Take a fresh look at your lifestyle.

Symptomen van borstpijn en de beoordeling ervan

Borstpijn is eerder een symptoom dan een aandoening op zich. Afhankelijk van de oorzaak van de pijn op de borst kan deze op uiteenlopende manieren worden ervaren en in verband worden gebracht met andere klachten en symptomen. In het meest erge geval kan de pijn op de borst een teken zijn van een hartaanval dat je doormaakt.

single reizen online banner

Een hartaanval wil zeggen dat er zich een bloedstolsel in de hartspier bevindt waardoor het hart op heeft gelopen. In zeer ernstige gevallen kan een hartaanval zelfs ertoe leiden dat de persoon in kwestie komt te overlijden, maar het is een algemene misvatting dat een hartaanval hetzelfde zou zijn als een hartstilstand (op het ogenblik dat het hart volledig stopt met kloppen). Nu je dit alles weet hebben we hieronder een opsomming gemaakt van de meest voorkomende symptomen van een hartaanval die in verband gebracht kunnen worden met pijn op de borst:

bewust puur banner
 • Kortademigheid
 • Hevig zweten,
 • Een gevoel van misselijkheid,
 • Een gevoel van duizeligheid,
 • Een gevoel van zwakte.

Borstpijn beoordelen

Medische hulpverleners en artsen gebruiken een standaardmethode om pijn op de borst en iedere andere pijn die zonder een voor de hand liggende reden ontstaat te beoordelen. Zo is de pijn die veroorzaakt wordt door een trap van een paard totaal anders dan de pijn die op een mysterieuze wijze zich manifesteert. Ze gebruiken een vaste volgorde om de pijn op de borst te beoordelen en vast te stellen waar deze door wordt veroorzaakt.

 • Het begin van de pijn: Kwam deze acuut opzetten of juist meer geleidelijk? Pijn van een hartaanval zal zich waarschijnlijk acuut aandienen, terwijl pijn van een longinfectie doorgaans meer geleidelijk zich zal openbaren.
 • De oorzaak van de pijn: Wat veroorzaakt de pijn? Wordt deze erger op momenten dat je beweegt of als je diep ademhaalt? Is de pijn erger wanneer er druk op je borst uit wordt geoefend? Is er iets dat de pijn zal verlichten? Pijn als gevolg van longinfecties zoals een longontsteking heeft de neiging om het erger te worden wanneer je diep inademt of als je hoest. Spierpijn is in de meeste gevallen meer gevoelig voor beweging, aanraking en het adem halen. Pijn die in verband kan worden gebracht met het hart is vaak constant en zal niet reageren op een bepaalde beweging of op de ademhaling.
 • De aard van de pijn: Hoe voelt de pijn aan? Is deze scherp of dof? Pleuritis (pijn die in verband kan worden gebracht met een longontsteking) is doorgaans scherp of stekend. Pijn die gerelateerd aan het hart wordt dikwijls omschreven als een drukkend- of beklemmend gevoel.
 • De uitstraling van de pijn: Straalt de pijn uit naar een ander deel van je lichaam, of blijft deze op één vaste plek? Pijn die in verband kan worden gebracht met het hart kan al dan niet uitstralen en dus niet alleen zich concentreren op het midden van je borst. Deze pijn wordt dan ook vaak omschreven als uitstralend naar de nek, de kaak of de linkerarm. De pijn die afkomstig is van het hart kan echter eveneens uitstralen naar de rechterarm of de rug.
 • Wat is de ernst van de pijn: Hoe erg is de pijn op een schaal van 1 tot 10? Er is geen minimaal pijnlevel dat geassocieerd kan worden met het hart. Medische hulpverleners en artsen vragen de patiënt echter wel altijd om te beschrijven hoe erg de pijn is, zodat zij kunnen beoordelen of hun behandeling de pijn zal verbeteren of verslechteren (mogelijk zal de pijn helemaal niet veranderen).
 • De tijdsduur van de pijn: Hoe lang heb je al last van de pijn gehad? Het gezegde luidt: “Elke seconde telt”, dus hoe langer je pijn op de borst hebt gehad, hoe groter de kans zal zijn dat de eventuele schade aan het hart blijvend van aard zal zijn.
naturaplaza superfoods banner