Take a fresh look at your lifestyle.

Hoge bloeddruk onderdruk

De druk die uit wordt geoefend op de wanden van je bloedvaten wordt je bloeddruk genoemd. Je hart pompt constant bloed door je bloedvaten en bij iedere hartslag zal je bloeddruk een boven- en een onderdruk veroorzaken. In de loop van een dag zal je bloeddruk niet constant blijven maar beïnvloed worden door onder andere uiteenlopende inspanningen en emoties. Over het algemeen zal je bloeddruk ’s ochtends en ’s avonds wat lager zijn dan midden op de dag. Tegen het einde van de dag is er vaak echter weer een bloeddrukstijging waar te nemen.

single reizen online banner

Normale bloeddrukstijging

Een verhoogde bloeddruk door het uitoefenen van lichamelijke inspanning is heel normaal en erg positief. Als je gezond bent en elke dag genoeg beweegt dan zal je bloeddruk pas na een behoorlijke inspanning gaan stijgen. Om die reden is het hebben van een goede lichamelijke conditie essentieel voor een goede gezondheid. Bij een goede lichamelijke conditie zal je bloeddruk immers niet direct enorm stijgen en je hart onnodig zwaar belasten.

Te hoge bloeddruk

Op het moment dat je je inspant zal je bloeddruk worden verhoogd. Indien je echter in rust bent dan hoort je bloeddruk weer naar een normale waarde te dalen. Wanneer dit niet het geval is, zullen je bloedvaten ook in rust onder een te hoge druk blijven staan en kan er worden gesproken van een te hoge bloeddruk.

Van een (te) hoge bloeddruk hoef je overigens niets te merken. Dit wil echter niet zeggen dat het, op de lange termijn, geen negatieve gevolgen zal hebben op je gezondheid. Een te hoge bloeddruk kan zelfs een gevaar voor je gezondheid opleveren als deze niet goed, of niet op tijd, wordt behandeld. Door de verhoogde druk zal de structuur van je bloedvaten veranderen en zullen de vaten stugger worden waardoor de kans op hart0 en vaatziekten toe zal nemen.

Boven- en onderdruk

Wanneer een bloedmeting wordt gedaan, zullen er altijd twee waardes worden genoemd: de bovendruk en de onderdruk.

bewust puur banner
  • Bovendruk: is de druk die ontstaat als je hart bloed in je bloedvaten pompt.
  • Onderdruk is de druk in je bloedvaten op het moment dat je hart zich weer ontspant om zich zo opnieuw met bloed te vullen.

Bij een hoge bloeddruk zullen in de regel beide waardes zijn verhoogd. Het kan overigens ook gebeuren dat alleen de boven- of onderdruk verhoogd is. Een te hoge bovendruk zal een risico voor de grote bloedvaten in je lichaam met zich meebrengen terwijl een te hoge onderdruk vooral meer risico voor de kleinere bloedvaten betekent.

Om te weten of je een normale-, te lage- of juist een te hoge bloeddruk hebt, kun je onderstaande waardes aanhouden.

BloeddrukBovendrukOnderdruk
Erg hooghoger dan 160hoger dan 100
Hoog140 tot 18090 tot 100
Gezondlager dan 140lager dan 90
Optimaalongeveer 120ongeveer 80
Laaglager dan 90lager dan 60

Bloeddrukmeting

Je kunt je bloeddruk bij een dokter laten meten maar ook kun je ervoor kiezen om thuis, in je eigen vertrouwde omgeving, je bloeddruk in de gaten te houden. Sommige mensen hebben namelijk een hogere bloeddruk als deze in een onderzoekskamer wordt gemeten dan wanneer dit thuis gebeurt.

Als je weet dat je meer gespannen bent op momenten dat je een dokter bezoekt dan is het zeker verstandig om thuis eerst je bloeddruk op te meten. Door deze te vergelijken met de meting die door de arts is verricht zal er een veel nauwkeurig beeld kunnen worden gevormd van je bloeddruk. Als je regelmatig je bloeddruk door een arts moet laten controleren is het om die reden ook handig dat je thuis zo nu en dan een meting verricht met een degelijke bloeddrukmeter.

Goede controle

Als een hoge bloeddruk bij je is vastgesteld, is een goede periodieke controle essentieel om eventuele complicaties snel op te kunnen merken. Een te hoge bloeddruk kan immers schade aan je bloedvaten veroorzaken maar ook de kans op hart- en vaatziekten aanzienlijk vergroten. Een te hoge bloeddruk kan er zelfs verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van nierproblemen, een hersenbloeding of een hartinfarct. Veel artsen zullen direct na het vaststellen van een te hoge bloeddruk een behandeling in gang zetten om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken door de bloeddruk weer zo snel mogelijk te normaliseren en op peil te houden.

naturaplaza superfoods banner