Take a fresh look at your lifestyle.

Tekenen dat je mogelijk een hartaanval doormaakt

De sleutel tot de overleving van een hartaanval

De sleutel tot de overleving van een hartaanval is om te kunnen herkennen dat er wellicht één aan de gang is en vervolgens zo snel mogelijk medische hulp in te schakelen.

single reizen online banner

Een acute hartaanval (ook wel een hartinfarct of MI genoemd) is het gevolg van een acute blokkade van een kransslagader, waardoor ten minste een deel van de hartspier, dat door die slagader van zuurstofrijk bloed wordt voorzien, afsterft. Omdat veel van de korte- en lange termijn gevolgen van een hartaanval bepaald worden door de mate waarin de hartspier is beschadigd, is het van cruciaal belang om direct de juiste medische zorg te krijgen wanneer het bloedvat geblokkeerd raakt (dat wil dus zeggen op het ogenblik dat een hartaanval begint). De blokkade dient dan zo snel als mogelijk verwijderd te worden zodat de bloedstroom naar de hartspier zich weer kan hervatten. Dit gegeven is dus zeker de moeite waard om benadrukt te worden. Wanneer een hartaanval gaande is, is een snelle behandeling essentieel en kan elke minuut het verschil maken tussen een volledig herstel, blijvende invaliditeit of zelfs een fatale afloop.

Wat dit in de praktijk betekent, is natuurlijk dat wanneer je een hartaanval doormaakt, proberen om met klachten thuis wat te gaan rusten, in de hoop dat de symptomen een andere oorsprong zullen hebben, een vertraging kan veroorzaken die kan leiden tot een enorme schade aan je hartspier met alle permanente gevolgen van dien.

Iedereen die lijdt aan coronaire hartziekte, of die (op grond van zijn of haar cardiale risicofactoren, meer kans heeft om dit te ontwikkelen, zou moeten weten welke symptomen direct alle alarmbellen moeten laten rinkelen.

Welke symptomen van een hartaanval moet je zeker kennen?

Het klassieke symptoom van een hartaanval is een gevoel van pijn op de borst of onaangenaam gevoel in dit deel van je lichaam. Dit symptoom wordt dikwijls omschreven als een intense, soms knellende druk of pijn in of rondom de borstkas, in veel gevallen uitstralend naar de kaak of de linkerarm, en soms ook gepaard gaand met hevig zweten, of een haast overweldigend gevoel van angst of een dreigend onheil.

Helaas kun je niet altijd afgaan op het ervaren van dit klassieke patroon. In bepaalde gevallen is het onaangename gevoel relatief mild en/of kan de pijn worden gevoeld in de rug, de buik, de schouders of één of allebei de armen. Onverklaarbare acute kortademigheid, misselijkheid en braken, of enkel een gevoel dat lijkt op brandend maagzuur, kunnen de overheersende (of enige) symptomen van een hartaanval zijn.

Dit soort “atypische” symptomen zullen je wellicht niet direct aan een hartprobleem doen denken en kunnen je er zelfs van weerhouden om met spoed medische hulp in te schakelen.

Het is bovendien opmerkelijk dat vrouwen vaker “atypische” symptomen ervaren dan mannen als er een hartaanval gaande is. Dit leidt er dikwijls toe dat vrouwen minder snel op zoek zullen gaan naar medische hulp, dit vaak te lang uitstellen, waardoor artsen zelfs op het verkeerde been worden gezet en niet de juiste diagnose zullen stellen.

bewust puur banner

Om al deze redenen dient iedereen die één of meerdere risicofactoren voor coronaire hartziekte heeft, extra goed te letten op eventuele acute, abnormale of onverklaarbare symptomen waarbij het bovenste deel van het lichaam betrokken is. Deze waarschuwing zou bijvoorbeeld van toepassing zijn op iedereen die minimaal de middelbare leeftijd heeft bereikt en die kampt met overgewicht, een relatief zittend leven leidt, rookt of lijdt aan diabetes, een hoog cholesterolgehalte en/of een hoge bloeddruk. Maar dit geldt eveneens voor mensen met een familiegeschiedenis waarin hartaandoeningen voorkomen. Voor dergelijke personen (en dat er zijn er tegenwoordig een heleboel), moeten onverklaarde symptomen die eventueel in verband kunnen worden gebracht met een hartprobleem, buitengewoon serieus nemen.

Wat moet je doen wanneer je vermoedt dat je wellicht een hartaanval doormaakt?

Op het ogenblik dat je symptomen ervaart die op een hartaanval kunnen wijzen, in het bijzonder wanneer je weet dat je een verhoogd risico op coronaire hartziekte hebt, dan moet je zo snel mogelijk medische hulp inroepen. Over het algemeen is het meest veilige dat je kunt doen de alarmlijn bellen en de paramedici met spoed naar je toe te laten komen. Wanneer je eenmaal aan de zorg van medische professionals toe bent vertrouwd, dan is je risico om te komen te overlijden al sterk afgenomen.

Indien je in een gebied verblijft waar paramedici niet direct beschikbaar zijn, dan dien je iemand je naar een ziekenhuis te laten brengen. Maar wat je ook doet, zoek direct hulp, want wanneer je een hartaanval doormaakt, is iedere minuut van levensbelang. En terwijl je op de medici wacht, of terwijl je naar het ziekenhuis wordt gebracht, is het goed om een aspirientje in te nemen. Aspirine heeft namelijk een bloedverdunnende eigenschap dat je leven wellicht kan redden wanneer een hartaanval gaande is.

Wat zal er gebeuren in het ziekenhuis?

Op het ogenblik dat je in het ziekenhuis aankomt, moet het medische personeel je symptomen uiterst serieus nemen. Dit is dus geen moment waarop je zou verwachten dat je twee uur lang op de afdeling spoedeisende hulp moet blijven wachten totdat er een norse, administratieve medewerker bereidt is om je verzekeringsgegevens op te nemen. In plaats daarvan moet je er vanuit gaan dat je met spoed in een behandelkamer wordt geplaatst en er een team van medici je gelijktijdig aansluiten op een hartmonitor, een infuus inbrengen, je zuurstof toedienen, een elektrocardiogram (ECG) maken, wat bloed afnemen om te onderzoeken, beginnen met het stellen van vragen met betrekking tot je symptomen en het onderzoeken van je hart.

Om ervoor te zorgen dat je het juiste antwoord krijgt van het aanwezige medisch personeel, zul je de magische woorden uit moeten spreken direct bij aankomst in het ziekenhuis: “Ik denk dat ik een hartaanval doormaak.”

Je vertelt dus de medici niet dat je op de spoedeisende hulp bent omdat je schouder pijn doet, dat je denkt dat je last van brandend maagzuur hebt of dat je één van de andere alternatieve mogelijkheden hebt die je je (voor jezelf) wellicht al in gedachten had. Je houding zou dus niet moeten zijn: “Het is waarschijnlijk niets, dus ik zal het niet erger maken/ Maar laat de artsen en ander medisch personeel uitzoeken of het je hart is. Zodra je op deze manier het ziekenhuis binnenkomt, dan is de kans groot dat je de norse behandeling krijgt en dat er kostbare minuten (of zelfs uren) verloren gaan. Uiteindelijk zul daar namelijk een enorm hoge prijs voor dienen te betalen (soms zelfs met je leven).

Op het moment dat je de symptomen van een mogelijke hartaanval herkend, je jezelf naar een ziekenhuis hebt laten brengen en het medische personeel op de hoogte is gesteld dat je een hartprobleem hebt, dan heb je je werk goed gedaan. De volgende stap zal nu door de artsen genomen moeten worden. En het is belangrijk dat je in begrijpelijke taal wordt verteld wat de artsen voor je kunnen doen wanneer er sprake is van een acute hartaanval.

Slotopmerking

De sleutel tot het overleven van een hartaanval is om de mogelijke symptomen van een dergelijke levensbedreigende situatie te herkennen en snel de juiste actie te ondernemen wanneer je één van deze symptomen ervaart. De meest verschrikkelijke gevolgen van een hartaanval zijn in een groot aantal gevallen te voorkomen indien de behandeling snel in gang wordt gezet. Vandaag de dag zijn de meeste moderne ziekenhuizen er prima op ingericht om snel een behandeling in gang te kunnen zetten zodra de diagnose duidelijk is; en het grootste deel van de vertraging bij het begin van de behandeling van een hartaanval ligt dan ook bij de persoon die deze doormaakt. Dus, in het bijzonder wanneer je risicofactoren voor coronaire hartziekte hebt, dien je goed te weten waar je op moet letten en dien je extra alert te zijn op mogelijke symptomen die verband houden met hartaanval.

naturaplaza superfoods banner