Take a fresh look at your lifestyle.

Difterie bij jonge kinderen

Met difterie wordt een ernstige ontsteking van de keel bedoeld. Deze ziekte kan niet alleen verstikking tot gevolg hebben maar ook zorgen voor schade aan het hart of het zenuwstelsel.

single reizen online banner

difterieOntstaan van difterie

Difterie is een ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie die een bepaalde gifstof (toxine) aanmaakt die schade toe zal brengen aan het weefsel van vooral de luchtwegen. Verder kan er door deze bacterie schade toe worden gebracht aan het hart en de zenuwen in het lichaam of als huiddifterie zich voordoen.

De bacterie die verantwoordelijk is voor het ontstaan van difterie kan van de ene op de andere persoon worden overgedragen door *speekseldruppeltjes* die tijdens het hoesten in de lucht terechtkomen, aanraking van opgehoest materiaal of vocht dat afkomstig is uit een besmette wond. Verder kan een kind difterie oplopen door het binnenkrijgen van besmette melk of voedingsmiddelen.

Nadat een kind met difterie is besmet zal het nog twee tot vijf dagen duren voordat de eerste ziekteverschijnselen zich openbaren. In het verleden droegen veel mensen de verantwoordelijke bacterie bij zich zonder dat ze dit zelf wisten, maar door een *intensief vaccinatieprogramma* komt deze ziekte haast niet meer voor in ons deel van de wereld.

bewust puur banner

Verschijnselen van difterie

  • In de regel zal difterie beginnen met pijn in de keel die gepaard gaat met koorts.
  • Erg typisch voor difterie is het grijze, taaie beslag dat zich in de keelholte en op de amandelen in de keel bevindt.
  • Daarnaast kan de hals erg opgezwollen zijn en vooral wanneer er sprake is van een infectie in de luchtpijp kan er benauwdheid optreden en er zelfs gevaar voor verstikking bestaan. In sommige gevallen beperkt de infectie zich echter alleen tot de neusholte.

Zeldzame problemen

Bij een gering deel van de besmette personen zullen er zich problemen met het hart voordoen. Het gif dat de bacterie produceert zal in een dergelijk geval de hartspier aantasten.

Ook het zenuwstelsel kan op een dergelijke manier aan worden getast. Het gevolg daarvan is het ontstaan van verlammingen. Deze verlamming komen echter alleen voor bij patiënten die zeer ernstige klachten hebben door de difteriebesmetting.

De mogelijkheid bestaat dat de patiënt veel problemen met slikken krijgt en zich ernstig zal verslikken. Verder bestaat er de kans dat de aangezichtszenuw beschadigd raakt waardoor de patiënt gaat scheelzien en de gezichtsscherpte zal verminderen. In een later stadium kan er spierzwakte van armen en benen ontstaan.

Vroeger

In het verleden stierven ongeveer één op de tien patiënten die leden aan difterie. Dit waren in het bijzonder erg jonge kinderen en zeer oude mensen. Andere besmette personen herstellen, dit ging overigens vaak erg weliswaar langzaam. Ook vandaag de dag kan een besmetting met difterie nog een fatale afloop hebben in minder ontwikkelde delen van de wereld. Door verschillende vaccinatieprogramma’s komt difterie in West-Europa nog maar sporadisch voor en sterven er geen mensen meer aan.

naturaplaza superfoods banner