Take a fresh look at your lifestyle.

Nierproblemen symptomen

Je nieren zitten uiterst ingenieus en complex in elkaar en vervullen een heleboel uiteenlopende taken binnen je lichaam. Goed functionerende nieren zijn om die reden van levensbelang. Doordat een gezonde nier prima in staat is om je bloed van schadelijke stoffen te ontdoen, is het vaak ook mogelijk om met slechts één exemplaar door het leven te gaan.

vitaminstore gezond leven banner

Nierfuncties

Je nieren voeren een drietal voorname taken uit in je lichaam:

 1. Filtering afvalstoffen: Je nieren filteren afvalstoffen, die tijdens verschillende stofwisselingsprocessen ontstaan, uit je bloed. Op het ogenblik dat deze filtering niet plaatsvindt dan zul je binnen een aantal weken door je eigen lichaam worden vergiftigd.
 2. Vochtbalans reguleren: Door je nieren wordt constant de hoeveelheid vocht in je lichaam in de gaten gehouden. Om de vochtbalans op peil te houden zullen je nieren meer, of juist minder, urine gaan produceren.
 3. Hormoonproductie: Door je nieren worden een aantal hormonen geproduceerd die essentieel zijn om gezond te blijven en je lichaam optimaal te laten werken. Zo zijn je nieren onder andere betrokken bij het reguleren van je bloeddruk en de productie van rode bloedcellen. Daarnaast wordt er door je nieren een hormoon gemaakt dat nodig is om stevige botten aan te kunnen leggen.

Nierproblemen

Nierproblemen kunnen zowel acuut als chronisch van aard zijn. Dit wil zeggen dat ze niet alleen plotseling maar ook geleidelijk kunnen ontstaan.

Acute nierproblemen, zoals een ontsteking of de aanwezigheid van een niersteen, zullen vrijwel meteen voor klachten zorgen. Je krijgt dan namelijk te maken met symptomen zoals:

 • pijn in je zij, rug en/of onderbuik,
 • koorts,
 • een algemeen gevoel van ziek zijn,

Op het moment dat je nieren, ondanks een behandeling, niet naar behoren gaan werken dan kan worden gesproken van een chronisch nierprobleem. De kans op herstel van je nierwerking is dan immers uitgesloten.

Chronische nierproblemen komen doorgaans pas aan het licht als je nieren nog maar 20 tot 30% functioneren. In een dergelijk geval kan er gesproken worden van een zeer ernstige situatie. Je kunt dan immers binnen afzienbare tijd afhankelijk zijn van nierdialyse. Je nieren zullen dan niet langer meer in staat zijn om je lichaam van afvalstoffen te ontdoen waardoor de kans op vergiftiging alsmaar groter wordt. Symptomen die worden waargenomen als je last hebt van een chronisch nierprobleem zijn:

bewust puur banner
 • extreme vermoeidheid die onder andere wordt veroorzaakt door bloedarmoede,
 • je voelt je verzwakt,
 • je voelt je minder energiek,
 • de samenstelling van je urine verandert,
 • de kleur van je urine verandert,
 • je urine kan bloed bevatten,
 • je krijgt problemen met urineren zoals pijn of een branderig gevoel tijdens het plassen,
 • je moet vaker plassen,
 • de hoeveelheid urine die je loost verandert (meer of juist minder dan normaal). Soms produceer je helemaal geen urine meer,
 • misselijkheid,
 • jeuk,
 • botontkalking,
 • verminderde eetlust,
 • oedeem (vochtophoping in je lichaam),
 • verhoogde bloeddruk (door oedeem),

Een verhoogde bloeddruk kan een symptoom zijn van nierproblemen maar ook van andere serieuze aandoeningen. Door een te hoge bloeddruk kan er schade aan je nieren ontstaan en kan zelfs je nierwerking minder worden. Om je nieren in een optimale conditie te houden is het dus van belang dat je bloeddruk niet te hoog wordt.

Aspecifieke symptomen

De symptomen die op kunnen treden als je nierproblemen hebt, kunnen ook het gevolg zijn van een aantal andere ziektes en aandoeningen. Met andere woorden: deze klachten kunnen dus duiden op een nierprobleem maar ook op iets totaal anders. Probeer daarom in geen enkel geval zelf een diagnose te stellen maar laat dit aan een deskundige over en bespreek je klachten altijd met een arts.

Behandelen

Op het moment dat je nieren niet meer naar behoren hun taken kunnen uitvoeren dan zal je bloed worden vergiftigd. Je hart en bloedvaten zullen daardoor aan worden getast met alle gevolgen van dien. Je gaat echter pas merken dat je nieren niet meer goed werken als de nierfunctie tot 20 á 30% is teruggelopen. Indien de functie van je nieren nog minder wordt dan zal een zogenaamde niervervangende behandeling in gang moeten worden gezet om je leven te kunnen redden. Hierbij kun je denken aan een nierdialyse of zelfs aan een niertransplantatie.

Risicofactoren

Door nierproblemen kun je te maken krijgen met een verhoogde bloeddruk. Maar ook kan een te hoge bloeddruk voor nieraandoeningen zorgen zodat je in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Na verloop van tijd bestaat er daardoor een kans dat je chronische nierproblemen hebt ontwikkeld. Ook kan diabetes je nieren schade toebrengen.

Om die reden is het van cruciaal belang dat je bloeddruk en diabetes goed op peil wordt gehouden. Daarnaast is het van groot belang dat je er een gezonde manier van leven op na houdt. Zo zal bijvoorbeeld roken een zeer negatieve invloed hebben op je bloedvaten. Er kunnen immers vernauwingen ontstaan in al je bloedvaten en waardoor ook je nieren uiteindelijk van minder bloed zullen worden voorzien.

naturaplaza superfoods banner