Take a fresh look at your lifestyle.

Hart steken

Steken in je hart? Raadpleeg een dokter!

De meeste mensen hebben wel eens te maken gehad met een stekende pijn in de buurt van je hart of op de borst. Dergelijke steken zorgen bij een heleboel mensen voor (lichte) paniek omdat zij niet goed weten wat ze met deze pijn aan moeten. Is het nodig om direct de hulp van een arts in te roepen of zijn de steken juist onschuldig van aard en kan een doktersbezoek nog wel even op zich laten wachten? In de meeste gevallen zullen steken die je voelt niet direct iets met je hart te maken hebben maar kan een bezoek aan bijvoorbeeld je huisarts wel voor de nodige geruststelling zorgen.

single reizen online banner

Ongerustheid versus onderschatting

In een groot aantal gevallen zullen mensen denken aan problemen met het hart zodra ze last krijgen van een stekende pijn op de borst of in de hartstreek. Dergelijke steken zijn echter een verschijnsel dat vrij vaak voorkomt en niet in alle gevallen iets met hartproblemen te maken heeft. Meestal worden dit soort steken namelijk veroorzaakt door problemen aan de slokdarm of de maag. Hoewel de pijn in de regel als onschuldig kan worden aangemerkt is het toch altijd aan te raden dit met een arts te bespreken.

Oorzaken

De stekende pijn in de buurt van je hart kan een aantal uiteenlopende oorzaken hebben. In een groot aantal gevallen betreft het een uitstralende pijn, of pijn die veroorzaakt wordt door bepaalde emoties, die je in de buurt van je hart kunt voelen. Een aantal van deze oorzaken zijn:

  • wanneer je ook last hebt van brandend maagzuur en/of problemen met het slikken dan kan de stekende pijn mogelijk het gevolg zijn van maag- of slokdarmproblemen.
  • Tussen de ribben bevindt zich de borstspier. Wanneer deze spier is gekneusd dan kan er eveneens een stekende pijn worden ervaren.
  • Spierpijn kan eveneens de oorzaak zijn van een stekende pijn in de buurt van je hart. Deze pijn kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld extra lichamelijke inspanning.
  • Een hartinfarct is slechts in sporadische gevallen de veroorzaker van een stekende pijn op de borst, maar mag zeker niet worden uitgesloten.
  • De stekende pijn op de borst kan voor een erg beklemmend gevoel zorgen. Hiermee kun je te maken krijgen als je veel last hebt van stress en/of spanningen. Een bekend voorbeeld zijn de steken die je kunt voelen op het moment dat je hyperventileert.
  • Hyperventilatie heeft niet te maken met te snel ademen maar wel met te veel ventleren zoals bij een paniekaanval of bij ernstige vermoeidheid. Je gaat hyperventileren om het CO2-gehalte in je bloed weer op peil te krijgen. Hyperventilatie is geen aandoening op zich maar een symptoom.
  • Kanker die uitgaat van het borstvlies zou ook een stekende pijn teweeg kunnen brengen. Deze oorzaak komt gelukkig maar erg sporadisch voor.
  • Steken in de buurt van je hart kunnen het gevolg zijn van het syndroom van Tietze.
Wanneer naar de dokter bij steken in het hart?

Naar de dokter

Zoals al eerder aangegeven, is een bezoek aan je huisarts altijd aan te raden als je twijfelt, of wanneer je je zorgen maakt over de steken die je nabij je hart voelt. Maar ook op het moment dat de pijn heviger wordt of uitstraalt naar bijvoorbeeld je linkerarm, je kaak, je hals of je rug dan is het zaak om meteen medische hulp in te schakelen.

bewust puur banner

Vaak zal een arts al snel uit weten te sluiten dat de klachten direct iets met het hart te maken hebben maar bijvoorbeeld het gevolg zijn van hyperventilatie of pijnlijke spieren tussen je ribben. Indien er echter wel problemen met je hart worden ontdekt, kan er direct een behandeling in gang worden gezet zodat eventuele schade aan de hartspier zoveel mogelijk kan worden beperkt of zelfs helemaal worden voorkomen.

Ernstige problemen met je hart zoals angina pectoris of een hartinfarct kunnen in sommige gevallen vooraf worden gegaan door een stekende pijn op de borst. In geen geval zal het dus verstandig zijn om de klachten te negeren. Bij een vermoeden van deze klachten is het zelfs zaak om de hulpdiensten in te schakelen om complicaties en levensbedreigende situaties te kunnen voorkomen.

Daarbij komt verder nog dat een aantal serieuze longaandoeningen eveneens voor een uitstralende stekende pijn in de hartstreek kunnen zorgen. Hiervoor zal in de regel direct een nader onderzoeken en/of een adequate medische behandeling noodzakelijk zijn. Een bezoek aan een arts kan dus niet alleen voor geruststelling zorgen maar soms eveneens ernstige aandoeningen aan het licht brengen die (direct) medische hulp nodig hebben.

Behandeling

Niet in alle gevallen zul je behandeld worden voor de stekende pijn in je hartstreek. De oorzaak van de klachten zal altijd het uitgangspunt zijn om te bepalen of, en zo ja welke, behandeling er opgestart dient te worden. Soms zullen er één of meerdere medische onderzoeken moeten plaatsvinden om vast te kunnen stellen wat de eigenlijke oorzaak van de stekende pijn is. Pas dan zal een arts in staat zijn om de juiste diagnose te stellen en een passend behandelplan op te stellen. Bij serieuze klachten zoals een hartinfarct of angina pectoris zullen een reden zijn voor een huisarts om je door te sturen naar een eerste hulp afdeling of een specialist in het ziekenhuis.

naturaplaza superfoods banner