Take a fresh look at your lifestyle.

Adrenerge luchtwegerwijders overdosering

Wanneer dient er te worden gesproken van een overdosering als het gaat om het gebruik van adrenerge luchtwegverwijders? Dit is aan de orde op het ogenblik dat je te veel van dit medicijn in hebt genomen. Ongeacht of je dit nu opzettelijk, of per ongeluk, hebt gedaan een overdosis van een geneesmiddel innemen kan levensbedreigend zijn. Adrenerge luchtwegverwijders zijn een bepaald type astmamedicatie die ingeademd dienen te worden en op die manier de luchtwegen openen en je zo gemakkelijker te laten ademen. Te veel van deze medicijnen innemen kan echter wel een overdosis veroorzaken. Wanneer je merkt dat er bij jezelf, of bij iemand anders, sprake zou kunnen zijn van een overdosering van een medicijn (dus ook als het gaat om adrenerge luchtwegverwijders), dan moet je onmiddellijk medische hulp inschakelen. Je kunt de alarmlijn bellen of direct naar de spoedeisende hulp van een nabijgelegen ziekenhuis gaan.

single reizen online banner

Oorzaken van een overdosis adrenerge luchtwegverwijders

Een overdosering van adrenerge luchtwegverwijders kan een aantal verschillende oorzaken hebben. Het is echter goed je te beseffen dat deze medicijnen in ene dergelijk geval je erg ziek kunnen maken. Het innemen of inhaleren van te veel van deze geneesmiddelen kan zelfs voor een levensbedreigende situatie zorgen. Onder andere van de volgende geneesmiddelen is bekend dat een overdosis ervan vervelende gevolgen kan hebben:

 • Albuterol,
 • Bitolterol,
 • Ephedrine,
 • Epinephrine,
 • Isoëtharine,
 • Isoproterenol,
 • Metaproterenol,
 • Pirbuterol,
 • Racepinephrine,
 • Ritodrine,
 • Terbutaline.

Symptomen van een overdosis adrenerge luchtwegverwijders

De symptomen van een overdosis adrenerge luchtwegverwijders zullen afhangen van de hoeveelheid van deze medicijnen die je binnen hebt gekregen. Milde symptomen van een overdosering zijn: het hebben van rillingen en een gevoel van misselijkheid. Ernstige symptomen kunnen echter zijn: een comateuze toestand of zelfs de dood. Op het ogenblik dat je een overdosis hebt ingenomen, dan kun je te maken krijgen met tal van symptomen, zoals:

 • ademhalingsproblemen, zoals een oppervlakkige-, snelle of ontbrekende ademhaling,
 • een afgenomen aanmaak van urine,
 • veranderingen van het gezichtsvermogen, zoals wazig zien of het hebben van verwijde pupillen,
 • een brandend gevoel in de keel ervaren,
 • een hoge bloeddruk die uiteindelijk overgaat in een lage bloeddruk,
 • een snelle hartslag (tachycardie),
 • koorts,
 • koude rillingen,
 • trillen (tremor),
 • stuipen (convulsies),
 • coma,
 • veranderingen in de mentale toestand, zoals prikkelbaarheid of nervositeit,
 • veranderingen in de huidskleur (blauwe verkleuring)
 • misselijkheid,
 • braken.

Diagnose stellen vaneen overdosis adrenerge luchtwegverwijders

Een overdosering van adrenerge luchtwegverwijders kan door een arts vast worden gesteld. Het is om die reden dan ook zaak om, als je vermoedt dat je zelf of een ander, met een overdosis te maken hebt, dan dien je direct medische hulp in te schakelen zodat er een spoedbehandeling in gang kan worden gezet. De hulpverleners zullen je tijdens een dergelijk spoedgeval een aantal vragen stellen om zo de ernst van de overdosis te kunnen bepalen. Deze vragen kunnen onder andere de volgende zijn:

 • Wat is het gewicht van de persoon met de overdosis?
 • Welk geneesmiddel is er ingenomen (indien dit niet al bekend is)?
 • Wat zijn de exacte klachten waar iemand mee te maken heeft?
 • Het moment waarop het overgedoseerde medicijn in is genomen (indien dit bekend is)?
 • Hoeveel van het geneesmiddel is er precies ingenomen (mits dit bekend is)?

Behandeling van een overdosis adrenerge luchtwegverwijders

De behandelingen van een overdosering van adrenerge luchtwegverwijders gebeuren in de regel op een spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Een arts zal de vitale functies van de patiënt controleren. Hierbij kun je denken aan een check van:

 • de bloeddruk,
 • de lichaamstemperatuur,
 • de hartslag.

De arts zal wellicht een extra behandeling in gang dienen te zetten wanneer er sprake is van ernstige klachten. Dit kunnen bijvoorbeeld de volgende behandelingen inhouden:

bewust puur banner
 • het gebruik van actieve kool om zo de overtollige medicatie die in de maag aanwezig is op te nemen,
 • de patiënt aan een beademingsapparaat leggen om hem, of haar, te helpen bij het ademhalen,
 • de patiënt vocht toedienen via een infuus dat in een ader in de arm is ingebracht,
 • het aanbrengen van een buis (via de mond) in de maag van de patiënt om op die manier de maaginhoud te kunnen verwijderen,
 • het uitvoeren van een aantal bloedtesten om bijvoorbeeld de bloedsuikerspiegel en de kaliumspiegels te controleren.

Voorkomen van een overdosis adrenerge luchtwegverwijders

Voorkomen is uiteraard altijd beter dan genezen, maar hoe kun je de kans op een overdosis adrenerge luchtwegverwijders zo klein mogelijk maken? Op de eerste plaats dien je altijd goed te letten op de dosering die je behandeld arts voor heeft geschreven. Meer medicatie nemen dan aanbevolen is, kan immers gemakkelijk leiden tot een overdosis. Verder moet je er ook rekening mee houden dat je je houdt aan het aantal keren dat je een geneesmiddel op een dag mag gebruiken. Het exact naleven van de doseerinstructies zullen je dan ook absoluut helpen om een overdosis te voorkomen.

Verder kan het bewaken van al je geneesmiddelen eveneens helpen om een ​​overdosis te voorkomen. Zo dien je ervoor te zorgen dat je geen medicijnen mengt die een gelijksoortige actieve stof bevatten. Wanneer je twijfels of vragen hebt, dan kun je altijd contact opnemen met je behandeld arts of apotheker om eventueel op elkaar lijkende medicatie te identificeren.

Ook van groot belang is dat je alle medicijnen altijd buiten het bereik van kinderen bewaart, zelfs als een geneesmiddel af is gesloten met een zogenaamde kindveilige sluitingen. Alleen door de geneesmiddelen veilig achter slot en grendel te bewaren, kun je een kind op een effectieve manier beschermen tegen een onbedoelde overdosis.

Wanneer het geneesmiddel voor een kind bedoeld is, dan moet je je bedenken dat het lichaamsgewicht zal veranderen naarmate het ouder wordt. Wanneer een kind een te maken heeft met een toe- of afname van het lichaamsgewicht, dan kan dit dus van invloed zijn op de dosering van een bepaald geneesmiddel. In dat geval dien je dus altijd goed te overleggen met de behandeld arts zodat deze eventueel de dosering van het kind opnieuw kan evalueren. De juiste dosering kan een namelijk een overdosis helpen voorkomen.

Tevens dien je een kind te leren dat het op de juiste manier zijn, of haar, astmamedicatie in dient te nemen. Een astma-aanval kan immers voor de nodige paniek zorgen en er wellicht toe leiden dat het kind per ongeluk te veel van het geneesmiddel inneemt. Door een kind te laten zien wat het moet doen op het ogenblik dat een aanval zich aandient, dan kan dat eveneens in de toekomst een mogelijke overdosis helpen voorkomen.

Vooruitzicht bijeen overdosis adrenerge luchtwegverwijders

De vooruitzichten voor de lange termijn na een overdosis van adrenerge luchtwegverwijders zal afhangen van eventuele complicaties die optreden. Zo is het mogelijk dat je gezondheidsproblemen krijgt door de overdosis. Deze complicaties kunnen op hun beurt weer van invloed zijn op je persoonlijke vooruitzichten. Verder kunnen de vooruitzichten na een overdosis adrenerge luchtwegverwijders afhangen van de tijd dit zat tussen de inname en het inschakelen van medische hulp. Snel op zoek gaan naar een medische behandeling kan dan ook absoluut helpen om bijvoorbeeld permanente orgaanschade tegen te gaan. Over het algemeen zou je mogen stellen dat hoe minder complicaties je hebt gekregen na een overdosis, hoe beter je persoonlijke vooruitzichten zullen zijn.

naturaplaza superfoods banner