Take a fresh look at your lifestyle.

8 Oorzaken van nachtelijk zweten

De meeste artsen zien patiënten op hun spreekuur die dikwijls klagen over nachtelijk zweten. Nachtelijk transpireren is een term die wordt gebruikt om overmatig zweten gedurende de nacht mee aan te duiden. Maar op het moment dat het in je slaapkamer abnormaal warm is, of wanneer je te veel dekens op je bed hebt liggen, dan kun je tijdens het slapen uiteraard ook meer gaan zweten, en dit is dan volkomen normaal. Echt nachtelijk zweten zijn echter ernstige opvliegers die zich ’s nachts aandienen en die je kleding en het beddengoed zelfs kunnen doordrenken met transpiratievocht, terwijl er geen verband kan worden gelegd tussen dit overmatig zweten en een te warme (slaap)omgeving.

single reizen online banner

Sommige mensen weten niet goed of ze werkelijk last hebben van nachtelijk zweten, of dat ze te kampen hebben met iets totaal anders, terwijl ze het toch warm hebben en hun huid gaat gloeien en transpireren. Je kun je bijvoorbeeld wel bedenken dat blozen (dus het hebben van een warm en rood gezicht of lichaam) niet altijd even eenvoudig kan worden onderscheiden van echt nachtelijk zweten.

Oorzaken van nachtelijk zweten

Er zijn een groot aantal uiteenlopende oorzaken aan te wijzen voor nachtelijk zweten. Om echter de precieze oorzaak te kunnen vinden, zal een arts een gedetailleerde medische geschiedenis en de resultaten van verschillende bloedonderzoeken dienen te gebruiken om te kunnen beslissen welke medische aandoening in een specifiek geval verantwoordelijk is voor het nachtelijk zweten. Een aantal van de meest bekende aandoeningen die nachtelijk zweten tot gevolg kunnen hebben zijn:

1. Menopauze

De opvliegers waar de menopauze mee gepaard gaat, kunnen zich ’s nachts aandienen en ervoor zorgen dat je gaat zweten. Dit is dan ook een veel voorkomende oorzaak van nachtelijk zweten onder vrouwen die de menopauze doormaken.

2. Idiopathische hyperhidrose

Idiopathische hyperhidrose is een aandoening waarbij het lichaam chronisch te veel zweetvocht aan zal maken zonder dat daar enige medische oorzaak voor aangewezen kan worden.

3. Infecties

Tuberculose is de infectie die het meest in verband kan wordne gebracht met nachtelijk zweten. Maar bacteriële infecties, zoals endocarditis (een ontsteking van de hartkleppen), osteomyelitis (een ontsteking van de botten) en abcessen kunnen echter ook nachtelijk zweten tot gevolg hebben. Nachtelijk zweten is daarnaast een symptoom dat wordt gezien bij een HIV-infectie.

bewust puur banner

4. Kanker

Nachtelijk zweten is een vroeg symptoom van bepaalde vormen van kanker. De meest voorkomende vorm van kanker die in verband kan worden gebracht met nachtelijk zweten is lymfoom. Mensen die te maken hebben met een vorm van kanker, die nog niet is gediagnosticeerd,  hebben daarnaast echter meestal ook andere symptomen, zoals een onverklaard verlies van lichaamsgewicht en koorts.

5. Geneesmiddelen

Het gebruik van bepaalde geneesmiddelen kan nachtelijk zweten met zich meebrengen. Antidepressiva zijn een geneesmiddel waar dit nachtelijk zweten veel bij wordt waargenomen. Van alle mensen die antidepressiva gebruiken, heeft 8 tot 22 procent last van nachtelijk zweten. Andere psychiatrische medicamenten zijn soms eveneens in verband te brengen met nachtelijk zweten. Tevens kunnen medicijnen die gebruikt worden om de koorts te verlagen, zoals aspirine en paracetamol, in bepaalde gevallen ook leiden tot (nachtelijk) transpireren. Een groot aantal andere geneesmiddelen kan nachtelijk zweten of blozen met zich meebrengen.

6. Hypoglykemie

Een lage bloedsuikerspiegel, in de medische wereld ook wel hypoglykemie genoemd,  kan zweten tot gevolg hebben. Mensen die insuline of orale diabetes medicijnen gebruiken, kunnen ’s nachts te maken krijgen met een te lage bloedsuikerspiegel die gepaard gaat met overmatig zweten.

7. Hormoonaandoeningen

Zweten, maar ook blozen, kan soms worden beschouwd als een symptoom van uiteenlopende hormoonaandoeningen, onder andere van aandoeningen als: een gezwel aan het bijniermerg (feochromocytoom), carcinoïdesyndroom (een syndroom waarbij de symptomen veel lijken op die van een carcinoom: een kwaadaardige vorm van kaner) en een te snelwerkende schildklier (hyperthyreoïdie).

8. Neurologische aandoeningen

In bepaalde gevallen kunnen neurologische aandoeningen, zoals:

    • autonome dysreflexie (plotseling stijgende bloeddruk door specifieke prikkels van het zenuwstelsel),
    • posttraumatische syringomyelie (aantasting van het ruggenmerg als gevolg van trauma), een beroerte,
    • autonome neuropathie (autonome zenwschade),

zorgen voor een verhoogde transpiratie en tot nachtelijk zweten leiden.

naturaplaza superfoods banner