Take a fresh look at your lifestyle.

Hoe staan Millennials tegenover het huwelijk?

In het verre verleden was het huwelijk voor het grootste deel van de mensen niet meer dan een economische regeling. Deze status heeft zich echter later weten te evolueren naar een manier die gebruikt kan worden door twee mensen om hun liefde en toewijding aan elkaar te tonen. Het huwelijk kan echter weer een andere rol toebedeeld krijgen op het moment dat Millennials (de mensen die in de jaren 1980 en 1990 geboren zijn) helemaal niet trouwen, of dit aanzienlijk later gaan doen dan bijvoorbeeld hun ouders.

single reizen online banner

Het huwelijk door de jaren heen

Op dit ogenblik is de gemiddelde leeftijd bij een eerste huwelijk 27 jaar voor vrouwen en 29 jaar voor mannen. Dit is echter circa 7 jaar ouder, in vergelijking tot de jaren zestig van de vorige eeuw, en zal bovendien nog geleidelijk blijven stijgen. Volgens een recent rapport, dat uit is gebracht door het Urban Institute, zal een ongeëvenaard aantal Millennials ongetrouwd blijven totdat ze de leeftijd van 40 jaar hebben bereikt. Bovendien zal het huwelijkscijfer naar verwachting dalen tot 70 procent. Dit wil dus zeggen dat dit circa 10 tot 20 procent lager komt te liggen in vergelijking tot de drie eerdere generaties. Een document dat stamt uit 2014, en dat afkomstig is van het Pew Research Center, meldt zelfs dat dit de grootste daling van het aantal huwelijken in de geschiedenis is.

Is deze trend een reden tot bezorgdheid?

Het huwelijk biedt uiteenlopende voordelen:

  • voordelen die verband houden met belastingen,
  • een afgenomen kans op armoede,
  • een bepaalde economische zekerheid,
  • kinderen gedijen veel beter wanneer ze op worden gevoed in een stabiel tweeouder gezin.
  • Bovendien zijn er talloze onderzoeken uitgevoerd die aantonen dat mannen in het bijzonder ook nog op andere manieren voordeel hebben bij een huwelijk.

Waarom is er sprake van deze trend?

Een van de meest voorname redenen voor deze trends is dat Millennials met een groot aantal uitdagingen geconfronteerd worden wanneer het gaat om het hebben van een stevige economische basis. Ze zien het huwelijk dikwijls als een “sluitsteen” in plaats van een “hoeksteen” van het leven van een volwassene. Uit onderzoek is echter vast komen te staan dat deze benadering, ironisch genoeg, ook kan leiden tot een minder goede voorbereiding op het huwelijk, dat op zijn beurt in een afgenomen tevredenheid binnen het huwelijk kan leiden.

Een tweede mogelijke reden is het ontmoedigende hoge echtscheidingspercentage. Dit is een fenomeen dat wellicht het leven van Millennials erg diep heeft weten te raken. Ze lezen er online over, hebben vaak zelf te maken gehad met een scheiding van hun ouders en ze hebben veel vrienden waar de ouders eveneens niet meer samen leven.

Willen Millennials nog altijd trouwen?

Een enquête, die uitgevoerd is door Gallup in het jaar 2013, onthulde dat meer jonge singles nog altijd liever willen trouwen dan vrijgezel blijven, dit ondanks het dalende huwelijkspercentage. Deskundigen, die verbonden zijn aan het National Marriage Project van de universiteit van Virginia, zijn het erover eens dat deze bewering juist is. Het lijkt er namelijk op dat de mensen die gaan trouwen en die eveneens getrouwd blijven, weliswaar sterk verandert. Maar de wens om te trouwen op zich eigenlijk hetzelfde is gebleven. Dit kan wellicht betekenen dat het een uitdaging is om zowel de echte, als de in het verleden waargenomen blokkades, eerst uit de weg te ruimen om vervolgens dit doel te kunnen bereiken.

Heeft het huwelijk te kampen met een imagoprobleem?

Is het huwelijk als instelling zijn moderne aantrekkingskracht kwijtgeraakt? Wellicht is het huwelijk, zoals het traditioneel omschreven wordt, niet langer meer aanvaardbaar? De definitie heeft inmiddels immers niet alleen meer betrekking op een huwelijk tussen een man en een vrouw, maar ook tussen twee personen van dezelfde sekse. Het kan overigens noodzakelijk zijn dat deze definitie nog verder bijgesteld moet gaan worden om zo de facetten, die in de ogen van de millenniumgeneratie, als een imagoprobleem kunnen worden gezien te verbeteren.

bewust puur banner

Sommige personen, die een sterke mening hebben over dit onderwerp, vinden dat het huwelijk opnieuw gedefinieerd dient te worden. Er zouden bijvoorbeeld alternatieve opties moeten komen die eveneens door de maatschappij geaccepteerd en omarmd kunnen worden.

Niemand heeft tot op heden enige haalbare ideeën weten te bedenken. Wat dan ook het meest vaak gebeurt, is dat Millennials samen gaan wonen en dit soms zelfs kunnen doen met meer dan één partner (het zogenaamde seriële samenwonen). Er is echter een heleboel bewijs voor handen dat samenwonen geen positievere echtelijke resultaten oplevert. Sommige van de mensen die niet bij een partner woonachtig zijn, wonen in een heleboel gevallen nog altijd bij hun ouders, wederom vanwege de financiële situatie waar ze in verkeren.

Redenen waarom Millennials later in het huwelijk stappen

Millennials kunnen meer gegronde- en meer persoonlijke redenen hebben om het huwelijk uit te stellen. Er is wellicht een bepaalde mindset binnen deze leeftijdsgroep die stelt dat je geen partner nodig hebt om gelukkig te zijn. Het is eveneens lastig om een relatie te hebben ​​met een groep mensen die zichzelf duidelijk weten te benoemen als tamelijk zelfverzekerd.

Er zijn daarnaast ook nog eens meer keuzes dan ooit tevoren. Met het gebruik van technologie kunnen Millennials een tamelijk groot aantal singles online bekijken. Er is dan ook een zekere mentaliteit ontstaan die uitgaat van het feit dat iemand eenvoudig te vervangen is. Deze paradox van keuzes kan op zijn beurt weer leiden tot het later in het huwelijk treden.

Tot slot is deze groep wat trager als het gaat om het aangaan van verbintenissen in het algemeen. Ze nemen de tijd om seks te hebben met meerdere partners (zelfs zo nu en dan zogenaamde friends with benefits) of gaan eerst na of ze wel met iemand langere tijd een relatie willen en kunnen hebben. Dit wordt dus niet beschouwd als roekeloos gedrag. Het is immers voor Millennials een manier om hun partner uit te proberen voordat hij, of zij, zich daadwerkelijk wil binden aan deze persoon.

Millennials hebben het wellicht bij het rechte eind. Ze hebben immers kunnen leren van de fouten van de eerdere generaties. Er zijn vandaag de dag bovendien een heleboel extra sociaal aanvaardbare opties met betrekking tot het hebben van een relatie. Maar wat ze hierbij te ver door zijn geslagen? Het antwoord op deze vraag zal waarschijnlijk niet duidelijk worden voordat de generaties Z na de Millennials twintigers zijn, of zelfs wanneer de generatie na hen dit punt heeft bereikt.

naturaplaza superfoods banner