Take a fresh look at your lifestyle.

Kiezen voor een gynaecoloog of vroedvrouw?

Het verloop van een zwangerschap dient altijd goed in de gaten te worden gehouden. Dit kan door verschillende deskundigen gebeuren. Soms is dit de eigen huisarts maar in de meeste gevallen zul je je hiervoor tot een verloskundige of gynaecoloog moeten wenden.

single reizen online banner

Verloskundige

De meeste vrouwen die in verwachting zijn zullen bij een verloskundige terechtkomen. Deze zal hen gedurende heel de zwangerschap begeleiden en zelfs de bevalling leiden. De zwangerschap dient dan wel zonder complicaties te verlopen en er mogen ook geen complicaties tijdens de bevalling worden verwacht. Indien dit namelijk wel het geval blijkt te zijn dan zal de zwangere vrouw door worden verwezen naar een gynaecoloog in een ziekenhuis.

Gynaecoloog

Er zullen bij een gynaecoloog dan ook veel zwangere vrouwen melden die tijdens een eerdere zwangerschap of bevalling problemen hebben ondervonden. Dit kunnen problemen zijn van uiteenlopende aard zoals een inleiding van een vorige bevalling of één of meerdere zwangerschappen die eindigden in een miskraam of doodgeboorte.

Risicogroepen

Daarnaast zullen ook vrouwen bij de gynaecoloog terechtkomen die weliswaar in verwachting zijn maar eveneens tot bepaalde risicogroepen behoren. Hierbij kun je onder andere denken aan diabetici, vrouwen met een verzwakte weerstand of een te smal geboortekanaal. Kortom: er zullen zich vrouwen melden bij wie vooraf bekend is dat de zwangerschap en/of de bevalling gecompliceerd kan verlopen of de moeder en/of de baby eerder gevaar lopen.

bewust puur banner

Keuze

Bij een eerste zwangerschap zul je dus meestal eerst bij een verloskundige terechtkomen, mits je tenminste lichamelijk gezond bent en je de zwangerschap en bevalling aankan. Zodra je echter problemen gaat krijgen in de loop van de zwangerschap dan zal de verloskundige niet langer meer je begeleider kunnen, en vaak ook niet mogen zijn. Je zwangerschap zal dan verder worden gecontroleerd door een gynaecoloog.

De zorg en controle van vrouwen die meer dan 41 weken zwanger zijn zal eveneens altijd over worden gedragen aan een gynaecoloog omdat zij in de regel in het ziekenhuis gaan bevallen. Ook wanneer er sprake is van een meerlingenzwangerschap zal de aanstaande moeder onder controle van een gynaecoloog komen omdat bij dit soort zwangerschappen de kans op complicaties beduidend hoger is.

Samenwerking

In steeds meer ziekenhuizen zijn tegenwoordig verloskundigen aan het werk onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog. Zij controleren en assisteren bij de niet gecompliceerde zwangerschappen. Zodra er zich wel complicaties voordoen zullen deze taken onder toezicht van, of door, een gynaecoloog worden uitgevoerd. Zo kun je dus met je eigen verloskundige erbij bevallen maar toch de faciliteiten en de veiligheid van het ziekenhuis achter de hand hebt.

naturaplaza superfoods banner