jongvolwassene heeft daardoor wel tien keer meer kans op het ontwikkelen van rugklachten en 50 procent meer kans op het ontstaan van heupproblemen in vergelijking tot hun vader of moeder. Circa 63 [procent van de kinderen onder de 18 jaar hebben last van pijnlijke knieën. Hier tegenover staat dat slechts ongeveer 3 procent van hun ouders vergelijkbare klachten hadden in hun jeugdjaren. Een op de drie jongeren neemt pijnstillende medicatie om de pijn in hun knieën en rug te verlichten.

Gezond lichaam

Zeker op het ogenblik dat kinderen de middelbare schoolleeftijd hebben bereikt is het aan te raden hen bewust te maken van het feit dat een goede lichaamshouding essentieel is om te helpen rugklachten te voorkomen. De wervelkolom zal vanaf dat moment namelijk op een aantal manieren extra worden belast:

 • Er zal langer stilgezeten worden in de schoolbanken Ende zithouding is daarbij in de regel niet optimaal. Hierdoor kunnen sneller rugklachten ontstaan.
 • Na schooltijd zullen er bovendien minder stimulans en gelegenheden zijn om te bewegen omdat de verleiding van een plekje voor de televisie of de (game)computer ter ontspanning erg groot is. Vaak wordt er tijdens deze bezigheden ook niet op een juiste lichaamshouding gelet en zitten of hangen jongeren maar wat,
 • Hoewel voldoende slaap nog altijd van essentieel belang is op deze leeftijd zullen veel jongeren hun nachtrust vaak inruilen voor andere activiteiten waardoor de groei van een gezond lichaam dikwijls teniet wordt gedaan.

Jongeren bewust maken van een goede lichaamshouding, voldoende beweging en een juiste manier voor het belasten van de rug zal een groot deel van de rugklachten kunnen voorkomen. Zodra basisschoolkinderen al rugklachten hebben dan is de kans groot dat deze, naarmate hun leeftijd vordert, alleen maar erger of zelfs chronisch zullen worden. Op jonge leeftijd kan een wervelkolom die geïrriteerd is, of een houding die niet juist is, nog prima worden aangepakt omdat het lichaam van een kind nog erg flexibel is. Indien een kind herhaaldelijk klaagt over rugklachten dan is het daarom zaak dit met je huisarts te bespreken zodat er snel actie kan worden ondernomen door bijvoorbeeld een chiropractor.

Aandachtspunten

Om zoveel mogelijk het risico op het ontstaan van rugklachten bij jongeren te kunnen beperken is het van groot belang dat je je afvraagt of je kind:

 • Elke dag voldoende lichamelijk actief is?
 • Een goede algemene conditie heeft?
 • Heeft het zin om je kind aan te sporen om meer aan lichaamsbeweging te gaan doen?
 • Is het lichaamsgewicht van je kind een mogelijk probleem bij het ontstaan van rugklachten of het lichamelijk actief zijn?

Bij twijfel, of als je vragen hebt, dan kun je daarmee natuurlijk bij je huisarts terecht. Deze kan bepalen of je kind bijvoorbeeld oefentherapie nodig heeft om de lichaamshouding te verbeteren of dat het beter wat meer aan een bepaalde sport kan doen, om de rugspieren sterker te maken of gewicht te verliezen. Helaas leggen nog altijd een heleboel ouders de schuld van de rugklachten van hun tiener alleen bij de te zware schooltas die dagelijks moet worden meegesjouwd.

naturaplaza superfoods banner