Take a fresh look at your lifestyle.

Hartafwijkingen bij kinderen

Minder dan één procent van de baby die in ons land worden geboren heeft een aangeboren afwijking aan het hart. De aard van deze afwijkingen loopt sterk uiteen van een klein constructiefoutje tot erg ingewikkelde afwijkingen.

single reizen online banner

Medische ontwikkelingen

Door de medische ontwikkelingen is de kans op een normaal leven voor een heleboel kinderen, dat geboren zijn met een hartafwijking, sterk verhoogd. In het begin van de vorige eeuw werden bijvoorbeeld maar vijftien procent van deze kinderen ouder dan twintig jaar, tegenwoordig ligt dit percentage op ongeveer vijfentachtig procent. Deze stijging is in het bijzonder te danken aan de sterkte ontwikkeling van de kinderhartchirurgie.

Maar ook de verbeterde zorg voor baby’s heeft hieraan bijgedragen net zoals de alsmaar verbeterde controle en begeleiding van baby’s en kinderen met een aangeboren hartafwijking. Dit alles heeft geresulteerd in het feit dat ongeveer negen op de tien patientjes voldoende kunnen worden behandelend en slechts één op de tien met beperkingen hoeft te leven. De eerste dagen, nadat een baby met een hartafwijking is geboren, zijn het meest cruciaal. Elke dag dat een dergelijke baby langer leeft, zullen ook de kansen op een normaal leven groter worden.

Ontstaan

De oorzaak voor het ontstaan van een hartafwijking is in de regel wel bekend. In bepaalde gevallen zal een hartafwijking bij een kind erfelijk zijn of passen bij een syndroom. Met een syndroom wordt een ziektebeeld bedoeld waarbij diverse symptomen tegelijkertijd voorkomen.

bewust puur banner

Ernst van de afwijking

Gelukkig zijn niet alle aangeboren afwijkingen aan het hart van een even ernstige aard waardoor de gevolgen ook niet voor elk kind hetzelfde zullen zijn. De ernst en de complexiteit van de hartafwijking zullen de meest belangrijke factoren zijn bij een eventuele behandeling. Vaak zal een kind met een geringe hartafwijking een vrij gewoon leven kunnen leiden. Zodra een afwijking aan het hart echter meer complex is dan kan het zijn dat een kind voor de rest van het leven beperkt blijft. In zeer ernstige gevallen is zelfs de levensverwachting van kinderen met een hartafwijking beperkt.

Tips

Het is belangrijk dat een kind al op jonge leeftijd weet dat het een hartafwijking heeft. Hiervoor kun je bijvoorbeeld uit speciale boekjes voorlezen. Voor meer informatie kun je terecht bij een bibliotheek of een boekhandel. Je kind zal op die manier ook beter begrijpen dat het niet altijd hetzelfde kan als zijn vriendjes.

Voordat je aan een volgende zwangerschap begint is het goed om te weten of de hartafwijking van je kind erfelijk is en of er extra risico’s aanwezig zijn tijdens een zwangerschap.

naturaplaza superfoods banner