Take a fresh look at your lifestyle.

Oorzaken en symptomen van pijn op de borst

Pijn op de borst is geen symptoom dat je zomaar opzij zou mogen schuiven, de redenen daarvoor zijn overigens erg voor de hand liggend. Pijn op de borst, zoals de meeste mensen wel zullen weten, kan namelijk duiden op een hartprobleem. Alleen al om deze reden dien je, wanneer je pijn op de borst hebt, direct te worden gezien en beoordeeld door een arts. Het snel kunnen stellen van een diagnose van angina pectoris (dit is pijn op de borst als gevolg van onvoldoende toevoer van bloed naar de hartspier), of zelfs een daadwerkelijke hartaanval, kan de juiste behandeling mogelijk maken om permanente schade aan het hart te voorkomen.

single reizen online banner

Maar hartaandoeningen zijn niet de enige belangrijke oorzaak van pijn op de borst. Het blijkt dat een onaangenaam op de borst een veel voorkomend symptoom is dat het gevolg kan zijn van een breed scala aan medische problemen en een heleboel mensen die worden geëvalueerd voor pijn op de borst worden dan ook gediagnosticeerd met aandoeningen die helemaal niets met het hart te maken hebben. Sommige van de medische problemen die pijn op de borst kunnen veroorzaken, maar die niet in verband kunnen worden gebracht met hartproblemen, zijn echter wel ernstig en vereisen een actieve behandeling. Andere aandoeningen zijn juist veel onschuldiger en kunnen dikwijls met eenvoudig worden behandeld (en soms zijn zelfs war geruststellende woorden voldoende).

Maar hoe dan ook, op het ogenblik dat je pijn op de borst hebt, of het nu iets met je hart te maken heeft of niet, je moet je altijd door een arts laten beoordelen. Dat is namelijk de enige manier om er zeker van te zijn wat de oorzaak van dit alarmerende symptoom is en om ervoor te zorgen dat het op een juiste manier wordt behandeld.

Wat is pijn op de borst precies?

“Pijn op de borst” is een minder exacte term dan je wellicht zou denken. De term kan dan ook door zowel artsen als patiënten gebruikt worden om symptomen te beschrijven die in werkelijkheid niet op deze plaats van het lichaam gelokaliseerd zijn, maar die bijvoorbeeld kunnen uitstralen vanuit de nek of de bovenbuik, maar ook vaak een pijn die in verband kan worden gebracht met een onaangenaam gevoel in de kaak, het hoofd of de armen.

Bovendien is de “pijn” wellicht niet eens een echt pijnlijk gevoel. Zo zou er immers ook sprake kunnen zijn van een drukachtig- of beklemmend gevoel, maar ook van verstikking, gevoelloosheid of een ander soort probleem. Afhankelijk van de onderliggende oorzaak kunnen de symptomen van minder dan een seconde tot dagen, of zelfs weken, aan blijven houden. Verder kunnen ze dikwijls of sporadisch voorkomen en kunnen ze in bepaalde situatie of volledig onvoorspelbaar ontstaan. Natuurlijk kan pijn op de borst ook een symptoom zijn dat onder specifieke omstandigheden voorkomt en dus vrij voorspelbaar zal zijn.

De reden van “pijn op de borst” omvat een zodanig breed scala aan symptomen dat deze pijn het gevolg kan zijn van een even groot arsenaal aan medische aandoeningen. Omdat pijn op de borst kan leiden tot medische aandoeningen die uiteenlopen van catastrofaal tot onbeduidend, als iemand pijn op de borst ervaart, dan is het van belang voor een arts om die pijn zo snel mogelijk te herkennen en te bepalen of het om een goedaardig of een waarschijnlijk ernstig probleem gaat. Zo kan een arts beoordelen of het betreffende probleem directe medische aandacht nodig heeft.

bewust puur banner

Welke medische aandoeningen zorgen voor pijn op de borst?

Pijn op de borst kan het gevolg zijn van een medische aandoening die van invloed is op de organen andere structuren die gelegen zijn in de borst of in de bovenbuik, zoals het hart, de bloedvaten, de longen, de luchtwegen, de spieren, de botten, de slokdarm of de maag.

Hieronder hebben we een lijst met de meest voorkomende oorzaken van pijn op de borst voor je op een rijtje gezet, we hebben dit gedaan ongeveer in de volgorde waarin ze worden gezien op een typische spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis.

 • “Typische” angina pectoris als gevolg van coronaire hartziekte.
 • Acuut coronair syndroom, zoals onstabiele angina pectoris of een duidelijke hartaanval.
 • Brandend maagzuur is een veel voorkomende oorzaak van pijn op de borst en kan, indien deze niet wordt behandeld, ernstige gevolgen hebben.
 • Pijn van de borstwand (pijnlijke skeletspieren op de borst) komt vaker voor dan de meeste mensen beseffen, en ondanks dat dit niet bijzonder ernstig is, gezien vanuit een medisch oogpunt, kan het toch een behoorlijk alarmerende en angstige gebeurtenis zijn.
 • Angst- of paniekstoornis gaat dikwijls samen met pijn op de borst.
 • Longproblemen, zoals astma, bronchitis of longontsteking, veroorzaken dikwijls pijn op de borst.
 • Mitralisklepprolaps wordt doorgaans als boosdoener gezien voor episoden van pijn op de borst, ondanks dat dit waarschijnlijk de pijn op de borst tot gevolg heeft, zullen artsen echter veel minder vaak geneigd zijn dit te geloven.
 • Pericarditis (ontsteking van het hartzakje) veroorzaakt meestal pijn op de borst.
 • Peptische ulcus (maagzweer) kan pijn veroorzaken die wordt ervaren als deze vanuit de borst komt.
 • Angina pectoris als die veroorzaakt wordt door coronaire arteriële spasmen (ongecontroleerde samentrekkingen van de kransslagaderen).
 • Angina pectoris veroorzaakt door microvasculaire coronaire hartziekte.
 • Aortadissectie (een scheur in de binnenwand van de aorta) is een catastrofale aandoening die acute, ernstige pijn op de borst tot gevolg heeft.

Wat moet je doen wanneer je pijn op de borst hebt?

Uit deze lange lijst met aandoeningen die pijn op de borst kunnen veroorzaken, zal waarschijnlijk duidelijk worden dat op het ogenblik dat je deze vorm van pijn ervaart, je direct dient te worden gezien en beoordeeld door een arts.

Het is immers niet altijd duidelijk of de pijn op de borst gevaarlijk is en of er sprake is van een medisch spoedgevoel. Veel mensen weten bovendien niet wat ze van een arts moeten verwachten om een ​​snelle en juiste diagnose te stellen. Helaas zijn er geen strikte en snelle regels om hier direct duidelijkheid in te scheppen, wel zijn er een aantal algemene richtlijnen die erg nuttig kunnen zijn en waar artsen dan ook gretig gebruik van maken.

Slotopmerking

“Pijn op de borst” is een term die vaak te pas en te onpas wordt gebruikt om een ​​ongewone of verontrustende pijn of onaangenaam gevoel beschrijven wanneer dit wordt ervaren in de borstkas. Ondanks het feit dat pijn op de borst in een groot aantal gevallen te wijten zal zijn aan een onschuldige aandoening, wijst deze klacht soms ook op een ernstig, mogelijk zelfs levensbedreigend medisch probleem. Het is een symptoom dat je om die reden nooit zou mogen negeren.

naturaplaza superfoods banner