Take a fresh look at your lifestyle.

Het beste dieet na een hartaanval

Deskundigen op het gebied van hart en bloedvaten zijn het erover eens dat het kiezen voor een gezond dieet van cruciaal belang is voor het verkleinen van de kans op de ontwikkeling van coronaire hartziekte. Maar wat als je al lijdt aan coronaire hartziekte en wellicht zelfs een hartinfarct (ook wel hartaanval genoemd), angina pectoris of het acuut coronair syndroom hebt gehad? Wat is dan het belang van een goed dieet voor jou?

single reizen online banner

Tot voor kort waren dieetadviezen voor mensen met coronaire hartziekte meer gebaseerd op vermoeden dan op bewijzen die gestaafd werden door de wetenschap. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er niet genoeg wetenschappelijk bewijs voor handen is dat een gezond dieet de cardiale resultaten aanzienlijk kan verbeteren bij mensen die al lijden aan coronaire hartziekte. In de laatste paar jaar is er veel meer duidelijkheid gekomen op dit vlak.

De dieetadviezen van tegenwoordig die gegeven worden door de American Heart Association en de European Society of Cardiology die bedoeld zijn voor mensen die lijden aan coronaire hartziekte leggen dan ook de nadruk op het eten van een heleboel vers fruit en groenten, maar eveneens op het vermijden van verzadigde vetten, transvetten en vetrijke zuivelproducten. Bovendien wordt er in Europa ook nog eens gehamerd op het minstens twee keer per week eten van vette vis. Deze algemene richtlijnen voor de voeding kunnen wellicht het beste worden bereikt door het zogenaamde mediterrane dieet te gaan volgen.

Wat is het mediterrane dieet?

Er bestaat geen “officiële” definitie van een mediterraan dieet. Dit is namelijk alleen maar een naam die gekozen is om de traditionele eetgewoonten van mensen uit het Middellandse zee gebied weer te geven. Een Mediterraan dieet is voor het grootste deel van plantaardige oorsprong en bevat een heleboel veel fruit, groenten, peulvruchten, noten en volkoren producten, samen met gematigde porties kaas, eieren en yoghurt, en met enkele porties vis, zeevruchten en gevogelte in de week. Het mediterraan dieet kenmerkt zich in het bijzonder door de aanwezigheid van veel olijfolie (een belangrijke bron van enkelvoudig onverzadigde vetzuren), samen met wat rode wijn (één tot twee glazen op een dag).

Nieuw bewijs voor het toepassen van het mediterrane dieet

In de laatste jaren zijn er onderzoeken gepubliceerd die het bewijs weten te staven dat het mediterrane dieet helpt bij de voorkoming van coronaire hartziekte, en bij de verbetering van de aandoeningen bij mensen die hier al aan lijden. Het zogeheten PREDIMED-onderzoek heeft een tweetal variëteiten van het mediterrane dieet vergeleken met een eenvoudig vetarm dieet, het soort dieet dat het meest vaak aan wordt bevolen aan personen die lijden aan coronaire hartziekte in de voorgaande 25 jaar. Het onderzoek werd gehouden onder ruim 7.000 mensen met een vergrote kans op de ontwikkeling van coronaire hartziekte. Na een periode van bijna vijf jaar waarin de proefpersonen werden gevolgd, waren de cardiovasculaire aandoeningen (dat wil zeggen de incidentie van een hartaanval, een beroerte of overlijdensgevallen die in verband kunnen worden gebracht met aandoeningen aan het hart) significant beter in de twee groepen die willekeurig toe werden gewezen aan de Mediterrane diëten.

bewust puur banner

In een tweede onderzoek werden ruim 30.000 personen van 55 jaar of ouder die bekend waren met coronaire hartziekte of met diabetes in combinatie met complicaties ten gevolge van hart- en vaatziekten gegroepeerd op basis van hun voedingsgewoonten. Alle deelnemers aan het onderzoek werden gemiddeld 56 maanden lang gevolgd. De personen die een dieet volgden zoals dat ook in het Middellandse zeegebied gebruikelijk is, hadden een significant lagere incidentie van een hartaanval, hartfalen, een beroerte of overlijden als gevolg van een hart- of vaataandoening.

Slotopmerking

Ondanks het feit dat grote, op de toekomst gerichte, gerandomiseerde klinische onderzoeken met het mediterrane dieet die specifiek gericht waren op mensen die al leden aan coronaire hartziekte, niet voor handen zijn, lijkt de verzamelde hoeveelheid bewijs voor een mediterraan dieet wel sterk te zijn.

Op het moment dat je van plan bent om een mediterraans dieet te gaan volgen, dan hebben we hieronder een aantal richtlijnen voor je opgesomd:

  • Vermijd kant-en-klaar voedsel.
  • De basis van je dieet dient plantaardig van aard te zijn. Dit voedsel moet een heleboel fruit, groenten en peulvruchten bevatten.
  • De graanproducten in je dieet (brood en pasta) dienen echter volkoren te zijn. Elke dag dient bovendien een handvol noten aan het dieet toegevoegd te worden.
  • Vermijd margarines en boter, en gebruik in plaats daarvan olijfolie of canola-olie, bijvoorbeeld door daar je volkoren brood in te dopen in plaats van met boter te besmeren.)
  • Beperk het eten van rood vlees tot maximaal één of twee keer in de maand.
  • Eet minimaal twee keer in de week vis en gevogelte.
  • Op het moment dat je dit zonder enige kans op misbruik kunt doen, dan kun je eventueel een glas rode wijn bij het diner drinken.
naturaplaza superfoods banner