Take a fresh look at your lifestyle.

Mag je grapefruitsap drinken als je Plavix gebruikt?

Van grapefruitsap is bekend dat het in kan werken op een aantal geneesmiddelen, met als gevolg dat het effect toeneemt tot vaak toxische (giftige) concentraties. Wanneer het gaat om Plavix (clopidogrel), een bloedverdunnend geneesmiddel dat gebruikt wordt om de kans op het ontstaan van een beroerte of een hartinfarct te verkleinen, is het dan veilig om dit vruchtensap te drinken? Het antwoord kan kort en krachtig zijn: “nee”.

single reizen online banner

Op welke manier ontstaat er een wisselwerking tussen grapefruitsap en Plavix?

Een onderzoek, dat uit is gevoerd in het jaar 2014, wees uit dat grapefruitsap zowel het CYP3A4-enzym remt, waarvan clopidogrel een substraat is, als het CYPC19-enzym dat zorgt voor de stofwisseling van het geneesmiddel. Grapefruitsap kan om die reden de omzetting van clopidogrel in de actieve vorm ervan in de war sturen, waardoor het antibloedplaatjeseffect van het middel, dat nodig is om een ​​beroerte of een hartaanval te voorkomen, af zal nemen.

detox sapkuur banner

In het lichaam vindt er een stofwisseling plaats van clopidogrel met behulp van het CYP2C19-enzym. Sommige mensen zijn hier echter minder goed in als het gaat om het CYP2C19-enzym. Deze personen zijn resistent tegen clopidogrel en ondanks dat een bloedtest voor handen is om clopidogrel-resistente patiënten te kunnen identificeren voordat de behandeling met dit middel wordt gestart, zal een dergelijke test maar weinig worden gebruikt.

Mensen die een slechte sofwisseling hebben ten aanzien van clopidogrel, hebben immers ook een relatief verhoogde kan om te komen te overlijden aan cardiovasculaire aandoeningen of stenttrombose. Volgens een FDA-rapport zijn een aantal andere hartgeneesmiddelen waar grapefruitsap mee reageert:

bewust puur banner
  • statines (zoals Zocor en Lipitor),
  • bloeddrukverlagende middelen (zoals nifedipine),
  • medicijnen tegen hartritmestoornissen (zoals amiodaron),

Naast hartmedicatie heeft grapefruitsap eveneens invloed op de volgende medicijnen:

  • middelen die gebruikt worden voor orgaantransplantatie (zoals cyclosporine),
  • anti-angst middelen (zoals buspiron),
  • antihistaminica (zoals Allegra).

Grapefruitsap kan weliswaar een gezond onderdeel vormen van ieder dieet. Op het moment dat je een hartgeneesmiddel gebruikt, dan dien je met je arts te bespreken of het een goed idee is om grapefruitsap te (blijven) drinken. Verder dien je ervoor te zorgen dat je elke behandeld arts op de hoogte brengt van alle medicijnen die je gebruikt en de dosering van deze middelen.

Slotopmerking

Het is altijd een goed idee om zorgvuldig de bijsluiter van een medicijn door te lezen, en dus ook de bijsluiter van clopidogrel. Er moet een categorie aanwezig zijn die gaat over de wisselwerkingen tussen clopidogrel en andere medicijnen. Indien je geen bijsluiter hebt ontvangen, dan kun je je apotheker natuurlijk altijd om een ​​exemplaar vragen.

Wanneer je vrij verkrijgbare medicijnen of voedingssupplementen gebruikt, dan dien je met je arts of apotheker praten over de mogelijke wisselwerkingen ervan. Je moet in het bijzonder voorzichtig zijn met het gebruik van geneesmiddelen tegen ontstekingen, zoals ibuprofen, en vrij verkrijgbare supplementen die ginkgo bevatten. Een bijwerking van deze producten is namelijk de kans op het ontstaan van bloedingen.

naturaplaza superfoods banner