Take a fresh look at your lifestyle.

Kinkhoest bij kinderen

Kinkhoest bij kinderen is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie en uit zich in de bovenste luchtwegen. Een besmet kind kan daardoor dus hevige hoestbuien krijgen en daarna gieren ademhalen en een heleboel slijm opgeven. Hoewel kinkhoest bij kinderen vaak voorkomt kan een volwassene eveneens aan deze ziekte lijden.

single reizen online banner

Ontstaan kinkhoest bij kinderen

De bacterie Bordetella perfusis is de veroorzaker van kinhoest en deze kan worden overgedragen door middel van hoesten of niezen. Hierdoor komen er namelijk minuscule speekseldruppeltjes in de lucht terecht die door een ander weer kan worden ingeademd.

Nadat een kind (of volwassene) besmet is geraakt zal het nog één tot drie weken duren voordat de eerste ziekteverschijnselen zich openbaren. In eerste instantie zal een kind een verkouden indruk maken. Twee weken later zullen de typische hoestbuien beginnen die bij kinkhoest horen. Vanaf het moment dat het kind de verkoudheidsklachten heeft tot ongeveer zes weken erna is er besmettingsgevaar.

Verschijnselen kinkhoest bij kinderen

De eerste verschijnselen die horen bij kinkhoest zijn verkoudheid, lichte koorts, niezen en een prikkelende hoest. De plotseling opkomende hoestbuien zullen zich na twee weken aandienen en gepaard gaan met het opgeven van taai, helder slijm, eventueel met blauw aanlopen en braken. Dikwijls zal een hoestbui eindigen met een gierende inademing die enige tijd kan duren.

Baby’s kunnen uitgeput raken door deze hevige hoestbuien met als gevolg dat ze niet voldoende kracht bezitten om nog genoeg te drinken. Verder kunnen kinderen die besmet zijn met kinkhoest hangerig en lusteloos zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat ze blauw aanlopen en benauwd zijn op momenten dat ze niet hoeven te hoesten.

bewust puur banner

De hoestbuien zullen na een paar weken minder erg worden maar soms wel drie tot vier weken achtereen aanhouden. Een volwassene kan met kinkhoest zijn besmet maar niet de typische ziekteverschijnselen vertonen. Er zal dan *een verkoudheid* optreden en de persoon in kwestie zal een aantal weken, of zelfs maanden, blijven hoesten.

Tips voor kinkhoest bij kinderen

Kinkhoest bij kinderen kan met rust zorgen voor minder hoestbuien maar in bed blijven is niet nodig. Wanneer een kind zin heeft dan mag het dus best even rustig spelen.

De meest besmettelijke periode zal al grotendeels voorbij zijn op het moment dat de typische hoestbuien beginnen. Een zieke kan dan mensen in de nabije omgeving al besmet hebben waardoor het niet veel nut heeft om een kind met kinkhoest thuis te houden van school, mits het tenminste niet ziek is. Uiteraard zul je daar wel melding moeten maken van de ziekte.

Als een kind jonger is dan een jaar dan dien je dit uit de buurt te houden van een besmet persoon. De vaccinatie tegen kinkhoest is dan immers nog niet volledig. Indien er een kans bestaat dat een jong kind besmet is met kinkhoest dan dien je contact op te nemen met de huisarts. In bepaalde gevallen zal een baby dan vervroegd gevaccineerd worden.

Zwangere vrouwen

Verder moeten vrouwen na de 34ste zwangerschapsweek niet in de buurt komen van een besmet persoon. Wanneer een zwangere vrouw namelijk lijdt aan kinkhoest kan ze dit bij de geboorte meteen op haar kind overdragen.

naturaplaza superfoods banner