Take a fresh look at your lifestyle.

Voortekenen van een hartaanval

Bijna iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die ooit een hartaanval. Een aantal aandoeningen die veroorzaakt worden door een verslechterde doorbloeding van de hartspier worden een hartaanval genoemd. Doordat er niet genoeg bloed in het hart terecht kan komen komt er ook niet voldoende zuurstof terecht waardoor het hart minder goed gaat functioneren. Onvoldoende doorbloeding van het hart kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld een ongezonde manier van leven. Hierbij kun je onder andere denken aan:

single reizen online banner
 • te vet voedsel eten,
 • niet voldoende lichaamsbeweging,
 • te zwaar zijn,
 • roken.

Symptomen

Als je te maken hebt met een hartaanval dan heb je meestal:

 • een beklemmende pijn op je borst,
 • een drukkend gevoel op je borst,
 • je bent benauwd,
 • de pijn kan uitstralen naar je kaak, je rug en/of je armen,
 • vegetatieve symptomen zoals misselijkheid en transpiratie.

Pijn

Sommige mensen die een hartaanval hebben gehad zullen de pijn vaak omschrijven alsof er een olifant op hun borst is gaan zitten. De pijn die je ervaart tijdens een hartaanval is weliswaar hevig maar wel tamelijk constant. Op het ogenblik dat je last hebt van een stekende pijn, op je borst of in je hartstreek, dan gaat het over het algemeen niet over een hartaanval. Bovendien zal de pijn tijdens een hartaanval voor de duur van een langere tijd aan blijven houden (tenminste vijf minuten maar in een heleboel gevallen zelfs nog langer).

De voortekenen van een hartaanval hoeven echter niet voor iedereen hetzelfde te zijn. Bij oudere mensen en bij vrouwen zullen de symptomen van een hartaanval soms zelfs erg lastig te herkennen zijn. Klachten die bij deze groepen patiënten vaak voorkomen hebben namelijk niet altijd iets met pijn te maken maar eerder met benauwdheid en mogelijk ook een licht gevoel in het hoofd.

Medische hulp

Op het ogenblik dat je het vermoeden hebt dat er sprake is van een hartaanval, bij jezelf of een ander, dan is het zaak zo snel mogelijk via het alarmnummer de hulpdiensten in te schakelen. Elke minuut is namelijk van levensbelang als het daadwerkelijk om een hartaanval gaat. Het is dus cruciaal dat er zo snel mogelijk een ambulance ter plaatse komt.

Hoe eerder je in het ziekenhuis bent, hoe eerder een verstopte kransslagader weer opengemaakt kan worden. Het weghalen van een blokkade in de bloedvaten, in of rondom het hart, gebeurt vandaag de dag meestal door middel van een dotterbehandeling. Indien nodig zal er tevens een zogenaamde stent worden geplaatst om ervoor te zorgen dat het bloedvat open blijft. In bepaalde gevallen kan door het toedienen van sterke stollingwerendemiddelen ook een positief effect worden bereikt na een hartaanval.

bewust puur banner

In het bijzonder aan het begin van een hartval kunnen er soms fatale ritmestoornissen ontstaan. Dit is eveneens een reden om met spoed medische hulp in te schakelen voor iemand die mogelijk te maken heeft met een hartaanval. In het ziekenhuis zal het hart dan nauwlettend in de gaten worden gehouden met behulp van een bewakingsmonitor.

Herkenning voortekens

Niet alle mensen zullen direct de voortekenen van een hartaanval weten te herkennen. Ze worden als het ware verrast door de klachten waar ze opeens mee te maken krijgen terwijl anderen zich juist meteen realiseren wat er met hen aan de hand is.

Deze symptomen kunnen zowel plotseling als zeer geleidelijk ontstaan en hoeven zeker niet voor elk mens hetzelfde te zijn. Er zijn overigens ook gevallen bekend waarin iemand een hartaanval krijgt zonder er zelf iets van te merken. Dit wordt een stilinfarct genoemd. Op een hartfilmpje kan overigens wel waar worden genoemd dat iemand een stil hartinfarct heeft gehad.

Hartaanval weetjes

Er wordt vandaag de dag veel onderzoek verricht naar allerlei hart- en vaatziektes. Dergelijke onderzoeken zullen echter vooral gericht zijn op mannen. De onderzoeksresultaten kunnen overigens niet klakkeloos worden vertaald naar een vergelijkbare situatie bij vrouwen. Er zijn namelijk een aantal significante verschillen waar te nemen tussen een hartaanval bij een man en die bij een vrouw. Een aantal bekende verschillen zijn:

 • Bij vrouwen zijn hart- en vaatziektes wereldwijd de meest belangrijke doodsoorzaak.
 • Jaarlijks komen er meer vrouwen dan mannen als gevolg van een hart- of vaatziekte te overlijden.
 • Bij een hartaanval zullen mannen en vrouwen niet altijd te maken krijgen met dezelfde voortekenen.
 • De formulering van de klachten is bij vrouwen vaak anders dan bij mannen.
 • Bij vrouwen treden hart- en vaatziektes in de meeste gevallen pas op nadat ze in de overgang zijn gekomen.
 • Bij vrouwen zal slagaderverkalking zich op een andere wijze ontwikkelen dan bij mannen het geval is.

Naar de dokter

Op het moment dat je slechts het vermoeden hebt dat er sprake is van een hartaanval dan is het zaak een arts in te schakelen of een ambulance te bellen. Een hartaanval kan namelijk in een aantal gevallen fataal aflopen als er geen, of te laat, medische hulp wordt ingeschakeld. In alle gevallen is het dan ook beter om bij twijfel in actie te komen in plaats van af te wachten waardoor een leven in gevaar kan worden gebracht of zelfs verloren gaat.

Diagnose

Bij het stellen van de diagnose hartaanval is het van essentieel belang om de verschillende klachten van mannen en vrouwen te beoordelen. Uiteraard spelen deze symptomen ook een essentiële rol bij het in gang zetten van de juiste behandeling. Niet alleen artsen, maar zeker ook vrouwen, zullen zich beter bewust moeten worden van de verschillende voortekens waarmee zij te maken kunnen krijgen als ze een hartaanval krijgen. Het snel stellen van de juiste diagnose kan immers eerder een juiste behandeling betekenen waardoor er zelfs veel (vrouwen)levens kunnen worden gered.

naturaplaza superfoods banner