Take a fresh look at your lifestyle.

Hoge bloeddruk symptomen

Circa één op de tien mensen in ons land hebben te maken met een hoge bloeddruk. Een heleboel mensen weten echter niet dat hun bloeddruk is verhoogd. Een hoge bloeddruk is erg verraderlijk omdat deze geen symptomen of klachten met zich meebrengt. Slechts in een beperkt aantal gevallen zul je één of meerdere van de volgende klachten krijgen:

detox sapkuur banner
 • Oorsuizen ontstaat doordat je hart extra hard moet werken en het bloed met veel kracht in je bloedvaten moet pompen,
 • Hartkloppingen: als het ritme van je hart niet optimaal is, kan het gebeuren dat het bloed extra krachtig in je bloedbaan wordt gepompt,
 • Hoofdpijn: de verhoogde druk in je bloedvaten kan de bloedvaten in je hoofd op een grotere spanning zetten en zo voor hoofdpijnklachten zorgen,
 • Vlekjes die dansen voor je ogen worden ook veroorzaakt door de extra kracht waarmee het bloed door je hart in je bloedbaan wordt gepompt,
 • Kortademig zijn is het gevolg van het harde werken van je hart en de verhoogde druk in je bloedvaten,
 • Spierkrampen ontstaan als er niet voldoende voedingsstoffen en zuurstof aan kunnen worden gevoerd via je bloedbaan. Doordat er ook minder afvalstoffen uit de spieren zullen worden afgevoerd, gaan spieren verkrampen,
 • Spierzwakte is een direct gevolg van de verminderde aanvoer van voedingstoffen en zuurstof, en de afvoer van afvalstoffen waar de hoge bloeddruk aan ten grondslag ligt,
 • Het ontstaan van spontane bloedneuzen is het gevolg van de verhoogde druk in je bloedvaten. De wanden van de dunne vaten in je neus komen onder een verhoogde spanning te staan en zullen daardoor eerder breken. Een spontane bloedneus is het hinderlijke gevolg.

Gevaarlijk

Een te hoge bloeddruk zal je gezondheid zeer zeker in gevaar brengen omdat hierdoor je bloedvaten minder flexibel worden en beschadigd kunnen raken. Op het moment dat er ook nog andere risicofactoren op de loer liggen zoals roken, overmatig alcohol gebruik, diabetes en/of overgewicht, dan is de kans op hart- en vaatziekten erg groot.

Oorzaken hoge bloeddruk

Je kunt een tweetal soorten hoge bloeddruk onderscheiden:

 1. primaire- of essentiële hypertensie,
 2. secundaire hypertensie.

 Oorzaken primaire hypertensie

Als vast is komen te staan dat er geen ziekte aan de hoge bloeddruk ten grondslag ligt dan wordt er gesproken van een primaire hypertensie. In 95 procent van alle gevallen van hoge bloeddruk betreft het deze primaire soort. Ondanks dat bij primaire hypertensie niet rechtstreeks een oorzaak aan kan worden gewezen zijn er wel een aantal bekende risicofactoren:

bewust puur banner
 • risicofactoren die onvermijdbaar zijn zoals erfelijke factoren en het vorderen van je leeftijd,
 • risicofactoren die wel te vermijden zijn zoals een te hoge zoutinname, overgewicht, overmatig gebruik van alcoholische drank, roken, te weinig lichaamsbeweging, te veel stress en het overmatig eten van dropjes en zouthout.

Oorzaken secundaire hypertensie

Er is sprake van secundaire hypertensie op het moment dat vaststaat dat er een aanwijsbare oorzaak aanwezig is. Secundaire hypertensie kan het gevolg zijn van:

 • stoornissen in je hormoonhuishouding,
 • bepaalde nierziekten;
 • bepaalde aangeboren afwijkingen aan je hart,
 • vernauwingen van bepaalde bloedvaten.

Geïsoleerde systolische hypertensie

Indien alleen de bovendruk is verhoogd dan kun je spreken van een geïsoleerde systolische hypertensie. In het bijzonder zullen mensen van boven de zestig met deze vorm van hoge bloeddruk te maken krijgen. Bij deze groep zullen de bloedvaten immers alsmaar stijver en stugger worden. Als gevolg van deze minder flexibele bloedvaten zal de bovendruk relatief sterker stijgen en de onderdruk juist dalen.

Gevolgen hoge bloeddruk

Als je gedurende een langere periode te kampen hebt met een verhoogde bloeddruk dan kan dit desastreus zijn voor je gezondheid en de conditie van je lichaam. Zowel je bloedvaten als je vitale organen zijn immers niet bestand tegen een constante hoge druk waarmee je bloed oor je lichaam wordt gepompt. Wanden van je bloedvaten kun zelfs schade oplopen door de voortdurende hoge druk die erop wordt uitgeoefend. Aderverkalking zal hiervan vaak het gevolg zijn waardoor je bloed nog moeizamer door je lichaam kan worden vervoerd en de kans op hart- en vaatziekten nog groter wordt.

Op deze manier zul je namelijk in een soort vicieuze cirkel terechtkomen: door de verhoogde bloeddruk zullen je bloedvaten schade oplopen en nauwer worden. Hierdoor zal je hart steeds harder moeten gaan werken en zal je bloeddruk steeds hoger worden om heel je lichaam van voldoende bloed te kunnen voorzien. De verhoogde bloeddruk zal de bloedvaten echter nog meer schade toebrengen waardoor de cirkel rond is.

naturaplaza superfoods banner