Take a fresh look at your lifestyle.

Reuma bij kinderen

Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) is de officiële benaming voor jeugdreuma. Onder deze noemer valleen een heleboel gewrichtsontstekingen bij kinderen en jongeren. Ongeveer 1 op de 1000 kinderen lijdt aan jeugdreuma. Er kunnen drie vormen van reuma bij kinderen worden onderscheiden:

single reizen online banner
  1. oligo-articulaire jeugdreuma
  2. poly-articulaire jeugdreuma
  3. stystemische jeugdreuma

1. Oligo-articulaire jeugdreuma

De meest voorkomende vorm van reuma bij kinderen is oligo-articulaire jeugdreuma. Hierbij zijn ten hoogste vier gewrichten op hetzelfde moment ontstoken. In een heleboel gevallen betreft het de grote gewrichten zoals die van de ellebogen, knieën en enkels.

De vooruitzichten voor een kind met deze vorm van reuma zijn over het algemeen positief. Hoewel de ontstekingen aan de gewrichten een aantal keer terugkeren, zullen deze na verloop van tijd volledig verdwijnen en geen schade aan de aangedane gewrichten veroorzaken zodat deze hun werk goed kunnen blijven doen.

In bepaalde gevallen verloopt deze vorm van reuma bij kinderen echter slechter. De reuma kan zich bijvoorbeeld gaan uitbreiden zodat meer dan vier gewrichten ontstoken tegelijkertijd raken of chronische reuma worden waarbij de rug verstijfd (ziekte van Bechterew).

bewust puur banner

Oligo-articulaire jeugdreuma kent twee soorten: vroeg- en laat beginnende. Vroeg beginnende oligo-articulaire jeugdreuma zie je vaak bij jonge meisjes en gaat dikwijls gepaard met oogontsteking. De laat beginnende vorm komt echter voornamelijk voor bij puberjongens en begint doorgaans met een ontsteking van een groot gewricht.

2. Poly articulaire jeugdreuma

Bij poly-articulaire jeugdreuma zijn vijf of meer gewrichten ontstoken. Hierbij zullen onder andere de kleine gewrichten van de handen en voeten ontstoken raken. Deze vorm van reuma bij kinderen kan zowel bij erg jonge kinderen als bij pubers worden waargenomen. Het is niet te zeggen hoe de reuma zal verlopen en/of een kind schade aan de gewrichten over zal houden door de ontstekingen.

3. Systemische jeugdreuma

Als een kind lijdt aan systemische jeugdreuma dan zijn zowel de gewrichten ontstoken maar eveneens een aantal organen zoals de milt, de lever, het longvlies, het hartzakje en de lymfeklieren. Deze vorm van jeugdreuma komt op verschillende leeftijden voor. Een kind kan meteen te maken krijgen met gewrichtsontstekingen, maar het is ook mogelijk dat dit enige tijd op zich laat wachten. Dikwijls zijn er wel meerdere gewrichtsontstekingen tegelijk aanwezig. Systemische jeugdreuma kent zowel actieve- als passieve periodes.

In een actieve periode zal een kind zich echt ziek voelen en last hebben van hoge koortspieken, roze vlekjes en langere tijd te kampen hebben met pijnlijke spieren. Ook kunnen in een dergelijke periode organen ontstoken raken waar een kind, in meerdere of mindere mate, last van heeft. Bij de gewrichtsontstekingen die er ontstaan, zullen de gewrichten warm aanvoelen en opgezwollen zijn. In het bijzonder in de ochtend en na enige tijd stilzitten, kan een gewricht, ten gevolge van stijfheid, minder goed worden bewogen.

naturaplaza superfoods banner