Take a fresh look at your lifestyle.

Hoge bloeddruk

Op het moment dat er een hoge bloeddruk bij je vast is gesteld dan weet je dat het risico op hart- en vaatziekten, in vergelijking met mensen met een normale bloeddruk, is vergroot.

single reizen online banner

Een hoge bloeddruk is dus niet zomaar een waarde die door een arts wordt gemeten maarkan ook daadwerkelijk gevolgen hebben voor je gezondheid.

Ontstaan bloeddruk

Er kan worden gesproken van een hoge bloeddruk op het ogenblik dat de druk, die uitgeoefend wordt op je slagaderen, te hoog wordt. Je bloeddruk ontstaat door de pompfunctie van je hart.

Door je hart wordt immers je bloed met kracht door je bloedvatenstelsel door je heel lichaam gepompt. Het gevolg is dat het bloed een zekere druk uit gaat oefenen op de wand van je bloedvaten: dit is je bloeddruk.

Wanneer je hart samentrekt dan zal de druk die op de vaatwanden komt te staan het hoogst zijn. Deze druk wordt ook wel de bovendruk genoemd. Op het moment dat je hart zich weer ontspant zal de bloeddruk weer lager worden.

Dit noem je de onderdruk. De bovendruk zal de beste indicatie zijn voor het risico dat je loopt op het krijgen van hart- en vaatziekten.

Een normale bloeddruk ligt bedraagt ongeveer 120/80 mmHg (spreek uit: 120 over 80). Deze bloeddrukwaarde geeft respectievelijk de boven- en de onderdruk aan. Bij het meten van je bloeddruk moet je echter niet vergeten dat het een momentopname betreft.

Er kan om die reden pas worden gesproken van een te hoge bloeddruk als tijdens meerdere meetmomenten is vast komen te staan dat de waarden te hoog zijn.

Met andere woorden: je bloeddruk moet op verschillende momenten (op uiteenlopende tijdstippen van de dag) hoger zijn dan 140/90 mm Hg.

Bovendruk gemiddeld >140 mmHg
Onderdruk gemiddeld > 90 mmHg

Als je thuis je bloeddruk wilt meten dien je rekening te houden met het feit dat in de spreekkamer van een arts je bloeddruk in de regel wat hoger zal zijn dan in je eigen vertrouwde omgeving.

bewust puur banner

Hoge bloeddruk bij thuismeting

Bovendruk gemiddeld > 135 mmHg
Onderdruk Gemiddeld > 90 mmHg

Bloeddrukschommelingen

In de loop van een dag zal je bloeddruk voortdurend onderhevig zijn aan veranderingen. In de regel zal je bloeddruk in de ochtenden en avonden dikwijls een beetje lager zijn dan in de middagen.

Bovendien zal je bloeddruk stijgen op momenten dat je je inspant, als je praat of wanneer je stemming verandert. Zo zal je bloeddruk dus niet alleen stijgen tijdens het sporten, het uitvoeren van huishoudelijke taken en andere lichamelijke inspanningen maar ook op ogenblikken dat je bang, boos of erg blij bent.

Juist beeld

Zowel voor jezelf als voor je arts is het goed als je een juist beeld krijgt van je bloeddruk. Door op verschillende momenten en onder verschillende omstandigheden je bloeddruk te meten zal dan ook het beste beeld worden verkregen. Voor een arts zal het tevens eenvoudiger worden om vast te stellen of je daadwerkelijk een te hoge bloeddruk hebt.

Zeker wanneer je van jezelf weet dat je tijdens een bezoek aan je arts extra gespannen bent, is het goed om vooraf thuis je bloeddruk op te meten. Maar ook om deze regelmatig thuis te controleren.

Om thuis een juiste bloeddrukmeting uit te kunnen voeren hebt je echter wel een degelijke bloeddrukmeter nodig. Bij de apotheek kan doorgaans prima advies worden gegeven over de beste bloeddrukmeters en hoe je de metingen uit dient te voeren.

Ouderdom

Het vorderen van je leeftijd kan je bloeddruk behoorlijk beïnvloeden. In de regel zal bij oudere mensen de bloeddruk wat hoger worden doordat de wanden van de slagaders minder elastisch worden. Het gevolg daarvan is dat het bloed moeilijker door het vaten stelsel kan stromen.

Hoge bloeddruk en leeftijd

Volwassenen tot 80 jaar gemiddeld 140/90 mmHg
> 80 jaar gemiddeld 150/90 tot 160/90 mmHg

Risicofactoren

Door een te hoge bloeddruk loop je meer risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Er zijn echter ook nog andere factoren die hierbij een rol kunnen spelen zoals:

  • het roken van tabakswaren,
  • een te hoog cholesterolgehalte in je bloed,
  • diabetes,
  • zwaarlijvigheid,
  • lange tijd blootgesteld staan aan stress en spanningen,
  • erfelijke aanleg.

Hoe meer risicofactoren er op je van toepassing zijn, hoe groter de kans zal zijn dat je daadwerkelijk hart- en vaatziekten gaat ontwikkelen. Maar ook vrouwen die tijdens een zwangerschap een te hoge bloeddruk hebben gehad zullen, op latere leeftijd, een groter kans hebben op het krijgen van een te hoge bloeddruk.

naturaplaza superfoods banner