Take a fresh look at your lifestyle.

Onregelmatige hartslag

Op het ogenblik dat je hart niet regelmatig pompt of niet helemaal samentrekt dan zal de bloedstroom in het hart onregelmatig worden. In een dergelijke situatie is de kans groter dat er zich een bloedstolsel in het hart vormt. Wanneer een dergelijk stolsel vervolgens losraakt, kan het op een andere plaats in je lichaam een kleiner bloedvat verstoppen.

single reizen online banner

Onregelmatige hartslag

Een onregelmatige hartslag kan op een aantal verschillende manieren ontstaan en zich manifesteren. Ook zijn de gevolgen van een onregelmatige hartslag niet altijd gelijk. Zo kan de aard en de ernst van de hartritmestoornis sterk uiteenlopen van vrij onschuldig tot levensbedreigend.

  • Boezem-, ofwel atriumfibrilleren, is een hartritmestoornis met een onregelmatige hartslag tot gevolg. Wanneer deze niet wordt behandeld zal het risico op trombose aanzienlijk groter worden. Om die reden zal een cardioloog altijd proberen om, met bijvoorbeeld medicijnen, de hartslag weer normaal te krijgen. Indien het hart echter onregelmatig blijft kloppen, zal er een antistollingsmiddel worden voorgeschreven waarmee getracht wordt een verstopping van een bloedvat elders in je lichaam tegen te gaan.
  • Als er sprake is van ventrikelfibrilleren dan zal er een vergelijkbare situatie optreden als bij boezemfibrilleren maar dan in de wand van de hartkamer, Je hart zal als gevolg daarvan niet meer kunnen kloppen met het gevolg dat je zult binnen een paar minuten komen te overlijden als er niet meteen met hartmassage en kunstmatige beademing wordt begonnen. Met behulp van een defibrillator kan soms een normale hartslag worden verkregen zodat je leven is gered. Hierbij moet je wel bedenken dat elke seconde telt en dat er dus meteen het alarmnummer gebeld moet worden, wil je nog enige kans op overleven hebben.
  • Sinusbradycardie wil zeggen dat je hart te langzaam klopt als gevolg van het minder vaak aanmaken van prikkels door de sinusknoop. Soms kan een kunstmatige pacemaker het probleem oplossen en je van de klachten afhelpen.
  • Bij een zogenaamd sinusblok zal het hart te langzaam kloppen doordat niet elke hartslag die in de sinusknoop wordt verstuurd ook daadwerkelijk aankomt in het weefsel dat eromheen ligt. Ook hier kan een pacemaker het probleem soms oplossen en je klachten verhelpen.
  • Als je hart te snel klopt dan kan dit het gevolg zijn van onder andere sinustachycardie. Je sinusknoop is dan overactief. Wanneer dit zou gebeuren als je angstig, gespannen of gestrest bent dan is dat heel normaal. Indien dit ook in rust gebeurd dan kan bijvoorbeeld een overactieve schildklier hiervan de oorzaak zijn. Hoewel een te snel kloppend hart prima te behandelen is met medicijnen, heeft het aanpakken van de onderliggende oorzaken uiteraard de voorkeur.
  • Bij Ectopische prikkeling zullen kleine gebieden in het hart, buiten met uitzondering van de sinusknoop, hartslagen gaan veroorzaken. Dergelijke gebieden kunnen zowel in de wand van een boezem of kamer maar ook in de AV-knoop zijn gelegen.
  • Indien er sprake is van boezemflutter zullen in de boezem ongeveer 300 slagen per minuut voorbijkomen. Doordat de AV-knoop dit aantal hartslagen niet aankan, zullen er maar 1 op 2 van worden doorgegeven. Het gevolg daarvan is dat je hartslag voortdurend op 150 slagen per minuut blijft steken. Hierbij maakt het geen verschil of je in rust bent of inspanningen verricht.

Normale hartslag

Bij een gezond volwassen mens is zal in rust het hart ongeveer 60 tot 80 keer per minuut slaan. Getrainde sporters zullen echter een uitzondering vormen op deze regel omdat hun hartslag hier in de regel onder zal liggen. Zodra een mens echter te maken krijgt met stress, angst, spanningen of een zware lichamelijke inspanning moet leveren dan kan de hartslag aardig oplopen (tot wel 200 slagen per minuut). Om de maximale hartslag van iemand te kunnen bereken wordt vaak de formule 220 minus de leeftijd in jaren van het individu gebruikt.

bewust puur banner

Hartritmestoornis

Het pompen van je hart is een dynamisch proces en zal aan worden gepast aan de behoeftes van je lichaam. Op het moment dat je hart niet op een normale wijze klopt, in verhouding tot de geldende omstandigheden, bijvoorbeeld te traag, te snel of niet regelmatig, dan kan er worden gesproken van een hartritmestoornis.

Oorzaken onregelmatige hartslag

Ondanks het feit dat je hart niet voor elke samentrekking een extern signaal nodig heeft, kan je hartslag, niet alleen geremd maar ook versneld worden onder invloed uiteenlopende van factoren van buitenaf. Hierbij kun je onder andere denken aan:

  • hormonale invloeden: vooral adrenaline zal de hartslag aanzienlijk weten te beïnvloeden,
    zenuwsignalen: voornamelijk door signalen die door de nervus vagus worden verstuurd, zal de frequentie van je hartslag sterk reageren.

Pacemaker

Indien je te maken hebt met een hartslag waarbij, zo nu en dan of geregeld, een te lange pauzes waar te nemen is dan kan een pacemaker uitkomst bieden om het probleem te verhelpen.

naturaplaza superfoods banner