Take a fresh look at your lifestyle.

De voordelen van Hagedoorn

De Hagedoorn (Crataegus monogyna) is een boom die van oorsprong voorkomt in Europa, Noord-Amerika en Noord-Azië. Aan de hagedoorn groeien bessen die krachtige antioxidanten bevatten. Extracten van deze bessen (maar ook de bladeren en de bloemen van de hagedoorn) worden al eeuwenlang gebruikt in de kruidengeneeskunde. In de Verenigde Staten worden producten waarin hagedoorn is verwerkt vaak op de markt gebracht vanwege de effecten die ze hebben op de conditie van het hart.

single reizen online banner

Van hagedoorn wordt aangenomen dat het helpt bij de behandeling van de volgende gezondheidsproblemen:

  • verlichting van indigestie,
  • pijn op de borst (angina),
  • aderverkalking (arteriosclerose),
  • congestief hartfalen,
  • hoge bloeddruk/

Voordelen van hagedoorn

Van de antioxidanten die in hagedoorn voorkomen, wordt vermoedt dat ze de hartconditie kunnen bevorderen door middel van het versterken van de bloedvaten en de door bloedsomloop te stimuleren. Je dient overigens wel in gedachten te houden dat wetenschappelijk bewijs voor de mogelijke voordelen van hagedoorn niet er groot is.

Chronisch hartfalen

Hagedoorn kan helpen om de symptomen onder controle te houden en de fysiologische resultaten te verbeteren op het moment dat dit wordt gebruikt als ondersteuning bij de behandeling van chronisch hartfalen. Dit stelt een onderzoek dat stamt uit 2008 en dat betrekking heeft op een van 14 eerder uitgevoerde onderzoeken (uitgevoerd onder in totaal 855 patiënten die lijden aan chronisch hartfalen). De bevindingen van de studie wijzen erop dat een behandeling met hagedoorn tot verbetering van de inspanningstolerantie en de symptomen, zoals vermoeidheid en kortademigheid, zou kunnen leiden.

Hoge bloeddruk

In een pilotstudie, die gepubliceerd werd in 2002, werden 38 vrijwilligers met een licht verhoogde bloeddruk onderverdeeld in verschillende groepen. Elke groep kreeg elke dag een supplement van 600 mg magnesium, 500 mg hagedoornextract, een combinatie van magnesium en hagedoorn, of een placebo toegediend. Na 10 weken bleek het volgende: de 19 proefpersonen die het hagedoorn extract hadden gekregen, lieten een grotere afname zien van de diastolische bloeddruk in rust, dit in vergelijking tot de andere deelnemers aan de studie. Bovendien bleken de proefpersonen die hagedoorn hadden gekregen minder angstgevoelen te ervaren. In een meer recent onderzoek, dat uit werd gepubliceerd in 2006, ontdekten wetenschappers dat hagedoorn had geholpen bij de verlaging van de bloeddruk bij personen die geneesmiddelen voorgeschreven hadden gekregen als behandeling van diabetes.

bewust puur banner

Aderverkalking

Uit een dierproef, waarover gepubliceerd werd in 2009, konden de onderzoekers concluderen dat hagedoorn bij zou kunnen dragen bij de verlaging van het level van de vetten in het bloed, onder andere als er sprake is van een verhoogd cholesterolgehalte en tevens een bijdrage kan leveren bij het voorkomen van aderverkalking, ofwel arteriosclerose (het ontstaan van vetafzettingen in de bloedvaten).

Hagedoorn voor gezondheidsissues gebruiken

Gezien de buitengewoon ernstige aard van hartaandoeningen, is het uiteraard altijd van cruciaal belang om niet zelf te proberen een hartkwaal te behandelen met behulp van alleen hagedoorn (of enig andere kruidenremedie). Je dient er dan ook voor te zorgen dat je je behandeld arts om advies, en de nodige informatie over de voor- en nadelen van het gebruik van dit middel, vraagt zodra je van plan bent om hagedoorn te gaan gebruiken bij het behandelen van hartprobleem.

Voorbehoud

Hoewel hagedoorn over het algemeen als veilig wordt beschouwd, kan dit middel toch bijwerkingen met zich meebrengen. Hierbij kun je onder andere denken aan:

  • misselijkheid,
  • vermoeidheidsklachten,
  • vergeetachtigheid (sedatie),

Hagedoorn kan eveneens een wisselwerking hebben met bepaalde medicijnen, zoals bloeddrukverlagende middelen. Supplementen zijn bovendien meest niet getest op de veiligheid en samen met het feit dat voedingssupplementen voor het grootste deel niet gereguleerd zijn, kan de inhoud van bepaalde anders zijn dan wat op het etiket staat aangegeven. Teven dien je er altijd rekening mee te houden dat de veiligheid van supplementen bij zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en mensen die lijden aan een bepaalde aandoening of die medicijnen gebruiken, niet vast is gesteld. Op het ogenblik dat je het gebruik van hagedoorn overweegt, dan doe je er dus altijd goed aan om dit eerst goed met je behandeld arts door te spreken.

naturaplaza superfoods banner