Take a fresh look at your lifestyle.

De voordelen van Huperzine A

De stof Huperzine A, soms ook afgekort tot HupA, wordt gewonnen uit een mossoort Wolfsklauw (Huperzia serrata) die ook wel als Qian Ceng Ta (de Chinese benaming van het mos) bekend staat. In de traditionele Chinese geneeskunde wordt de mossoort al eeuwenlang gebruikt om ontstekingen te behandelen en om op een natuurlijke manier het geheugen te verbeteren. Wanneer Huperzine A als een voedingssupplement wordt verkocht dan wordt de stof doorgaans kurkuma genoemd.

single reizen online banner

Het gebruik van Huperzine A

Huperzine A wordt gebruikt in de alternatieve geneeskunde en daarbij is naar voren gekomen dat de stof werkt als een zogenaamde cholinesteraseremmer, een medicijnsoort die wordt gebruikt om de afbraak van acetylcholine tegen te gaan (acetylcholine op zijn beurt is een chemische stof die een cruciale rol speelt bij het leren en de conditie van het geheugen).

De stof Huperzine A wordt overigens niet alleen maar gebruikt bij het behandelen van de ziekte van Alzheimer, maar er wordt tevens beweerd dat de stof het leervermogen en het geheugen kan verbeteren en mensen daarnaast kan beschermen tegen cognitieve achteruitgang als gevolg van het vorderen van de leeftijd. Huperzine A wordt soms ook aangewend op momenten dat het gewenst is dat de energie wat wordt opgekrikt, de alertheid verhoogd moet worden en als ondersteuning bij de behandeling van myasthenia gravis (een auto-immuunziekte die de spieren aantast).

Voordelen van het gebruik van Huperzine A

Ondanks dat onderzoek naar de gezondheidseffecten van Huperzine A beperkt is, zijn er toch een aantal aanwijzingen voor handen dat de stof bepaalde voordelen zou kunnen hebben op dit gebied. Hieronder hebben we een aantal belangrijke bevindingen voor je op een rijtje gezet afkomstig zijn uit het onderzoek dat vandaag de dag beschikbaar is:

Ziekte van Alzheimer

De stof Huperzine A lijkt van enig nut te zijn voor mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer, althans volgens een onderzoek, dat stamt uit 2008 en dat werd gepubliceerd in de Cochrane Database of Systematic Reviews. Voor deze studie zochten onderzoekers naar alle willekeurig gecontroleerde onderzoeken naar de werkzaamheid en de veiligheid van Huperzine A bij de ziekte van Alzheimer. In hun analyse van een zestal beschikbare onderzoeken (waar in totaal 454 patiënten aan deel hebben genomen), kwam aan het licht dat Huperzine A effectiever was dan een placebo. Hierbij werd gekeken naar de effecten op het cognitief functioneren, gedragsstoornissen en functionele prestaties.

De onderzoekers waarschuwden echter wel dat maar één enkel proef in de beoordeling van voldoende kwaliteit en omvang was. Om die reden dient opgemerkt te worden dat er niet genoeg bewijs is om ook maar een enkele aanbeveling te kunnen doen als het gaat om het gebruik van Huperzine A bij de behandeling van de ziekte van Alzheimer.

In een meer recente studie (die in 2011 gepubliceerd werd in Neurology) bleek dat Huperzine A de cognitieve functie van patiënten die leden aan de ziekte van Alzheimer niet wist te verbeteren. Bij deze studie waren 210 mensen betrokken die leden aan een milde tot matige vorm van de ziekte van Alzheimer. Elke proefpersoon gebruikte ten minste 16 weken lang Huperzine A of een placebo. Bij de analyse kwam naar voren dat de 177 proefpersonen, die uiteindelijk de studie afronden, dat Huperzine A geen duidelijk aanwijsbaar effect had op hun cognitief functioneren.

bewust puur banner

Verbetering van het geheugen

Er zijn niet veel onderzoeken gedaan naar het gebruik van Huperzine A als hulpmiddel bij de verbetering van het geheugen. Uit een oudere, kleinere studie (die in 1999 in het Chinese tijdschrift Acta Pharmacologica Sinica werd gepubliceerd), bleek echter dat de stof een positieve bijdrage kon leveren aan het geheugen en aan het leren. Het onderzoek werd uitgevoerd onder een groep van 68 adolescente van een middelbare school (allemaal hadden ze als klacht dat hun geheugen niet genoeg zou werken). De proefpersonen kregen voor de duur van vier weken elke dag Huperzine A, of een placebo, toegediend. Aan het einde van de onderzoeksperiode lieten de deelnemers die in de Huperzine A-groep zaten grotere verbeteringen zien op het gebied van leren en het geheugen (de resultaten werden vergeleken met die van de proefpersonen uit de placebogroep). Er zal echter nader onderzoek nodig zijn voordat Huperzine A aan kan worden bevolen als middel dat kan helpen bij de verbetering van het geheugen.

Voorbehoud

Tot op de dag van vandaag is er nog steeds niet veel bekend over de veiligheid van het gebruik van Huperzine A op de lange termijn. Er bestaan dan ook enige zorgen ten aanzien van de veiligheid wanneer Huperzine A wordt gebruikt. De stof kan immers schadelijk zijn voor mensen die te kampen hebben met bepaalde gezondheidsproblemen (zoals aandoeningen aan de nieren, de lever, het hart, astma en duizelingen).

Maar ook mensen die bepaalde medicijnen gebruiken (bijvoorbeeld cholinesteraseremmers, bètablokkers en middelen die epileptische aanvallen moeten voorkomen) dienen het gebruik van deze stof te vermijden. Gezien al de diverse zorgen met betrekking tot het veilig gebruik van Huperzine A is het van belang om altijd eerst je behandeld te raadplegen op het moment dat van plan bent om deze stof te gaan gebruiken.

Daarnaast kan Huperzine A een aantal bijwerkingen met zich meebrengen, zoals

  • diaree,
  • duizeligheid,

Doorgaans worden supplementen niet getest op veiligheid en vanwege het feit dat voedingssupplementen voor een groot deel niet gereguleerd zijn, kan de inhoud van bepaalde producten afwijken van de informatie die op het etiket aangegeven staat. Bovendien dien je eveneens rekening mee te houden dat de veiligheid van supplementen bij zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en mensen met bepaalde medische aandoeningen of die geneesmiddelen gebruiken, evenmin vast is gesteld. Het is dan ook zaak dat je altijd aanvullende informatie en adviezen inwint over het gebruik van supplementen, bijvoorbeeld bij je huisarts

Waar is Huperzine A te vinden?

Huperzine A is op een heleboel verschillende plaatsen online te koop en daarnaast worden er producten met deze stof verkocht in talloze natuurvoedingswinkels en in winkels die zich toe hebben gelegd op de verkoop van voedingssupplementen.

Huperzine A gebruiken voor gezondheidsdoeleinden

Vanwege een gebrek aan ondersteunend onderzoek kan Huperzine A tegenwoordig nog steeds niet aan worden bevolen voor de behandeling, of ter voorkoming, van gezondheidsproblemen. Op het ogenblik dat je Huperzine A-supplementen van plan bent te gaan gebruiken, dan is het zaak om vooraf je behandeld arts te raadplegen. Zo kun je immers de risico’s, voordelen en geschiktheid pas echt goed afwegen. Het is van cruciaal belang om in je achterhoofd te houden dat het zelf behandelen van de ziekte van Alzheimer (of een andere aandoening) met behulp van Huperzine A, en reguliere zorg om die reden te vermijden of uit te stellen, ernstige gevolgen voor de gezondheid met zich mee kan brengen.

naturaplaza superfoods banner