Take a fresh look at your lifestyle.

Wat zijn de gezondheidsvoordelen van aloë vera en producten?

Aloë is een plant die van oorsprong afkomstig is uit Afrika en die lange, groene bladeren heeft waarin aloë-gel voorkomt samen met een kleverig gele substantie die latex wordt genoemd. De gel is echter het meest gebruikte deel van deze plant en kan zowel plaatselijk aan worden gebracht als oraal worden gebruikt. Aloë latex (ook bekend als het medicijn aloë vera) bevat zogenaamde anthrachinonglycosiden, dit zijn stoffen die een sterk laxerend effect hebben. Om die reden wordt deze stof dus maar zelden aangetroffen in laxerende producten die veelvuldig op de markt aanwezig zijn.

single reizen online banner

Voordelen van aloë voor de gezondheid

Tot op de dag van vandaag is de wetenschap er nog niet in geslaagd om de mogelijke gezondheidsvoordelen van aloë voldoende te staven. Toch staat de plant bekend vanwege haar genezende werking bij een aantal aandoeningen en kwalen, zoals:

Brandwonden

Een van de meest populaire toepassingen van aloë-gel is voor het genezen van brandwonden en zonnebrand. Het is dus een prima middel om te gebruiken als je een natuurlijke remedie zoekt voor brandwonden.

Door straling uitgelokte huidreacties

Een studie, die gepubliceerd werd in Current Oncology, heeft een aloëlotion onderzocht om te weten te komen of deze geschikt is voor het voorkomen van dermatitis die als gevolg van straling is ontstaan. Het onderzoek richtte zich op 60 mensen die leden aan uiteenlopende vormen van kanker. De proefpersonen kregen de aloë-lotion om daarmee de helft van het bestraalde gebied in te smeren. Op de andere helft werd er geen geneesmiddel aangebracht. De behandeling duurde vier tot zes weken en vond plaats tijdens de bestraling en twee tot vier weken na deze radiotherapie. Na de behandelperiode ontdekten de onderzoekers dat de plaatsen die behandeld waren met de aloë-lotion in mindere mate dermatitis lieten zien, in vergelijking tot de plaatsen die niet waren behandeld.

In een willekeurig gecontroleerde studie kregen 58 mensen die leden aan hoofd- en halskanker een orale aloë vera-gel of een placebo gedurende de tijd dat ze radiotherapie ondergingen. Aan het einde van het onderzoek bleek orale aloë vera niet significant effectiever te zijn dan het placebo als het gaat om de verbetering van de bestralingstolerantie, ontstoken mondslijmvliezen (mucositis), de pijn en het algemeen welzijn.

In een ander onderzoek werd gekeken of het plaatselijk aanbrengen van aloë-gel de roodheid van de huid, maar ook de pijn, jeuk en andere bijwerkingen van een bestraling kon verminderen. De resultaten werden vergeleken met een behandeling met een crème die geen aloë bevatte onder in totaal 225 mensen die leden aan borstkanker. De aloë verminderde de door straling veroorzaakte bijwerkingen op de huid niet noemenswaardig. De crème die geen aloë bevatte wist anderzijds de pijn en de droge huid wel te verminderen.

Colitis ulcerosa

In een willekeurig gecontroleerde studie is de werkzaamheid en de veiligheid van aloë-gel voor de behandeling van milde- tot matig actieve ulceratieve colitis bestudeerd. Voor dit onderzoek kregen 44 mensen oraal aloë-gel (100 milliliter twee keer per dag voor de duur van 4 weken in de verhouding van 2:1), of een placebo, toegediend. Aan het einde van de proefperiode van 4 weken liet de orale aloë vaker klinische- en histologische (de weefsel betreffende) verbetering zien, dit in vergelijking tot de effecten van de placebo.

Psoriasis

Aloë-gel wordt eveneens gebruikt door mensen die last hebben van psoriasis, maar studies hebben niet aan kunnen tonen dat het middel ook echt effectief is voor de behandeling van deze huidaandoening. In een willekeurig gecontroleerd onderzoek onder 41 mensen die lijden aan stabiele plaque psoriasis werd gekeken wat het effect zou zijn van aloë-gel in vergelijking tot een placebo. De onderzoekers concludeerden aan het einde van de onderzoeksperiode dat de aloë-gel niet beter werkte dan het placebo.

bewust puur banner

Waarom gebruiken mensen aloë?

Algemeen gebruik van aloë:

 • Genezing van brandwonden,
 • Wondgenezing,
 • Zonnebrand,
 • Door straling veroorzaakte huidreacties,
 • Genitale herpes,
 • Psoriasis.

Oraal wordt aloë gebruikt bij:

 • De behandeling van zweren,
 • Diabetes,
 • Ziekte van Crohn,
 • Colitis ulcerosa,
 • Ondersteuning van het afweersysteem,
 • Constipatie.

Voorbehoud

Door aloë-gel te gebruiken kunnen er in bepaalde gevallen allergische reacties optreden. Om die reden zal er dus nader onderzoek gedaan dienen te worden naar de veiligheid van dit natuurlijk geneesmiddelen. Aloë-gel mag dan ook zeker niet gebruikt worden in gevallen waar sprake is van ernstige (brand)wonden. In plaats daarvan dient er direct medische hulp ingeroepen worden. De veiligheid van aloë als dit wordt gebruikt bij kinderen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of mensen die last hebben van een lever- of nierziekte is tot op heden niet vastgesteld.

Aloë latex dient te worden vermeden door personen die lijden aan darmaandoeningen. Een overdosis van aloë-latex kan namelijk talloze bijwerkingen met zich meebrengen, zoals:

 • uitdroging,
 • verstoring van het elektrolytenevenwicht,
 • roodkleuring van de urine,
 • ernstige diarree,
 • nierstoornissen,
 • de dood.

Aloë latex wordt dan ook zeker niet aanbevolen voor inwendig gebruik voor een periode die langer duurt dan 10 dagen. Zou je dit namelijk wel doen dan bestaat er een grote kans dat je, vanwege het laxerende effect, een zekere afhankelijkheid gaat ontwikkelen. Het langdurig gebruik van aloë latex kan bovendien een gebrek aan kalium tot gevolg hebben en uiteindelijk resulteren in een onregelmatige hartslag en een gevoel van zwakte.

Aloë latex mag niet inwendig worden toegepast op het ogenblik dat je één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • digoxine (een geneesmiddel dat de pompkracht van het hart verbetert en zorgt voor een regelmatige en rustige hartslag),
 • diuretica (vochtafdrijvende medicatie),
 • steroïden,
 • geneesmiddelen voor de behandeling van een onregelmatige hartslag,
 • geneesmiddelen die een kaliumtekort kunnen veroorzaken.

Oraal ingenomen aloë kan daarnaast de bloedsuikerspiegel tot een te laag niveau laten dalen, in het bijzonder als het in combinatie met bloedsuikermedicatie wordt gebruikt. Aloë bleek in één rapport bovendien een wisselwerking te hebben ​​met een regulier middel dat gebruikt wordt bij de anesthesie: sevofluraan. Ook heeft een studie onder 18 proefpersonen uitgewezen dat aloë de opname van vitamine C en E verhoogde.

Je dient er bovenal rekening mee te houden dat supplementen, en het gros van de natuurlijke geneesmiddelen, niet worden getest op veiligheid en vanwege het feit dat voedingssupplementen voor een groot deel niet gereguleerd zijn, kunnen bepaalde producten een afwijkende samenstelling hebben en dus anders zijn dan wat er op de verpakking staat aangegeven. Je moet je tevens beseffen dat de veiligheid van supplementen bij zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en mensen met medische aandoeningen of die medicijnen gebruiken, niet vast is gesteld. Voordat je aloë (of een ander natuurgeneesmiddel) gaat gebruiken, doe je er goed aan dit te overleggen met je behandeld arts.

naturaplaza superfoods banner