Take a fresh look at your lifestyle.

Waarom zijn de eerste twee huwelijksjaren zo belangrijk?

Iedereen die getrouwd is, weet dat het huwelijk op ieder willekeurig moment in zwaar weer terecht kan komen. Indien dit al vroeg in het huwelijk gebeurt, dan kan dat waarschijnlijk tamelijk beangstigend zijn. Naarmate de onderwerpen van een geslaagd huwelijk en echtscheiding meer en meer worden bestudeerd, tonen onderzoeken aan dat de manier waarop een koppel de eerste twee jaar samen doorbrengt, hun huwelijk daadwerkelijk kan maken of breken.

single reizen online banner

De eerste twee jaar kan de rest van het huwelijk voorspellen

De manier waarop de eerste twee jaar van huwelijk verlopen, kan doorgaans het echtelijke lot op de lange termijn voorspellen. Dr. Ted Huston, werkzaam aan de Universiteit van Texas in Austin, gaf becommentarieerde een onderzoek naar de voorspellers van de tevredenheid binnen een huwelijk en allerlei stressfactoren. “Deze studie toonde aan dat het kersverse huwelijk van koppels en de veranderingen in hun samenzijn gedurende de eerste twee jaar een voorspelling zijn voor hun echtelijke lot op de langere termijn, bijvoorbeeld na dertien jaar kan er sprake zijn van ontgoocheling. Dit kan zich onder andere uiten in een afgenomen liefde, een afname van de openlijke genegenheid voor elkaar, een vermindering van de overtuiging dat de andere partner voldoende op hem, of haar, zal reageren en een toegenomen ambivalentie (twijfelen of je nog wel van de ander houd). Deze factoren zullen echtparen er dan ook gemakkelijk uitpikken die op een echtscheiding afstevenen, zeker wanneer je dit vergelijkt met de stellen die ook in het begin van hun huwelijk al een stabiele huwelijksband tot stand hebben weten te brengen.

De onderzoekers ontdekten verder dat de verschillen tussen de gelukkig getrouwde en ongelukkig getrouwde stellen al direct na de huwelijksvoltrekking duidelijk waren. Het onderzoek dat uitgevoerd werd in Texas keek naar 156 stellen die voor het eerst in 1981 getrouwd waren. Na dertien jaar kwamen de onderzoekers met de volgende cijfers:

 • 68 stellen waren gelukkig getrouwd,
 • 32 stellen waren ongelukkig getrouwd,
 • 56 echtparen waren inmiddels gescheiden.

Problemen in de eerste maanden van het huwelijk zijn een slecht voorteken

De koppels die in de eerste twee jaar gescheiden waren lieten tekenen zien van desillusie en waren bovendien negatief ten opzichte van elkaar in deze periode van hun huwelijk. Het kan worden gezien als een teken van problemen wanneer een pasgetrouwd koppel al in het eerste huwelijksjaar ontgoocheld begint te raken. De stellen die nog altijd gelukkig getrouwd zijn, zijn echtparen die in deze vroege periode in hun relatie meer positieve gevoelens tegenover hun partner hadden.

De Honeymoon Blues

Op het ogenblik dat je na de huwelijksvoltrekking een beetje depressief bent, dan is dat op zich geen enkel probleem. De zogenaamde Honeymoon blues is dan ook volkomen normaal. Beide partners hadden namelijk allebei een heleboel zaken die geregeld dienden te worden tijdens de tijdrovende voorbereidingen voor het huwelijk. Het is dan ook de vraag of je, zodra je deze spanningen en stress kwijt bent geraakt, je dat gevoel gaat missen. Je kunt dit vergelijken met het gevoel dat je hebt nadat je een leuke vakantie hebt geboekt en deze uiteindelijk veel te snel achter de rug is.

bewust puur banner

Het is echter van belang om deze depressieve tijd niet te negeren. Door je goed voor te bereiden kun je immers ook over deze blues heen komen. Het is tijd om door te gaan met het huwelijk zoals je dat voor de rest van je leven samen in gedachten had. Zoals als in het onderzoek van Dr. Huston werd vermeld, zou de topprioriteit van een pasgetrouwd koppel dan ook moeten zijn: het streven naar het levend houden van de romantiek binnen de relatie.

Prioriteiten binnen het eerste huwelijksjaar

Er zijn nog andere prioriteiten waar een pasgetrouwd stel mee te maken zal krijgen. Een aantal belangrijke doelen die in het eerste huwelijksjaar afgewikkeld dient te worden, zijn onder andere:

 • hoe de financiële zaken geregeld worden,
 • waar geld aan uitgegeven gaat worden,
 • welke partner bepaalde taken uit gaat voeren,
 • op welke manieren vrije tijd in zal worden gevuld,
 • het vinden van tijd om seks met elkaar te hebben,
 • omgaan met de regels die je binnen de relatie op hebt gesteld,
 • het begrijpen van de onderlinge verschillen in spiritualiteit en/of religie,
 • leren omgaan met conflicten,
 • het bespreken van bepaalde verwachtingen.

Helaas zullen een groot aantal pasgetrouwde koppels dit soort onderwerpen willen vermijden, waardoor de situatie zo nu en dan verhit kan raken. Dit zal dan ook geen goed doen aan de relatie de kans om deze optimaal te houden. Je dient dan ook altijd alert zijn op bepaalde alarmsignalen, zoals:

 • Gebrek aan romantiek en intimiteit binnen de relatie,
 • Niet in staat zijn om samen plezier te hebben,
 • Egoïsme van één of beide partners,
 • Angst voor ruzies,
 • Gebrek aan respect van één of beide partners,
 • Te veel tijd besteden aan andere dingen,
 • Te veel geld uitgeven,
 • Te veel afhankelijk zijn van ouders,
 • Problemen op het gebied van seksualiteit,
 • Verslavingen en/of drugsmisbruik van één of beide partners,
 • Emotioneel- en/of lichamelijk misbruik van één of beide partners,
 • Niet realistische verwachtingen hebben,
 • Te jong getrouwd zijn,
 • Om de verkeerde redenen getrouwd zijn.

Wat kun je doen wanneer je het moeilijk hebt in het huwelijk?

Het beste wat je kunt doen is het voeren van een open en eerlijk gesprek met je partner, zonder hem, of haar, de schuld te geven van de dingen waar je je zorgen over maakt. Je kunt dit gesprek beginnen door zoiets te zeggen als: “Ik denk dat we allebei moeite hebben om ons aan te passen aan het huwelijk.” Van hieruit kunt je er vervolgens achter proberen te komen welke mogelijkheden er voor jullie geschikt zijn. Het kan bijvoorbeeld helpen wanneer je zelfhulpboeken gaat lezen, begeleiding gaat zoeken bij je geloofsgemeenschap, een cursus gaat volgen om huwelijksproblemen op te lossen of zelfs om een relatietherapie te gaan volgen als koppel.

Een basis bouwen voor een succesvol huwelijk

Ondanks het feit dat de eerste paar jaar het meest lastig zijn, worden deze ook vaak herinnerd als de meest plezierige. Ze kunnen immers een geweldige tijd met intimiteit en nieuwe ontdekkingen betekenen. Er is immers een heleboel te leren over elkaar en wellicht nog meer om aan elkaar kenbaar te maken. Tijdens de beginfase van een huwelijk, kunnen beide partners van een pasgetrouwd koppel de basis leggen, en de rol bepalen, van een betekenisvol huwelijk voor de rest van het leven. Het is dan ook zeker aan te bevelen om zoveel mogelijk van de romantiek en elkaar te genieten in deze beginperiode van het huwelijk, en uiteraard alle jaren die daarna nog komen gaan.

naturaplaza superfoods banner