Take a fresh look at your lifestyle.

Lage bloeddruk oorzaak

Door je hart wordt je bloed voortdurend door heel je lichaam gepompt. Hierdoor ontstaat er een zekere bloeddruk. Onder bloeddruk wordt de kracht verstaan die, als gevolg van de pompfunctie, tegen de wanden van je bloedvaten drukt. Je bloeddruk is niet altijd gelijk maar kan worden beïnvloed door een aantal factoren zoals lichamelijk inspanning, ziekte, spanningen en emoties. Het kan dus gebeuren dat je bloeddruk (te) hoog of (te) laag is.

vitaminstore gezond leven banner

Lage bloeddruk

Een lage bloeddruk komt echter aanzienlijk minder vaak voor dan een hoge bloeddruk en heeft in de regel wat minder ernstige gevolgen. Indien je geen klachten hebt en er geen ernstige onderliggende oorzaak is gevonden voor een lage bloeddruk dan kan deze zelfs als gezond worden beschouwd. Er mag dus geen sprake zijn van bijvoorbeeld (inwendig) bloedverlies of een hartaandoening waardoor dit minder goed werkt.

In tegenstelling tot de relatief vaak voorkomende hoge bloeddruk, komt een lage bloeddruk aanzienlijk minder frequent voor. In de meeste gevallen zal van een lage bloeddruk worden gesproken als je bloeddruk lager is dan 60/90 mmHg. Door een lage bloeddruk zal je lichaam meer op een normale manier kunnen functioneren met als gevolg dat er verschillende klachten kunnen ontstaan.

Klachten

Klachten die een lage bloeddruk met zich mee kan brengen zijn in het bijzonder vaak waar te nemen onder jongvolwassene vrouwen. Dit wil echter niet zeggen dat mannen of mensen van een andere leeftijd hier geen last van kunnen krijgen. De meeste mensen merken echter weinig of niets van hun lage bloeddruk zodat deze als normaal kan worden beschouwd.

Pas op het ogenblik dat je er hinder van gaat ondervinden dan zal er gesproken worden van een lage bloeddruk. Indien je lage bloeddruk niet het gevolg is van een onderliggend probleem dan kun je deze zelfs als gezond beschouwen. De lagere druk in je bloedvaten zal je vatenstelsel namelijk meer beschermen tegen aderverkalking en dergelijke aandoeningen.

Ontstaan bloeddruk

Je bloeddruk is een gevolg van de samentrekkingen van je hart. Door deze samentrekking zal je hartspier namelijk het bloed via je bloedvaten door je lichaam pompen en zo alle organen van voeding en zuurstof voorzien. Doordat het bloed met kracht in je bloedvaten wordt gepompt zal dit voor een zekere druk tegen de vaatwanden zorgen: de bloeddruk.

bewust puur banner

Er dient echter onderscheid gemaakt te worden tussen de:

  • bovendruk, ofwel de systolische druk,
  • onderdruk, ofwel de diastolische druk.
  • De bovendruk zal worden gemeten op het ogenblik dat je hartspier samentrekt waardoor er bloed in je slagaderen zal worden gepompt. De druk op de vaatwanden zal als gevolg daarvan toenemen.
  • De onderdruk is de druk in de slagaders als de hartspier zich ontspant en de druk op de vaatwanden weer afneemt.

Wisselende bloeddruk

Je bloeddruk zal voortdurend veranderen als gevolg van de activiteiten die je ontplooit en de kracht die ervoor nodig is om je bloed door je lichaam te laten pompen. Een normale bloeddruk is dus geen vaststaande waarde. Zo zal je bloeddruk onder andere beïnvloedt worden door je geslacht, je leeftijd, je gewicht, je manier van leven en je gezondheid. Bij een kind is bijvoorbeeld een bloeddruk van 45/80 mmHg heel normaal terwijl bij een persoon op leeftijd niemand raar staat te kijken als de bloeddruk 85/185 mmHg is.

Je kunt verder stellen dat je bloeddruk nooit hetzelfde is en voortdurend verandert. Als je veel te maken hebt met stress en spanningen of een lichamelijk inspanning levert dan zal je bloeddruk soms in korte tijd snel stijgen. Dit komt doordat je hart harder zal gaan pompen als gevolg van onder andere de aanmaak van adrenaline.

Daarnaast zal ook je lichaamshouding bepalend zijn voor een stijging of daling van je bloeddruk. Dit geldt ook voor het uitvoeren van normale bewegingen waar je niet eens meer bij na hoeft te denken. Tevens zal je bloeddruk sterk reageren op emoties zoals angst, en vreugde.

Klachten

Wanneer er geen ernstige oorzaak aan de lage bloeddruk ten grondslag ligt hoef je je geen zorgen te maken en hoef je ook geen hinder te ondervinden. In bepaalde gevallen zal een lage bloeddruk wel voor klachten zorgen. De klachten die het meest vaak voorkomen zijn:

  • een licht gevoel in je hoofd,
  • duizelingen,
  • moe zijn,
  • flauwvallen.

De klachten zullen meestal plotseling ontstaan, bijvoorbeeld bij het (te snel) opstaan. In een dergelijk geval zal er opeens niet genoeg bloed door je lichaam worden gepompt waardoor je longen en je hersenen tijdelijk minder bloed aangevoerd zullen krijgen. Het gevolg daarvan kan zijn dat je duizelig wordt of zelfs flauwvalt.

naturaplaza superfoods banner