Take a fresh look at your lifestyle.

De invloed van griep op zwangere vrouwen

Hoewel griep in principe werkelijk iedereen ziek kan maken, zijn er toch bepaalde groepen mensen die een grotere kans hebben op complicaties, en het ontwikkelen van een ernstige ziekte, dan anderen. Onder de mensen met het hoogste risico vallen eveneens vrouwen die in verwachting zijn. Zwangere vrouwen hebben niet alleen meer kans om ernstig ziek te worden van griep, maar ook kan deze ziekte bij hen eerder leiden tot complicaties. Deze complicaties kunnen overigens niet alleen de aanstaande moeder, maar ook haar ongeboren kind, treffen.

single reizen online banner

Mogelijke complicaties van griep bij zwangere vrouwen

Op het ogenblik dat een vrouw zwanger is, dan zullen haar organen op een andere plaats komen te liggen en kan haar lichaam anders gaan werken om op die manier de groeiende baby in haar buik meer ruimte te geven. Zo zullen het hart en de longen van de zwangere vrouw harder moeten werken om zowel moeder als kind te kunnen blijven voorzien van het nodige voedsel- en zuurstofrijk bloed. Vanwege het feit dat het zwangere lichaam zo hard werkt om voor het ontwikkelende leven in haar buik te zorgen, zijn de meeste zwangeren extra vatbaar voor ziektes, in vergelijking tot dames die niet zwanger zijn.

Bovendien zullen zwangere vrouwen, wanneer ze ziek worden, meer kans hebben op aanzienlijk meer vervelende symptomen. De griep wordt veroorzaakt door een virus dat in feite elk mens zich ellendig kan laten voelen. Een zwangere vrouw kan het virus echter nog zieker maken, leiden tot een opname in het ziekenhuis of zelfs fatale gevolgen hebben voor de aanstaande moeder en/of haar ongeboren vrucht. Griep kan ook verder nog leiden tot een vroegtijdige bevalling en zelfs tot een prenatale geboorte tot gevolg kunnen hebben. Dit alles kan op zijn beurt een aantal andere complicaties veroorzaken, afhankelijk van de duur van de zwangerschap op het moment dat de moeder griep krijgt.

Griep voorkomen tijdens de zwangerschap

Nu je weet dat griep zo gevaarlijk is voor zwangere vrouwen, zul je je wellicht afvragen wat je kunt doen om dit te voorkomen. De meest effectieve- en belangrijke manier om de griep te voorkomen tijdens de zwangerschap is om bij je huisarts een griepprik te halen. Het is door diverse wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat een dergelijke prik veilig is voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kind. Het halen van een griepprik kan zelfs bescherming bieden tegen de griep voor het kind tot zes maanden na de geboorte. Dit is erg goed nieuws omdat baby’s jonger dan 6 maanden zelf geen griepprik mogen krijgen.

Zwangere vrouwen die gevaccineerd willen worden, kunnen dan ook het beste een griepprik krijgen, en niet kiezen voor het zogenaamde neusgriepvaccin omdat deze methode geen goedkeuring heeft gekregen voor het gebruik tijdens een zwangerschap. Behalve een griepprik dient een zwangere vrouw ervoor te zorgen om geen contact te hebben met mensen die ziek zijn, in het bijzonder als het griepseizoen is aangebroken. Vanwege de talloze veranderingen die in het lichaam van een zwangere vrouw aan de gang zijn, zal zij immers gemakkelijker ziek worden, dan vrouwen die niet zwanger zijn.

bewust puur banner

Andere, meer algemene, tips en adviezen om griep te kunnen voorkomen, bijvoorbeeld het geregeld wassen van de handen met warm water en zeep (voor tenminste 20 seconden), de handen desinfecteren (op momenten dat water en zeep niet beschikbaar zijn) en voldoende rust nemen, zijn in het bijzonder van belang voor een vrouw die in verwachting is.

Behandeling van griep tijdens een zwangerschap

Op het moment dat je zwanger bent en griep krijgt, dan is het goed als je weet op welke manier je het beste voor jezelf, en tevens voor je ongeboren baby, moet zorgen. Zo dien je bijvoorbeeld direct contact op te nemen met je huisarts wanneer de eerste griepsymptomen zich aandienen. Indien je namelijk binnen 48 uur na het verschijnen van deze symptomen griep krijgt, dan bestaat er wellicht de mogelijkheid om antivirale medicijnen te nemen waarmee je dan de duur van de ziekte kunt verkorten en de griepsymptomen kunt minimaliseren.

Verder is het goed om voldoende aandacht te besteden aan je luchtwegen. Zodra je bijvoorbeeld moeilijkheden krijgt met het ademhalen, dan dien je direct medische hulp in te schakelen. Indien je namelijk niet genoeg zuurstof binnenkrijgt, dan geldt dat in de meeste gevallen eveneens voor je ongeboren baby. Wanneer je denkt een piepende ademhaling te herkennen bij jezelf, of als je een zekere druk op je borstkas voelt, dan dien je eveneens met spoed een arts te bellen of direct naar de eerste hulp van een ziekenhuis in de buurt te gaan.

Kortom: het is van cruciaal belang om de tekenen van een noodgeval snel te herkennen. Op het ogenblik dat je zwanger bent en één van de volgende symptomen ervaart, dan moet je zonder twijfel meteen de alarmlijn bellen of de direct medische hulp in te schakelen.

  • Je bent kortademig,
  • Je hebt moeite met ademen,
  • Je bent verward,
  • Je voelt je plotseling duizelig,
  • Je hebt pijn op de borst,
  • Je hebt pijn in je buik,
  • Je hebt last van hevig overgeven,
  • Het braken wil maar niet stoppen,
  • Je hebt hoge koorts die niet reageert op koortsverlagende medicatie,
  • Er is sprake van een verminderde beweging van de ongeboren baby.

 

naturaplaza superfoods banner